Лекции.Орг

Поиск:
Your family is moving. You are not sure as to whether to move out
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

to the country or into the city. Dwell upon:

the advantages and disadvantages of both;

the problems you might have living in a big city or in the country.

1)Living in the country or in the city has

both advantages and disadvantages.

2)If you live in the city, you have many

opportunities to get good education, to go

in for sport or develop your talents in numerous

clubs and studios. 3)At weekends

you can visit different museums, galleries,

theatres or concerts. 4)Moreover, you have

more job opportunities here. 5)If you live in

the country, you can enjoy fresh and clean

air all year round. 6)Country life is very

peaceful, quiet and less stressful. 7)People

here are very friendly because they know

each other. 8)You may grow your own fruit

and vegetables or keep chickens and cows

and have fresh meat, milk and eggs.

9)On the other hand, there are some disadvantages

of living in both places. 10)Our

cities are overcrowded. 11)Sometimes it

takes hours to get to the necessary place

and people suffer from traffic jams and the

lack of fresh air. 12)Life in the countryside

may seem boring as there are no theatres,

cinemas and clubs here. 13)Moreover,

there isn’t much public transport and you

need to have your own car to get to the

hospital or to the supermarket.

14)All in all, every place is good for living.

15)But I still don’t know which one to choose.

1)Життя у сільській місцевості або

у місті має як переваги, так і недоліки.

2)Якщо ти живеш у місті, ти маєш

багато можливостей здобути гарну

освіту, займатись спортом чи розвивати

свої таланти у численних гуртках та

студіях. 3)У вихідні можна відвідувати

різні музеї, галереї, театри чи

концерти. 4)До того ж у вас тут більше

можливостей знайти роботу. 5)Якщо ти

живеш у сільській місцевості, ти можеш

насолоджуватись свіжим чистим пові-

трям протягом всього року. 6)Життя

в селі дуже спокійне, тихе та менш

напружене. 7)Люди тут дуже приві-

тні, тому що знають один одного. 8)Ти

можеш вирощувати власні фрукти та

овочі чи тримати курей та корів і мати

свіже м’ясо, молоко та яйця.

9)З іншого боку, є недоліки про-

живання в обох місцях. 10)Наші міста

переповнені людьми. 11)Іноді ви го-

динами добираєтесь до певного місця,

люди страждають від автомобільних

заторів, та їм бракує свіжого повітря.

12)Життя у сільській місцевості може

здатись нудним, тому що тут немає те-

атрів, кінотеатрів та клубів. 13)Більше

того, тут мало громадського транспорту

і необхідно мати власне авто, щоб дістатись

лікарні чи супермаркету.

14)В цілому жити гарно в кожному

місці. 15)Але я ще не вирішив, яке

обрати.

www.e-ranok.com.ua

Variant 2

1. Read the text and mark () the following statements «True» or «False».

1. True; 2. False; 3. True; 4. False; 5. True; 6. True; 7. True; 8. False; 9. False;

10. False.

2. Complete the text with the words from the table.

1. B; 2. B; 3. A; 4. B; 5. A; 6. C; 7. A; 8. B; 9. B; 10. B.

3. Comment on the following issues.


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1492 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7