Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озсл≥дуванн€ та обл≥к авар≥й. ѕро авар≥ю св≥док повинен негайно пов≥домити безпосереднього кер≥вника роб≥т або ≥ншу посадову особу п≥дприЇмства
ѕро авар≥ю св≥док повинен негайно пов≥домити безпосереднього кер≥вника роб≥т або ≥ншу посадову особу п≥дприЇмства, €к≥ в свою чергу зобов'€зан≥ пов≥домити роботодавц€.

–оботодавець або особа, €ка керуЇ виробництвом п≥д час зм≥ни, зобов'€зан≥ д≥€ти зг≥дно з планом л≥кв≥дац≥њ авар≥њ, вжити першочергових заход≥в щодо р€туванн€ потерп≥лих ≥ наданн€ њм медичноњ допомоги, запоб≥ганн€ подальшому поширенню авар≥њ, встановленн€ меж небезпечноњ зони та обмеженн€ доступу до нењ людей.

Ќа п≥дприЇмств≥ зг≥дно з вимогами законодавчих та ≥нших нормативно-правових акт≥в з питань захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й та охорони прац≥ повинн≥ бути розроблен≥ ≥ затверджен≥ роботодавцем:

- план попередженн€ надзвичайних ситуац≥й, у €кому визначаютьс€ можлив≥ авар≥њ та ≥нш≥ надзвичайн≥ ситуац≥њ техногенного та природного характеру, прогнозуютьс€ насл≥дки, визначаютьс€ заходи щодо њх л≥кв≥дац≥њ, терм≥ни виконанн€, а також сили ≥ засоби, що дл€ цього залучаютьс€;

- план л≥кв≥дац≥њ авар≥й (надзвичайних ситуац≥й), у €кому перел≥чуютьс€ вс≥ можлив≥ авар≥њ та ≥нш≥ надзвичайн≥ ситуац≥њ, визначаютьс€ д≥њ посадових ос≥б ≥ прац≥вник≥в п≥дприЇмства п≥д час њх виникненн€, обов'€зки прац≥вник≥в профес≥йних авар≥йно-р€тувальних служб або прац≥вник≥в ≥нших п≥дприЇмств, €к≥ залучаютьс€ до л≥кв≥дац≥њ надзвичайних ситуац≥й.

–оботодавець або уповноважена ним особа зобов'€заний негайно пов≥домити про авар≥ю територ≥альний орган ƒержнагл€дохоронпрац≥, орган, до сфери управл≥нн€ €кого належить п≥дприЇмство, в≥дпов≥дну м≥сцеву держадм≥н≥страц≥ю або виконавчий орган м≥сцевого самовр€дуванн€, штаб цив≥льноњ оборони та з надзвичайних ситуац≥й, прокуратуру за м≥сцем виникненн€ авар≥њ ≥ в≥дпов≥дний профсп≥лковий орган, а в раз≥ травмуванн€ або загибел≥ прац≥вник≥в також в≥дпов≥дний робочий орган виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду.

–озсл≥дуванн€ авар≥й з нещасними випадками проводитьс€ зг≥дно вимог ѕоложенн€ про розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в.

–озсл≥дуванн€ авар≥й без нещасних випадк≥в проводитьс€ ком≥с≥€ми з розсл≥дуванн€, що утворюютьс€.

√оловою ком≥с≥њ призначаЇтьс€ представник органу, до сфери управл≥нн€ €кого належить п≥дприЇмство, м≥сцевого органу виконавчоњ влади або представник органу державного нагл€ду за охороною прац≥ чи ћЌ—.

” ход≥ розсл≥дуванн€ ком≥с≥€ з розсл≥дуванн€ визначаЇ характер авар≥њ, з'€совуЇ обставини, що спричинили њњ, встановлюЇ факти порушенн€ вимог законодавства та нормативних акт≥в з питань охорони прац≥, цив≥льноњ оборони, правил експлуатац≥њ устаткуванн€ та технолог≥чних регламент≥в, визначаЇ €к≥сть виконанн€ буд≥вельно-монтажних роб≥т або окремих вузл≥в, конструкц≥й, њх в≥дпов≥дн≥сть вимогам техн≥чних ≥ галузевих нормативних акт≥в та проекту, встановлюЇ ос≥б, що несуть в≥дпов≥дальн≥сть за виникненн€ авар≥њ, нам≥чаЇ заходи щодо л≥кв≥дац≥њ њњ насл≥дк≥в та запоб≥ганн€ под≥бним авар≥€м.

 ом≥с≥€ з розсл≥дуванн€ зобов'€зана прот€гом дес€ти робочих дн≥в розсл≥дувати авар≥ю ≥ скласти акт за формою Ќ-5. Ўкода, запод≥€на авар≥Їю, визначаЇтьс€ з урахуванн€м втрат, зазначених у додатку ѕоложенн€ про розсл≥дуванн€.

«алежно в≥д характеру авар≥њ у раз≥ необх≥дност≥ проведенн€ додаткових досл≥джень або експертизи зазначений терм≥н може бути продовжений органом, €кий призначив ком≥с≥ю.

«а результатами розсл≥дуванн€ авар≥њ роботодавець видаЇ наказ, €ким в≥дпов≥дно до висновк≥в ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ затверджуЇ заходи щодо запоб≥ганн€ под≥бним авар≥€м ≥ прит€гаЇ до в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в за порушенн€ законодавства про охорону прац≥.

“ехн≥чне оформленн€ матер≥ал≥в розсл≥дуванн€ авар≥њ проводить п≥дприЇмство, де сталас€ авар≥€, €ке в п'€тиденний терм≥н п≥сл€ зак≥нченн€ розсл≥дуванн€ надсилаЇ њх прокуратур≥ та органам, представники €ких брали участь у розсл≥дуванн≥.

ѕерший прим≥рник акта розсл≥дуванн€ авар≥њ, внасл≥док €коњ не сталос€ нещасного випадку, збер≥гаЇтьс€ на п≥дприЇмств≥ до завершенн€ терм≥н≥в зд≥йсненн€ заход≥в, визначених ком≥с≥Їю з розсл≥дуванн€, але не менше двох рок≥в.

–оботодавець зобов'€заний проанал≥зувати причини авар≥њ та розробити заходи щодо запоб≥ганн€ под≥бним авар≥€м у подальшому.

ƒержавна статистична зв≥тн≥сть щодо авар≥й затверджуЇтьс€ ƒержкомстатом за поданн€м ƒержнагл€дохоронпрац≥.

ѕисьмову ≥нформац≥ю про зд≥йсненн€ заход≥в, запропонованих ком≥с≥Їю з розсл≥дуванн€, роботодавець подаЇ орган≥зац≥€м, представники €ких брали участь у розсл≥дуванн≥, у терм≥ни, зазначен≥ в акт≥ розсл≥дуванн€ авар≥њ.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 493 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2139 - | 1870 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.