Лекции.Орг

Поиск:
Нормування ультра - та інфразвуку
Ультразвук широко застосовують в техніці для диспергування рідин, очищення частин, зварювання пластмас, дефектоскопії металів, очищення газів від шкідливих домішок тощо.

У техніці застосовують звукові хвилі частотою вище 11,2 кГц, тобто захоплюється частина діапазону відчутних для людини звуків. На організм людини ультразвук впливає, головним чином, при безпосередньому контакті, а також через повітря. При дотриманні заходів безпеки робота з ультразвуком на стані здоров’я не позначається. Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку нормовані ДСН 3.3.6.037-99 і складають при восьмигодинному робочому дні:

 

Середньогеометрична частота октавних смуг, кГц 31,5 63 та вище
Допустимі рівні тиску, дБ

 

Методи гігієнічної оцінки та нормативні параметри виробничої вібрації

Гігієнічна оцінка вібрації (ДСН 3.3.6.039-99), яка діє на людину у виробничих умовах, здійснюється за допомогою таких методів:

- частотного (спектрального) аналізу її параметрів;

- інтегральної оцінки за спектром частот параметрів, що нормуються;

- дози вібрації.

При дії постійної локальної та загальної вібрації параметром, що нормується, є середньоквадратичне значення віброшвидкості (нсер кв) та віброприскорення (a) або їх логарифмічні рівні Lн, La у дБ в діапазоні октавних смуг із середньогеометричними частотами fсер г:

8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125,0; 250,0; 500,0; 1000,0 Гц - для локальної вібрації; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 Гц або в діапазоні 1/3 октавних смуг 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц - для загальної вібрації. Середньоквадратичне значення віброшвидкості (нсер кв) за періоду Т визначається за формулою:

.

Середньогеометрична частота визначається за формулою:

fсер г= ,

де fв, fн – верхня та нижня межі частотної смуги.

У таблицях приведені нормативні значення для локальної та загальної вібрацій відповідно.

Гранично допустимі рівні локальної вібрації

 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц Гранично допустимі рівні по осях Xл, Yл, Zл
віброшвидкість віброприскорення
н, м/с х 10-2 Lн,дБ a, м/с2 La ,дБ
2.,8 1,4
1,4 1,4
31,5 1,4 2,7
1,4 5,4
1,4 10,7
1,4 21,3
1,4 42,5
1,4 85,0
Коректований, еквівалентний коректований рівень 2,0 2,0

 

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу "в")

 

Середньогеометричні частоти смуг, Гц Гранично допустимі рівні по осях X3, Y3, Z3
віброприскорення віброшвидкості
a, м/с2 La ,дБ н, м/с х 10-2 Lн,дБ
1/3 окт. 1/1 окт. 1/3 окт. 1/1 окт. 1/3 окт. 1/1 окт. 1/3 окт. 1/1 окт.
1,6 0,0125     0,13    
2,0 0,0112 0,02 0,089 0,18
2,5 0,01     0,063    
3,15 0,009     0,0445    
4,0 0,008 0,014 0,032 0,063
5,0 0,008     0,025    
6,3 0,008     0,02    
8,0 0,008 0,014 0,016 0,032
10,0 0,01     0,016    
12,5 0,0125     0,016    
16,0 0,016 0,028 0,016 0,028
20,0 0,0196     0,016    
25,0 0,025     0,016    
31,5 0,0315 0,056 0,016 0,028
40,0 0,04     0,016    
50,0 0,05     0,016    
63,0 0,063 0,112 0,016 0,028
80,0 0,08     0,016    
Коректовані еквівалентні коректовані рівні   0,014       0,028  

 

Параметром, що нормується, при інтегральній оцінці за спектром частот є коректоване значення віброшвидкості або віброприскорення (V), або їх логарифмічні рівні (L), які вимірюються за допомогою коректуючих фільтрів або обчислюються.

Коректоване значення віброшвидкості або віброприскорення визначається за формулою:

,

де Vi - середнє квадратичне значення віброшвидкості або віброприскорення в i-й частотній смузі;

n - кількість частотних смуг (1/3 або 1/1 октавних) у частотному діапазоні, що нормується;

Ki - ваговий коефіцієнт для i-ї частотної смуги відповідно до абсолютних значень віброшвидкості та віброприскорення локальної та загальної вібрації.

 

 

Значення вагових коефіцієнтів (Ki, Lki, дБ) для локальної вібрації

 

Середньогеометричні частоти смуг, Гц Зазначення вагових коефіцієнтів
для віброприскорення для віброшвидкості
Zл, Xл, Yл
Ki Lki Ki Lki
1,0 0,5 -6
1,0 1,0
31,5 0,5 -6 1,0
0,25 -12 1,0
0,125 -18 1,0
0,063 -24 1,0
0,0315 -30 1,0
0,016 -36 1,0

 

При дії непостійної вібрації (крім імпульсної) параметром, що нормується, є вібраційне навантаження (еквівалентний коректований рівень, доза вібрації,D), одержане робітником протягом зміни та зафіксоване спеціальним приладом або обчислене для кожного напрямку дії вібрації (X, Y, Z) за формулою:

або

Lкор.екв. = Lкор + 10 Lg (t/tзм)

де V(t) - коректоване по частоті значення вібраційного параметра у момент часу t, мс-2 або мс-1;

t - час дії вібрації, година;

tзм - тривалість зміни, годин.

Еквівалентний коректований рівень віброшвидкості або віброприскорення розраховується шляхом енергетичного додавання рівнів з урахуванням тривалості дії кожного з них.

При дії імпульсної вібрації з піковим рівнем віброприскорення від 120 до 160 дБ, параметром, що нормується, є кількість вібраційних імпульсів за зміну (годину), в залежності від тривалості імпульсу.

Нормативні значення вібрації встановлені згідно з ДСН 3.3.6.039-99 при її дії на протязі робочого часу 480 хвилин (8 год). При впливі вібрації, яка перевищує встановлені нормативи, тривалість її дії на людину потягом робочої зміни зменшують згідно даних, які приведені в таблиці.

 

Таблиця

Допустимий сумарний час дії локальної вібрації в залежності від перевищення її гранично допустимого рівня

 

Перевищення гранично допустимого рівня вібрації, дБ Допустимий сумарний час дії вібрації за зміну, хв. Перевищення гранично допустимого рівня вібрації, дБ Допустимий сумарний час дії вібрації за зміну, хв.

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 416 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.