Лекции.Орг


Поиск:
Методи отримання колоїдних систем
Колоїдні системи можна отримати різними способами: методами диспергування – подрібнення речовини до колоїдних розмірів частинок та конденсаційними методами – утворення частинок дисперсної фази з речовин, що знаходяться в молекулярному чи йонному стані. Є фізичні і хімічні методи конденсації. Із фізичних методів конденсації можна навести приклад отримання колоїдів методом заміни розчинника.

Заміна розчинника призводить до утворення золя у тих випадках, коли до розчину якоїсь речовини додають іншу рідину, яка є поганим розчинником для цієї речовини і разом з тим добре змішується з вихідним розчинником. Наприклад, NaCl розчинний в абсолютному етанолі, але не розчинний в диетиловому етері. Якщо спиртовий розчин NaCl додавати краплинами до етеру, то отримується світлий опалесціюючий золь NaCl.

Хімічні методи конденсації найбільш поширені. Вони засновані на протіканні різних реакцій, в результаті яких із пересиченого розчину осаджується нерозчинна речовина.

Як приклад отримання колоїдів хімічними методами конденсації можна навести утворення золя алюміній гідроксиду:

Al3+ + 3OH Al(OH)3↓.

В нейтральному чи кислому середовищі на поверхні частинок осаду дисоціація Al(OH)3 відбувається по схемі:

Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH

Al(OH)2+ Al(OH)2+ + OH

Al(OH)2+ Al3+ + OH

Ядро – частинка з m молекул Al(OH)3 адсорбує на своїй поверхні йони Al(OH)2+ та Al(OH)2+.

Міцела буде мати таку будову:

{m[Al(OH)3] nAl(OH)2+ (n–x)OH}+xOH, де

m[Al(OH)3] – ядро;

nAl(OH)2+ – потенціалвизначальні йони адсорбційного шару;

(n–x)OH – протиіони адсорбційного шару;

x OH – протиіони дифузного шару.

 

У фігурних дужках – гранула. В даному випадку заряд колоїдної частинки – гранули – позитивний.

Електрокінетичний дзета-потенціал виникає на межі гранули і йонів дифузного шару.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 957 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

266 - | 239 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.