Лекции.Орг

Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Якби я був би викладачем, тоді, я б : ____________________________________________ __________________________________________________________________________
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Психологія професійного спілкування музиканта»

1. Сутність поняття «Комунікативна культура», та її функції.

2. Місце комунікативної культури в системі «Професія "Музикант"».

3. Мета і завдання комунікативної діяльності музиканта.

4. Комунікативні уміння і властивості.

5. Фактори, що визначають ефективну комунікативну діяльність музиканта.

6. Засоби формування та розвитку професійного спілкування.

7. Методи психологічної підтримки для оптимізації психічних станів музикантів у комунікативно-музичній діяльності.

8. Особливості спілкування, його зміст, цілі та засоби спілкування музиканта.

9. Компоненти системи суб’єкта спілкування в ході комунікативно-музичної діяльності.

10. Основні психологічні проблеми у комунікативно-музичній діяльності.

11. Бар'єри спілкування, їх причини і подолання.

12. Механізми взаєморозуміння в процесі спілкування, їх диференціація за змістом, цілями та засобами.

13. Спілкування як сприймання людьми одне одного.

14. Спілкування та комунікативно-музична діяльність.

15. Спілкування як обмін інформацією.

16. Рівні спілкування.

17. Типові помилки спілкування та їх корекція.

18. Самооцінка музиканта, її основні категорії.

19. Емоційно-комунікативна культура музиканта та її структура.

20. Поняття і мета соціального впливу.

21. Стрес у музично-комунікативній діяльності, типи реакцій на стресову ситуацію.

22. Темпераментальні особливості музично-комунікативної діяльності.

23. Комплексне використання емоційного та інтелектуального впливу.

24. Організація психологічного середовища впливу.

25. Вплив на ефект взаємодії дистанції між позиціями комунікатора и слухача.

26. Соціокультурні розбіжності правил контролю мімічних реакцій.

27. Зміст, стиль, види стилю, критерії їх розуміння, різновиди взаємодії людей (міжособистісна та міжгрупова).

28. Типи взаємодії людей за результатами спрямованості та намірами і діями людей.

29. Поняття стосунків в широкому та вузькому сенсі.

30. Різновиди психологічних стосунків.

31. Загальна характеристика взаєморозуміння.

32. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

33. Поняття і складові компетентності у спілкуванні.

34. Метод спостереження та опитування, особливості застосування.

35. Визначення техніки та прийомів спілкування.

36. Поняття про зворотний зв'язок і механізми його дії.

37. Професійні особливості техніки і прийомів спілкування.

38. Уявлення про репрезентативні системи.

39. Сутність соціальної перцепції, її особливості, види.

40. Поняття про процес стереотипізації, ідентифікацію, емпатію, атракцію, рефлексію, каузальну атрибуцію.

41. Про специфіку соціально-перцептивної діагностики.

42. Соціально-психологічні характеристики суб'єкта спілкування.

43. Тип взаємодії за професіограмою «Музикант», «Диригент», «Музикант-педагог».

44. Прояви індивідуальних особливостей людей різних типів темпераменту у взаємодії.

45. Особливості взаємодії та принципи побудови спілкування з «важкими» людьми.

46. Сенситивність: визначення поняття, види.

47. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі.

48. Психологічні процеси в малій групі (освіта і розвиток, керівництво і лідерство, прийняття рішень, груповий тиск, конфлікт, згуртованість).

49. Поняття про групову згуртованість та міжособистісну сумісність.

50. Чинники, що впливають на згуртованість та міжособистісну сумісність.

51. Конфлікти в музично-комунікативній діяльності, їх причини та шляхи подолання.

52. Основні форми та прийоми розв'язання конфліктів. Завершення конфлікту.

53. Форми спілкування, що сприятимуть конструктивному розв′язанню конфлікту.

54. Стилі лідерства і керівництва.

55. Сутність психологічного впливу, його зміст: види, методи, засоби та прийоми, форми.

56. Маніпуляція і психологічні засоби захисту від неї.

57. Комунікативна культура і творчість: співвіднесення понять.

58. Соціальні фактори, що блокують реалізацію індивідуально-творчих потенцій.

59. Роль комунікативної культури у реалізації творчого потенціалу музиканта.

60. Роль творчого самовираження музиканта в успішній музично-комунікативній діяльності.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


На сайте можно прочитать про:

Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.006 с.