Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озсл≥дуванн€ та обл≥к профес≥йних захворювань
–озсл≥дуванню п≥дл€гають ус≥ вперше ви€влен≥ випадки хрон≥чних профес≥йних захворювань ≥ отруЇнь (дал≥ - профес≥йн≥ захворюванн€).

ѕрофес≥йний характер захворюванн€ визначаЇтьс€ експертною ком≥с≥Їю у склад≥ спец≥ал≥ст≥в л≥кувально-проф≥лактичного закладу, €кому надано таке право ћќ«.

” раз≥ необх≥дност≥ до роботи експертноњ ком≥с≥њ залучаютьс€ спец≥ал≥сти (представники) п≥дприЇмства, робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду, профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї потерп≥лий.

¬≥днесенн€ захворюванн€ до профес≥йного проводитьс€ в≥дпов≥дно до ѕор€дку встановленн€ зв'€зку захворюванн€ з умовами прац≥.

«в'€зок профес≥йного захворюванн€ з умовами прац≥ прац≥вника визначаЇтьс€ на п≥дстав≥ кл≥н≥чних даних ≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чноњ характеристики умов прац≥, €ка складаЇтьс€ в≥дпов≥дною установою (закладом) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби за участю спец≥ал≥ст≥в (представник≥в) п≥дприЇмства, профсп≥лок та робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду. —ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чна характеристика видаЇтьс€ на запит кер≥вника л≥кувально-проф≥лактичного закладу, що обслуговуЇ п≥дприЇмство, або спец≥ал≥ста з профпатолог≥њ м≥ста (област≥), зав≥дуючого в≥дд≥ленн€м профпатолог≥њ м≥ськоњ (обласноњ) л≥карн≥.

Ќа кожного хворого кл≥н≥ками науково-досл≥дних ≥нститут≥в, в≥дд≥ленн€ми профес≥йних захворювань л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в складаЇтьс€ пов≥домленн€ за формою ѕ-3. ѕрот€гом трьох д≥б п≥сл€ встановленн€ остаточного д≥агнозу пов≥домленн€ надсилаЇтьс€ роботодавцю або кер≥внику п≥дприЇмства, шк≥длив≥ виробнич≥ фактори на €кому призвели до виникненн€ профес≥йного захворюванн€, в≥дпов≥дн≥й установ≥ (закладу) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби та л≥кувально-проф≥лактичному закладу, €к≥ обслуговують це п≥дприЇмство, в≥дпов≥дному робочому органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду.

–оботодавець орган≥зовуЇ розсл≥дуванн€ кожного випадку ви€вленн€ профес≥йного захворюванн€ прот€гом дес€ти робочих дн≥в з моменту одержанн€ пов≥домленн€.

–озсл≥дуванн€ випадку профес≥йного захворюванн€ проводитьс€ ком≥с≥Їю у склад≥ представник≥в: в≥дпов≥дноњ установи (закладу) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби (голова ком≥с≥њ); л≥кувально-проф≥лактичного закладу; п≥дприЇмства; профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї хворий; або уповноваженого трудового колективу з питань охорони прац≥, €кщо хворий не Ї членом профсп≥лки; в≥дпов≥дного робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду.

ƒо розсл≥дуванн€ в раз≥ необх≥дност≥ можуть залучатис€ представники ≥нших орган≥в.

–оботодавець зобов'€заний подати ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ дан≥ лабораторних досл≥джень шк≥дливих фактор≥в виробничого процесу, необх≥дну документац≥ю (технолог≥чн≥ регламенти, вимоги ≥ нормативи з безпеки прац≥ тощо), забезпечити ком≥с≥ю прим≥щенн€м, транспортними засобами ≥ засобами зв'€зку, орган≥зувати друкуванн€, розмноженн€ ≥ оформленн€ в необх≥дн≥й к≥лькост≥ матер≥ал≥в розсл≥дуванн€.

 ом≥с≥€ з розсл≥дуванн€ зобов'€зана:

- скласти програму розсл≥дуванн€ причин профес≥йного захворюванн€;

- розпод≥лити функц≥њ м≥ж членами ком≥с≥њ;

- розгл€нути питанн€ про необх≥дн≥сть залученн€ до њњ роботи експерт≥в;

- провести розсл≥дуванн€ обставин та причин профес≥йного захворюванн€;

- скласти акт розсл≥дуванн€ за формою ѕ-4, у €кому зазначити заходи щодо запоб≥ганн€ розвитков≥ профес≥йного захворюванн€, забезпеченн€ нормал≥зац≥њ умов прац≥, а також назвати ос≥б, €к≥ не виконали в≥дпов≥дн≥ вимоги (правила, г≥г≥Їн≥чн≥ регламенти).

јкт розсл≥дуванн€ причин профес≥йного захворюванн€ складаЇтьс€ ком≥с≥Їю з розсл≥дуванн€ у шести прим≥рниках прот€гом трьох д≥б п≥сл€ зак≥нченн€ розсл≥дуванн€ та надсилаЇтьс€ роботодавцем хворому, л≥кувально-проф≥лактичному закладу, €кий обслуговуЇ це п≥дприЇмство, робочому органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду та профсп≥лков≥й орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї хворий. ќдин прим≥рник акта надсилаЇтьс€ в≥дпов≥дн≥й установ≥ (закладу) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби дл€ анал≥зу ≥ контролю за зд≥йсненн€м заход≥в.

ѕерший прим≥рник акта розсл≥дуванн€ залишаЇтьс€ на п≥дприЇмств≥, де збер≥гаЇтьс€ прот€гом 45 рок≥в.

–оботодавець зобов'€заний у п'€тиденний терм≥н п≥сл€ зак≥нченн€ розсл≥дуванн€ причин профес≥йного захворюванн€ розгл€нути його матер≥али та видати наказ про заходи щодо запоб≥ганн€ профес≥йним захворюванн€м, а також про прит€гненн€ до в≥дпов≥дальност≥ ос≥б, з вини €ких допущено порушенн€ сан≥тарних норм ≥ правил, що призвели до виникненн€ профес≥йного захворюванн€.

ѕро зд≥йсненн€ запропонованих ком≥с≥Їю з розсл≥дуванн€ заход≥в щодо запоб≥ганн€ профес≥йним захворюванн€м роботодавець письмово ≥нформуЇ в≥дпов≥дну установу (заклад) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби прот€гом терм≥ну, зазначеного в акт≥.

” раз≥ втрати прац≥вником працездатност≥ внасл≥док профес≥йного захворюванн€ роботодавець направл€Ї потерп≥лого на ћ—≈  дл€ розгл€ду питанн€ подальшоњ його працездатност≥.

 онтроль за своЇчасн≥стю ≥ об'Їктивн≥стю розсл≥дуванн€ профес≥йних захворювань, њх документальним оформленн€м, виконанн€м заход≥в щодо усуненн€ причин зд≥йснюють установи (заклади) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, ‘онд, профсп≥лки та уповноважен≥ трудових колектив≥в з питань охорони прац≥ в≥дпов≥дно до њх компетенц≥њ.

–еЇстрац≥€ та обл≥к випадк≥в профес≥йних захворювань ведетьс€ в спец≥альному журнал≥.

ƒо цього журналу також внос€тьс€ дан≥ щодо працездатност≥ кожного прац≥вника, в €кого ви€влено профес≥йне захворюванн€.

” раз≥ ви€вленн€ у прац≥вника к≥лькох профес≥йних захворювань потерп≥лий реЇструЇтьс€ в журнал≥ один раз ≥з зазначенн€м ус≥х його д≥агноз≥в.

”станови (заклади) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби на п≥дстав≥ акт≥в розсл≥дуванн€ випадк≥в профес≥йних захворювань складають карти обл≥ку профес≥йних захворювань за формою ѕ-5. ÷≥ карти ≥ записи на магн≥тних нос≥€х збер≥гаютьс€ у в≥дпов≥дн≥й установ≥ (заклад≥) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби та в ћќ« прот€гом 45 рок≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 455 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

520 - | 475 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.