Лекции.Орг


Поиск:
As you wish
1) Have you noticed that a clever and observant

person may say a lot about someone

by looking at the room this or that person lives

in? 2) You may judge about the level of comfort

they are used to, the tastes they have, traits

of their character and even their profession!

3) Let’s, for example, take my room. 4) It

reflects my personality as I keep things I use

there. 5) I play tennis and I keep here my

rackets and some posters of famous tennis

players hang on the door. 6) A comfortable

sofa by the window demonstrates that I like

sleeping, but not too long. 7) Like every

modern teenager I have got a computer in

my room. 8) I use it to chat with my friends

and write emails. 9) Sometimes I search the

Internet preparing for projects at school.

10) Looking at the bookcase full of books and

magazines you can understand that I am fond

of reading. 11) My wardrobe isn’t very big because

I don’t have many clothes. 12) My room

is always clean and tidy as I am a tidy person.

13) If I could change my room, I would

like perhaps to make it bigger. 14) I am

a sociable person and have got many

friends. 15) I need more space to welcome

all my friends in my room.

1) Чи помічали ви, що розумна та

спостережлива людина може багато

розповісти про когось, просто поглянув-

ши на кімнату, в якій та людина живе?

2) Ви можете дізнатись про рівень

комфорту, до якого звикла людина,

її смаки, риси її характеру і навіть

професію!

3) Візьмемо, наприклад, мою кім-

нату. 4) Вона відображає мою особис-

тість, оскільки там я зберігаю свої речі.

5) Я граю в теніс, тому тут є мої ракетки,

і кілька плакатів знаменитих тенісистів

висять на дверях. 6) Зручний диван

біля вікна демонструє, що я люблю по-

спати, але не надто довго. 7) Як у кож-

ного сучасного підлітка, в моїй кімнаті

є комп’ютер. 8) Я користуюся ним для

спілкування з моїми друзями і листу-

вання електронною

поштою. 9) Іноді

я шукаю в Інтернеті інформацію для

шкільних проектів. 10) Дивлячись на

книжкову шафу з книжками й журна-

лами, ви можете зрозуміти, що я люблю

читати. 11) Мій гардероб не дуже ве-

ликий, тому що у мене небагато одягу.

12) Моя кімната завжди чиста й при-

брана, тому що я — охайна людина.

13) Якби я міг змінити свою кім-

нату, я, можливо, зробив би її біль-

шою. 14) Я дуже люблю спілкуватись,

і у мене багато друзів. 15) Мені потріб-

но більше простору, щоб зустрічатись

з усіма моїми друзями у кімнаті.

www.e-ranok.com.ua

Variant 8

1. Read the text and choose the correct item.

1. C; 2. A; 3. C; 4. A; 5. B; 6. C.

2. Complete the text with the words from the table.

1. C; 2. A; 3. A; 4. C; 5. B; 6. A; 7. A; 8. C; 9. C; 10. B.

3. Comment on the following issues.

The number of mobile phones in Ukraine is twice as many as the

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1055 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

914 - | 675 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.