Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Експозиція (доза) — це добуток рівня на термін дії небезпечного або шкідливого чинника
Зона небезпечна - це просторова область, у якій діють небезпечні або шкідливі чинники.

Адаптація — це пристосування організму людини до зміни умов життєвого середовища, яке проходить без незворотних порушень біологічної системи та без перевищення нормальних (гомеостатичних) здібностей її реагування.

Компенсація — це пристосування організму людини до зміни умов життєвого середовища, яке обумовлене виникненням у системах гомеостазу напруженості, яка перевищує межу природних можливостей (це скрита патологія, яка з часом може виявитися у вигляді явних патологічних змін).

Пошкодження (травма, захворювання) — це перевищення в організмі людини процесів адаптації та компенсації.

Засіб захисту – це засіб, застосування якого запобігає або зменшує вплив на людину небезпечних або шкідливих чинників.

· Засіб колективного захисту - це засіб для одночасного захисту двох або більше чоловік.

· Засіб індивідуального захисту - це засіб, який призначено для захисту однієї людини.

· Огороджуючи засоби захисту – це засоби, які перешкоджають потраплянню людини в небезпечну зону або розповсюдженню небезпечних або шкідливих чинників.

· Охоронні засоби захисту – це засоби, які забезпечують автоматичне відключення обладнання під час виникнення аварійних режимів.

Взаємодія людини з навколишнім середовищем

Взаємодія людини з навколишнім середовищем може бути позитивною або негативною, характер цієї взаємодії визначають потоки речовин, енергії та інформації.

Зміна величини будь-якого потоку від мінімально значимої до максимально можливої призводить до таких характерних станів у системі «людина - життєве середовище»:

· комфортне (оптимальне) — потоки відповідають оптимальним умовам взаємодії: створюють оптимальні умови діяльності та відпочинку, гарантують збереження здоров’я людини та цілісність компонент життєвого середовища;

· допустиме — потоки, які впливають на людину та життєве середовище, не чинять негативного впливу на здоров’є людини, але призводять до дискомфорту, знижують эфективність діяльності людини;

· небезпечне -- потоки перевищують допустимі рівні та негативно впливають на здоров’є людини, викликають при тривалому впливі захворювання, та/або призводять до деградації природного середовища;

· надзвичайно небезпечне -- потоки високих рівнів за короткий період часу можуть нанести травму, привести людину до смерті, викликати руйнування у природному середовищі.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 753 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.