Рекомендації керівникам
Лекции.Орг

Поиск:


Рекомендації керівникам
А. По попередженню конфліктів з підлеглими:

Ставте ясні, конкретні і реальні завдання.

Забезпечте виконання поставленого завдання підлеглому всім необхідним.

Поточний контроль за виконанням розпорядження знижує вірогідність виникнення конфліктів у зв’язку з якістю і своєчасністю виконання вказівки.

Не поспішаєте з однозначним висновком про якість діяльності підлеглого.

Досягнуте підлеглим в службі оцінюйте, виходячи з початкового положення справ і успіхів інших, а не тільки на основі поставленого завдання.

Не робіть підлеглих „козлами відпущення” за свої управлінські помилки.

Не перетворюйте підлеглих на „громовідвід” ваших конфліктних відносин з вищестоящим керівництвом.

Критикуючи підлеглого, оцінюйте вчинок, а не особу.

Будьте справедливі і чесні: пам’ятаєте, що люди більше всього не люблять несправедливості.

Рідше карайте і частіше допомагайте виправляти допущену підлеглим помилку.

Поважайте права підлеглого.

Б. По розрішенню передконфліктних і конфліктних ситуацій:

· Зацікавте підпорядкованого в тому рішенні конфлікту, яке ви пропонуєте.

· Забезпечуйте завжди аргументацію своїх вимог до підлеглого в конфлікті.

· Визнавайте за ним право бути особою.

· Демонструйте розуміння ролі підлеглого, його турбот, позиції.

· Підвищення голосу в розмові з підлеглим – не кращий аргумент.

· При необхідності дайте можливість підлеглому виговоритися, не перебивайте його, навіть якщо він говорить довго: це знижує негативні емоції.

· Ті, хто в запалі конфлікту по вертикалі переходять з „Ви” на „Ти”, прагнучи тим самим принизити опонента, тільки виявляють свою нестриманість і невихованість.

· При непоступливості підлеглого (якщо він не має рації) активно використовуйте гласність і підтримку старших начальників, громадськості.

· Якщо Ви не маєте рації в конфлікті, краще не втручатися, а при необхідності вибачитеся (бажано один на один), відзначивши при цьому допущені помилки в поведінці підлеглого.

· Пам’ятаєте, що конфліктний начальник – це завжди незручний начальник.

Рекомендації підлеглим з попередження конфліктів з начальниками:

Сумлінне виконання службових обов’язків і розпоряджень начальників різко знижує вірогідність виникнення конфліктів з ними.

Якщо Ви не в змозі виконати вказівки старшого начальника, своєчасно доповісте йому про це, а також ваші пропозиції по вирішенню проблеми.

Уважно вивчайте індивідуально-психологічні особливості своїх керівників: це дозволить вам з меншими витратами вирішувати передконфліктні і конфліктні ситуації.

Не допускайте порушень субординаційних відносин, навіть в позаслужбовій обстановці.

Завжди пам’ятайте свій статус підлеглого і зберігайте його з гідністю.

Пам’ятаєте, що начальники переважно старше за віком, мають більше знань і досвіду у вирішенні виникаючих проблем.

Якщо начальник помилився або обмовився, не акцентуйте на цьому увагу тих, що оточують.

Прагніть взагалі уникати конфліктів з начальниками.

Таким чином, управління конфліктом – процес складний. Він представляє собою вплив на динаміку конфліктної ситуації і дозволяє звести до мінімуму її деструктивні наслідки.

 

Ключові поняття: управління конфліктом, конфліктна ситуація, методи й способи управління конфліктом.

 

Питання та завдання:

1. Охарактеризуйте способи управління конфліктом.

2. Назвіть фази управління конфліктом.

3. Які кроки в управлінні конфліктом Ви знаєте?

4. В чому сенс методів управління конфліктом?

5. Розкрийте правила поведінки в умовах конфлікту.

6. Визначте стилі управляння конфліктом.

 

Проблемне завдання: Сформулюйте рекомендації, які корисно використовувати при діловому спілкуванні з людиною у конфліктній ситуації.

 

 

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.