Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 1. ‘разеолог≥€
¬иконати вправи ≥ завданн€:

1. –озпод≥л≥ть фразеолог≥чн≥ звороти за ступенем семантичного злитт€ компонент≥в на три групи: а) фразеолог≥чн≥ зрощенн€, б) фразеолог≥чн≥ Їдност≥, в) фразеолог≥чн≥ сполученн€. ” чому особлив≥сть кожноњ групи фразеолог≥чних зворот≥в? ƒайте визначенн€ фразеолог≥зму.

Ѕенер€ вхопила, байдики бити, бити (вдарити) по руках, бити чолом, брати до уваги, брати на кпини, ≥ р≥ски (крихти) в рот не брати, держати хв≥ст бубликом, бульки пускати, девТ€тий вал, €к вареник у масл≥, вирости з пелюшок, вести до к≥нц€, вести за руку, вибивати з с≥дла, вибивати тропака, здоровий глузд, раз-два ≥ готово, гризти гран≥т науки, дати перцю, пекти раки, закрутити гайки, лупати очима, ловити мух, ловити кожну хвилину (мить), намилити голову, тримати п≥д каблуком, шкребе на душ≥.

2. ¬изначте структурно-граматичн≥ типи фразеолог≥чних одиниць (присл≥вТ€, орган≥зован≥ реченн€, словосполученн€, одиниц≥ з одним повнозначним словом). «роб≥ть висновки про структурну орган≥зац≥ю фразеолог≥зм≥в, навед≥ть власн≥ приклади.

ƒобрий початок Ц половина справи. « краси не пити роси. —≥ль земл≥. Ќе до снаги. ƒуша в душу. ѕройти вогонь ≥ воду. « вогником. —кажеш Ц не вернеш, напишеш Ц не з≥треш, в≥друбаЇш Ц не приставиш. ћ≥ж житт€м ≥ смертю. як перемит≥.

3.«апиш≥ть по пТ€ть фразеолог≥чних зворот≥в з опорними словами голова, рука, с≥м. ѕо€сн≥ть значенн€ д≥браних вами фразеолог≥зм≥в. —каж≥ть, €кими частинами мови можуть виражатис€ опорн≥ слова у фразеолог≥чних зворотах / дл€ дов≥дки див.: 7, —.172/.

 

ћодульний контроль

ћодульний контроль є 1. “еми 1-13

ƒо модульного контролю є 1 необх≥дно:

- в≥дв≥дати лекц≥њ;

- на практичних зан€тт€х виконати вс≥ завданн€ до тем 1-13, передбачен≥ робочою програмою дисципл≥ни;

- виконати самост≥йн≥ роботи єє 1-10;

—кладниками оц≥нки за модуль (30 бал≥в) Ї:

 

ѕоточний контроль Ц 26 бал≥в ¬≥дв≥дуванн€ лекц≥й -2 бали. –обота на практичних зан€тт€х, виконанн€ письмових завдань до практичних зан€ть Ц 13 бал≥в (по 1 балу за кожен зм≥стовий модуль) ¬иконанн€ самост≥йних роб≥т Ц 5 бал≥в ѕ≥дготовка навчального проекту -3 бали ”часть у науков≥й робот≥ Ц 3 бали
ћодульний контроль Ц 4 бали ѕисьмовий контроль р≥вн€ засвоЇнн€ теоретичного,практичного матер≥алу: 4 завданн€ по 1 балу (4 бали)
”сього Ц 30 бал≥в ”сього Ц 30 бал≥в

 

ѕ≥дсумковий контроль Ц ≥спит.

ѕитанн€ дл€ перев≥рки знань студент≥в.

(–озд≥ли У‘онетика - Ћексикограф≥€Ф)

¬—“”ѕ

1. —учасна украњнська мова €к предмет наукового вивченн€ ≥ €к навчальна дисципл≥на на факультет≥ Уѕедагог≥ка ≥ методика початкового навчанн€Ф.

2. –озд≥ли курсу У—учасна украњнська моваФ, њњ основний зм≥ст ≥ обс€г. «авданн€ курсу.

3. ”крањнська мова Ц нац≥ональна мова украњнського народу. ”творенн€ сх≥днословТ€нських мов (украњнськоњ, рос≥йськоњ, б≥лоруськоњ) з давньоруськоњ мови.

4. ”крањнська л≥тературна мова ≥ д≥алекти украњнськоњ мови.

5. «наченн€ творчост≥ ≤.ѕ. отл€ревського в розвитку украњнськоњ л≥тературноњ мови на народн≥й основ≥. “.√.Ўевченко Ц основоположник украњнськоњ л≥тературноњ ≥ новоњ украњнськоњ л≥тературноњ мови.

6. ќсновн≥ стильов≥ р≥зновиди писемноњ ≥ усноњ форм украњнськоњ л≥тературноњ мови.

7. ”крањнська л≥тературна мова €к унормована ≥ оброблена форма загальнонародноњ мови.

‘ќЌ≈“» ј. ‘ќЌќЋќ√≤я

1. ѕредмет ≥ завданн€ фонетики. «вТ€зок фонетики з ≥ншими розд≥лами мовознавства.

2. ћовний апарат. –обота мовних орган≥в при утворенн≥ голосних ≥ приголосних звук≥в.

3. √олосн≥ звуки, њх класиф≥кац≥€.

4. ѕриголосн≥ звуки, њх класиф≥кац≥€.

5. јсим≥л€ц≥€ приголосних. ѕовна ≥ часткова асим≥л€ц≥€; регресивна ≥ прогресивна асим≥л€ц≥€ за голосом, за мТ€к≥стю, за м≥сцем ≥ способом творенн€.

6. ѕодовженн€ приголосних, що виникло внасл≥док прогресивноњ асим≥л€ц≥њ.

7. ƒисим≥л€ц≥€ приголосних.

8. —прощенн€ груп приголосних.

9. —клад. —клади в≥дкрит≥ й закрит≥, наголошен≥ ≥ ненаголошен≥. «аконом≥рност≥ складопод≥лу в украњнськ≥й мов≥.

10. Ќаголос. —иловий ≥ музикальний, в≥льний ≥ пост≥йний. ’арактер украњнського наголошенн€. Ќаголос €к зас≥б вираженн€ лексичного ≥ граматичного значенн€ сл≥в.

11. ќсновний ≥ поб≥чний наголоси у багатоскладових складних словах. Ћог≥чний, емфатичний ≥ разовий наголоси. јнал≥з У—ловника наголос≥в украњнськоњ мовиУ.

12. «аконом≥рност≥ фонетичноњ та фонемноњ транскрипц≥њ.

13. ѕон€тт€ про фонему. ќсновний ви€в фонеми ≥ њњ позиц≥йн≥ та комб≥наторн≥ вар≥анти.

14. —клад голосних ≥ приголосних фонем в украњнськ≥й мов≥.

15. „ергуванн€ в систем≥ голосних фонем. Ќайдавн≥ш≥ чергуванн€ ќ-ј (гонити-ган€ти), ≈-≤ (пекти - вип≥кати).

16. „ергуванн€ ќ, ≈ з нульовою фонемою.

17. „ергуванн€ ќ, ≈ з ≤, по€сненн€ випадк≥в в≥дхиленн€ в≥д цих чергувань.

18. „ергуванн€ ≈ ≥ ќ п≥сл€ шипл€чих на [j]; по€сненн€ в≥дхилень в≥д цих чергувань.

19. „ергуванн€ приголосних фонем. „ергуванн€ г-ж-з, к-ч-ц, х-ш-с.

20. „ергуванн€ приголосних, що виникли €к насл≥док давн≥х сполучень губних (б-блТ, п-плТ, в-влТ, м-млТ) (див.: ћ.∆овтобрюх, —.145).

21.  омб≥нуванн€ €вищ чергуванн€ приголосних, асим≥л€ц≥њ ≥ спрощенн€ при утворенн≥ прикметникових та ≥менникових форм (празький, “уреччина, убозство).

ќ–‘ќ≈ѕ≤я

1. ќсновн≥ правила украњнськоњ мови: вимови голосних ≥ приголосних звук≥в у р≥зних позиц≥€х, а також окремих звукосполучень.

2. ¬имова сл≥в, засвоЇних з ≥нших мов.

 

√–ј‘≤ ј ≤ ќ–‘ќ√–ј‘≤я

1.  ороткий огл€д ≥сторичного розвитку письма. ѕисьмо п≥ктограф≥чне, ≥деограф≥чне, буквено-звукове.

2. —ловТ€нськ≥ азбуки Ц глаголиц€ ≥ кирилиц€. ќсновн≥ форми кириличного письма: устав (уставне письмо), скоропис.

3. ”крањнський алфав≥т. …ого писана ≥ друкована основа. —п≥вв≥дношенн€ м≥ж буквами ≥ звуками украњнськоњ мови.

4. ѕозначенн€ на письм≥ мТ€кост≥ приголосних. ѕравила вживанн€ мТ€кого знака.

5. ѕозначенн€ на письм≥ вимови €, ю, Ї, њ €к двох звук≥в у позиц≥њ п≥сл€ твердих приголосних. ¬живанн€ апострофа.

6. ”крањнська орфограф≥€ та њњ принципи: фонетичний, морфолог≥чний (традиц≥йний); диференц≥ююч≥ написанн€.

7. Ќаписанн€ сл≥в разом, окремо, через деф≥с.

8. ¬живанн€ великоњ букви.

9. ѕравопис пр≥звищ ≥ географ≥чних назв.

10. ѕравопис найуживан≥ших преф≥кс≥в ≥ суф≥кс≥в. јнал≥з орфограф≥чного словника.

11. ѕравопис сл≥в ≥ншомовного походженн€.

12. ѕравила переносу сл≥в з р€дка в р€док. ‘онетичн≥ ≥ морфолог≥чн≥ основи правил переносу сл≥в. ќрфограф≥чн≥ ≥ техн≥чн≥ правила переносу; граф≥чн≥ скороченн€ сл≥в.

Ћ≈ —» ќЋќ√≤я. Ћ≈ —» ќ√–ј‘≤я

1. ѕредмет ≥ завданн€ лексиколог≥њ украњнськоњ мови. —ловникове багатство украњнськоњ мови.

2. —лово €к основна одиниц€ мови. Ћексичне ≥ граматичне значенн€ слова.

3. ќднозначн≥ ≥ багатозначн≥ слова. —тил≥стичне використанн€ багатозначних сл≥в. јнал≥з  ороткого тлумачного словника украњнськоњ мови.

4. ѕр€ме ≥ переносне значенн€ слова. ќсновн≥ типи лексичних значень сл≥в.

5. ќмон≥ми. ѕарон≥ми. ѓх стил≥стичне використанн€. јнал≥з словник≥в.

6. —инон≥ми ≥ антон≥ми. —тил≥стичн≥ функц≥њ синон≥м≥в та антон≥м≥в. јнал≥з словник≥в.

7. —клад лексики за походженн€м.

8. ¬ласне украњнськ≥ слова. Ќайважлив≥ш≥ фонетичн≥ ≥ словотворч≥ ознаки сл≥в украњнськоњ мови.

9. —тарословТ€н≥зми в лексиц≥ украњнськоњ мови.

10. ≤нтернац≥онал≥зми. —лова ≥ншомовного походженн€.

11.  ласиф≥кац≥€ украњнськоњ лексики з стил≥стичного погл€ду. —тил≥стичне використанн€ р≥зних груп лексики в мов≥ художньоњ л≥тератури.

12. Ћексика украњнськоњ мови стосовно до сфери њњ вживанн€. ƒ≥алектика лексика, профес≥онал≥зми, жаргон≥зми, арготизми.

13. јктивна ≥ пасивна лексика. ≤сторизми. јрхањзми. Ќеолог≥зми лексичн≥, семантичн≥ та ≥ндив≥дуально-авторськ≥: њх стил≥стичне використанн€.

Ћ≈ —» ќ√–ј‘≤я

1. ≈нциклопедичн≥ ≥ ф≥лолог≥чн≥ словники. “лумачн≥ ≥ перекладн≥ словники.

2. ƒ≥алектн≥, ≥сторичн≥, етимолог≥чн≥, терм≥нолог≥чн≥ ≥ орфограф≥чн≥ словники. —ловники ≥ншомовних сл≥в, наголос≥в, синон≥м≥в.

3.  оротк≥ в≥домост≥ з ≥стор≥њ украњнськоњ лексикограф≥њ. ’арактеристика найважлив≥ших з≥брань лексичного матер≥алу украњнськоњ мови.

‘–ј«≈ќЋќ√≤я

1. «агальне питанн€ про фразеолог≥чн≥ одиниц≥. ќсновн≥ типи фразеолог≥чних одиниць.

2. ƒжерела украњнськоњ фразеолог≥њ.ѕос≥бники ≥з фразеолог≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 756 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1427 - | 1261 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.