Нормування УФ випромінювання
Лекции.Орг

Поиск:


Нормування УФ випромінювання
Нормування ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях здійснюють згідно з санітарними нормами СН 4557-88 (ДНАОП 0.03-3.17-88).

Допустимі значення щільності ультрафіолетового випромінювання наведені у таблиці.

Допустимі значення для УВФ

Таблиця

 

Діапазон ультрафіолетового випромінювання, нм Допустимі значення щільності УФ випромінювання, Вт/м2
220 - 280 (УФ-С) 0,01
280 - 320 (УФ-В) 0,01
320 - 400 (УФ-А) 10,0

 

Нормування лазерного випромінювання

Нормування лазерного випромінювання здійснюється згідно санітарних норм і правила СНиП 5804-91. За нормативами при проектуванні лазерної техніки має бути діючим принцип відсутності впливу на людину прямого, дзеркального та дифузного випромінювання.

При визначенні класу небезпеки лазерного випромінювання враховуються три спектральних діапазони (нм) : I - 180<l£380, II - 380<l£1400,III - 1400<l£105.

Нормованими параметрами ЛВ з погляду небезпеки є енергія W (Дж) і потужність P(Вт) випромінювання, що пройшло обмежуючу апертуру діаметрами dа=1.1 мм (у спектральних діапазонах I і II) і dа=7 мм (у діапазоні II); енергетична експозиція H і опромінення E, усереднені по обмежуючій апертурі:

H=W/Sa; E=P/Sa

де Sa — площа обмежуючої апертури.

Як вже згадувалось раніше, згідно нормативам лазерне устаткування за ступенем небезпеки розділяється на 4 класи:

1 клас - повністю безпечні лазери, які не мають шкідливої дії на очі та шкіру;

2 клас – мають небезпеку для очей та шкіри при дії колімірованим (прямим) , тобто замкнутим у малому куті розповсюдження пучком; однак, дзеркальне або дифузне випромінювання таких лазерів безпечне для людини;

3 клас - це лазери, які діють у видимій межі спектру і являють небезпеку як для очей (прямим і дзеркальним випромінюванням на відстані 10 см від відбиввючої поверхні), так і шкіри (тільки прямий пучок);

4 клас – найбільш потужні лазери, які небезпечні при дифузному випромінюванні для очей і шкіри на відстані 10 см від дифузно відбиваючої поверхні.

Згідно СНиП 5804-91 регламентуються гранично допустимі рівні (ГДР) для кожного режиму роботи лазера і його спектрального діапазону і встановлюється для двох умов – одночасного та хронічного (того, що систематично повторюється) опромінювання. Граничні значення щільність потоку нормується на шкірі, сітківці, рогівці. Наприклад, відповідно до санітарних норм, при роботі з ОКГ ГДР випромінювання для очей є енергія W (Дж), яка додано в залежності від довжини хвилі і тривалості впливу..

 

Гранично допустимі дози при однократному впливі на очі колімірованого (прямого) лазерного випромінювання

 

Довжина хвилі l, нм Тривалість впливу t, с WГДР, Дж
380<l£600 t£2.3×10-11
  2.3×10-11<t£5×10-5 8×10-8
  5×10-5<t£1
600<l£750 t£6.5×10-11
  6.5×10-11<t£5×10-5 1.6×10-7
  5×10-5<t£1
750<l£1000 t£2.5×10-10
  2.5×10-10<t£5×10-5 4×10-7
  5×10-5<t£1
1000<l£1400 t£10-9
  10-9<t£5×10-5 10-6
  5×10-5<t£1

 

Примітки: 1. Тривалість впливу менше 1 с.

2. Діаметр обмежуючої апертура 7×10-3 м.

Граничні дози при однократному впливі на очі і шкіру прямого чи розсіяного лазерного випромінювання

 

Довжина хвилі l, нм Тривалість опромінення t, с HГДР, Дж×м-2; EГДР, Вт×м-2
1400<l£1800 10-10<t£1 HГДР=
1<t£102 EГДР=
t>102 EГДР=5×102
1800<l£2500 10-10<t£3 HГДР=
3<t£102 EГДР=
t>102 EГДР=5×102
250<l£105 10-10<t£10-1 HГДР=
10-1<t£1 HГДР=
1<t£102 EГДР=
t>102 EГДР=5×102

 

Примітка. Діаметр обмежуючої апертури 1,1×10-3 м.

 

Дата добавления: 2015-02-12; просмотров: 337 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.