Лекции.Орг

Поиск:
Контрольні задачі. 1. Обчислити об’єм розчину натрій гідрофосфату з молярною концентрацією речовини Na2HPO4 0,5 моль/дм3
1. Обчислити об’єм розчину натрій гідрофосфату з молярною концентрацією речовини Na2HPO4 0,5 моль/дм3, який треба взяти для осадження йонів Mg2+ у вигляді MgNH4PO4 із 0,5г сплаву, що містить магній масовою часткою 90%, за умови стехіометричного співвідношення реагуючих речовин.

Відповідь: 37,0см3.

 

2. Обчислити об’єм хлоридної кислоти (ρ=1,17г/см3), який треба взяти для осадження йонів Ag2+ у вигляді AgCl з 2,0г сплаву, що містить срібло масовою часткою 22% за умови використання півторакратної кількості осаджувача.

Відповідь: 0,56см3.

 

3. Для визначення сірки наважку руди масою 2,0г, що містить 20%S , сплавляють з Na2O2 і сплав розчиняють у 200см3 води. Розрахувати об’єм розчину BaCl2 з молярною концентрацією барій хлориду 0,25моль/дм3, який необхідний для осадження сульфат-іонів у вигляді BaSO4 з 20см3 отриманого розчину за умови півторакратної кількості осаджувача.

Відповідь: 7,5см3.

 

4. Обчислити масу диметилсульфату (CH3O)2SO2, яка необхідна для осадження йонів Ва2+ з розчину, що містить 0,2г BaCl2·2H2O за умови трикратної кількості осаджувача.

Відповідь: 0,31г.

 

5. Обчислити втрати PbSO4г і %) за рахунок розчинності осаду, якщо до 20см3 розчину Pb(NO3)2 з молярною концентрацією плюмбум нітрату 0,1моль/дм3 додали півторакратний надлишок розчину сульфатної кислоти з молярною концентрацією H2SO4 0,1моль/дм3.

Відповідь: 1,21·10–5г; 2,0·10–3%.

 

6. Розрахувати втрати CaCO3 при промиванні 0,3г осаду водою обємом 250см3.

Відповідь: 1,54·10–3г.

 

7. Розрахувати обєм води, який треба взяти для промивання осаду MgNH4PO4·6H2O масою 0,5г, щоб втрати за рахунок розчинності не перевищували 0,05%.

Відповідь: 16,2см3.

 

8. Наважку алюмокалієвого галуну масою 2,671г розчинили в 200,0см3 води і з 20,0см3 цього розчину отримали 0,2680г ВаSO4. Обчислити масову частку Алюмінію в препараті.

Відповідь: 5,80%.

 

9. Із наважки сплаву масою 2,700г отримали 0,2004г Al2O3 і 0,0518г SiO2. Розрахувати масові частки Al і Si у сплаві.

Відповідь: 3,93%; 0,90%.

 

10. Наважку технічного натрію масою 0,2120г розчинили у 200,0см3 води і з 20,0см3 отриманого розчину отримали 0,5578г NaZn(UO2)3(CH3COO)9·6H2O. Розрахувати масову частку Na2O у досліджуваному зразку.

Відповідь: 53,02%.

11. Наважку сильвініту масою 5,000г розчинили у мірній колбі обємом 500см3. З 10,0см3 цього розчину отримали 0,1948г калій тетрафенілборату KB(C6H5)4. Розрахувати масову частку KCl у вологому сильвініті, якщо вміст води у зразку складає 2,50%.

Відповідь: 40,53%.

 

12. Наважку органічної речовини масою 0,4004г мінералізували і залишок розчинили в колбі обємом 200,0см3. З 20,0см3 цього розчину отримали 0,1982г (NH4)3PO4·12MoO3. Розрахувати масову частку Фосфору в досліджуваній речовині.

Відповідь: 8,17%.

 

13. Для визначення саліцилової кислоти наважку фармацевтичного препарату масою 0,2101г перевели в розчин Na2CO3, додали йод і отримали 0,5175г тетрайодфеніленхінону (C6H2I2O)2. Розрахувати масову частку саліцилової кислоти C6H4(OH)COOH у препараті.

Відповідь: 98,93%.

 

14. З наважки технічного цинк сульфату масою 1,135г отримали 0,5298г Zn2P2O7 і 0,9052г BaSO4. Розрахувати масові частки ZnSO4 і K2SO4 у технічному продукті.

Відповідь: 49,46%; 6,16%.

 

15. Із наважки суміші NaCl і KCl масою 0,1225г отримали 0,2850г AgCl. Розрахувати масові частки NaCl і KCl у суміші.

Відповідь: 76,26%; 23,74%.

 

16. Наважку Fe2O3 і Al2O3 масою 0,7000г відновили воднем і отримали 0,6350г продукту, що містить Fe і Al2O3. Розрахувати масові частки Fe2O3 і Al2O3 у вихідній суміші.

Відповідь: 30,90%; 69,10%.

 

17. Обчислити об’єм розчину оксихіноліну з масовою часткою C9H6NOH 5% (d=1,07г/см3), який треба взяти для осадження Mg2+ із 20см3 розчину, отриманого при розчиненні 5г доломіту CaCO3·MgCO3 у 200см3 розчину хлоридної кислоти, якщо реагенти беруться в стехіометричних кількостях.

Відповідь: 14,77см3.

18. Обчислити об’єм розчину амоній сульфату з молярною концентрацією (NH4)2SO4, який треба додати до 300см3 води, щоб при промиванні осаду BaSO4 масою 0,5г цим розчином втрати за рахунок розчинності не перевищували 0,01%.

Відповідь: 0,92см3.

19. Розрахувати масову частку Na2S2O3·5H2O у технічному препараті натрій тіосульфату, якщо з наважки препарату масою 0,1852г після окиснення до отримали осад масою 0,3448г.

Відповідь: 98,98%.

 

20. Обчислити число молекул води в молекулі залізоамонійного галуну, якщо з наважки галуну масою 0,5020г отримали 0,0891г Fe2O3.

Відповідь: 12.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 767 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.