Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 2 - ќрган≥зац≥€ охорони прац≥ на виробництв≥
ѕрава й обовС€зки роботодавц€ та прац≥вника з питань охорони прац≥. ќрган≥зац≥€ служби охорони прац≥ на п≥дприЇмств≥. ¬≥дпов≥дальн≥сть прац≥вник≥в за порушенн€ вимог щодо охорони прац≥.

Ќавчанн€ з питань охорони прац≥ прац≥вник≥в при прийн€тт≥ на роботу ≥ в процес≥ роботи. ≤нструктаж≥ з охорони прац≥.

ќсновн≥ форми контролю за станом охорони прац≥. ƒержавний нагл€д та громадський контроль.

Ћ≥тература: осн. Ћ-5 (–озд≥л 1.).

«авданн€ на —–—: ќсновн≥ функц≥њ управл≥нн€ охороною прац≥: орган≥зац≥€ та координац≥€ роб≥т, обл≥к показник≥в стану умов ≥ безпеки прац≥, анал≥з та оц≥нка стану умов ≥ безпеки прац≥.

ќсновн≥ положенн€ орган≥зац≥њ охорони прац≥ на виробництв≥

«акон Уѕро охорону прац≥Ф зобовС€зуЇ роботодавц€ створити на кожному робочому м≥сц≥, в кожному структурному п≥дрозд≥л≥ умови прац≥ в≥дпов≥дно до нормативно-правових акт≥в, а також забезпечити додержанн€ вимог законодавства щодо прав прац≥вник≥в у галуз≥ охорони прац≥.

« ц≥Їю метою роботодавець повинен створити ≥ забезпечити функц≥онуванн€ системи управл≥нн€ охороною прац≥, дл€ чого в≥н:

- створюЇ в≥дпов≥дн≥ служби ≥ призначаЇ посадових ос≥б, €к≥ забезпечують вир≥шенн€ конкретних питань охорони прац≥, затверджуЇ ≥нструкц≥њ про њх обов'€зки, права та в≥дпов≥дальн≥сть за виконанн€ покладених на них функц≥й, а також контролюЇ њх додержанн€;

- розробл€Ї за участю стор≥н колективного договору ≥ реал≥зуЇ комплексн≥ заходи дл€ дос€гненн€ встановлених норматив≥в та п≥двищенн€ ≥снуючого р≥вн€ охорони прац≥;

- забезпечуЇ виконанн€ необх≥дних проф≥лактичних заход≥в в≥дпов≥дно до обставин, що зм≥нюютьс€;

- впроваджуЇ прогресивн≥ технолог≥њ, дос€гненн€ науки ≥ техн≥ки, засоби механ≥зац≥њ та автоматизац≥њ виробництва, вимоги ергоном≥ки, позитивний досв≥д з охорони прац≥ тощо;

- забезпечуЇ належне утриманн€ буд≥вель ≥ споруд, виробничого обладнанн€ та устаткуванн€, мон≥торинг за њх техн≥чним станом;

- забезпечуЇ усуненн€ причин, що призвод€ть до нещасних випадк≥в, профес≥йних захворювань, та зд≥йсненн€ проф≥лактичних заход≥в, визначених ком≥с≥€ми за п≥дсумками розсл≥дуванн€ цих причин;

- орган≥зовуЇ проведенн€ аудиту охорони прац≥, лабораторних досл≥джень умов прац≥, оц≥нку техн≥чного стану виробничого обладнанн€ та устаткуванн€, атестац≥й робочих м≥сць та за њх п≥дсумками вживаЇ заход≥в до усуненн€ небезпечних ≥ шк≥дливих дл€ здоров'€ виробничих фактор≥в;

- розробл€Ї ≥ затверджуЇ нормативн≥ акти з охорони прац≥, що д≥ють у межах п≥дприЇмства, забезпечуЇ безоплатно прац≥вник≥в нормативно-правовими актами та актами п≥дприЇмства з охорони прац≥;

- зд≥йснюЇ контроль за додержанн€м прац≥вником технолог≥чних процес≥в, правил поводженн€ з машинами, механ≥змами, устаткуванн€м та ≥ншими засобами виробництва, використанн€м засоб≥в колективного та ≥ндив≥дуального захисту, виконанн€м роб≥т в≥дпов≥дно до вимог з охорони прац≥;

- орган≥зовуЇ пропаганду безпечних метод≥в прац≥ та сп≥вроб≥тництво з прац≥вниками у галуз≥ охорони прац≥;

- вживаЇ терм≥нових заход≥в дл€ допомоги потерп≥лим, залучаЇ за необх≥дност≥ профес≥йн≥ авар≥йно-р€тувальн≥ формуванн€ у раз≥ виникненн€ на п≥дприЇмств≥ авар≥й та нещасних випадк≥в.

«а порушенн€ зазначених вимог роботодавець несе безпосередню в≥дпов≥дальн≥сть.

¬иробнич≥ буд≥вл≥, споруди, машини, механ≥зми, устаткуванн€, транспортн≥ засоби, що ввод€тьс€ в д≥ю п≥сл€ буд≥вництва (виготовленн€) або реконструкц≥њ, кап≥тального ремонту тощо, та технолог≥чн≥ процеси повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥.

ѕроектуванн€ виробничих об'Їкт≥в, розробленн€ нових технолог≥й, засоб≥в виробництва, засоб≥в колективного та ≥ндив≥дуального захисту працюючих повинн≥ провадитис€ з урахуванн€м вимог щодо охорони прац≥. Ќе допускаЇтьс€ буд≥вництво, реконструкц≥€, техн≥чне переоснащенн€ тощо виробничих об'Їкт≥в, ≥нженерних ≥нфраструктур об'Їкт≥в соц≥ально-культурного призначенн€, виготовленн€ ≥ впровадженн€ нових дл€ даного п≥дприЇмства технолог≥й ≥ зазначених засоб≥в без попередньоњ експертизи робочого проекту або робочоњ документац≥њ на њх в≥дпов≥дн≥сть нормативно-правовим актам з охорони прац≥. ‘≥нансуванн€ цих роб≥т може провадитис€ лише п≥сл€ одержанн€ позитивних результат≥в експертизи.

–оботодавець повинен одержати дозв≥л на початок роботи та види роб≥т п≥дприЇмства, д≥€льн≥сть €кого пов'€зана з виконанн€м роб≥т та експлуатац≥Їю об'Їкт≥в, машин, механ≥зм≥в, устаткуванн€ п≥двищеноњ небезпеки. ѕерел≥к вид≥в роб≥т, об'Їкт≥в, машин, механ≥зм≥в, устаткуванн€ п≥двищеноњ небезпеки визначаЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

≈кспертиза проект≥в, реЇстрац≥€, огл€ди, випробуванн€ тощо виробничих об'Їкт≥в, ≥нженерних ≥нфраструктур об'Їкт≥в соц≥ально-культурного призначенн€, прийн€тт€ њх в експлуатац≥ю провад€тьс€ у пор€дку, що визначаЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

” раз≥ коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, м≥сцевий орган виконавчоњ влади або орган м≥сцевого самовр€дуванн€, за поданн€м ƒержнагл€дохоронпрац≥, вживаЇ заход≥в до скасуванн€ державноњ реЇстрац≥њ цього п≥дприЇмства за умови, €кщо прот€гом м≥с€ц€ в≥д часу ви€вленн€ вказаних недол≥к≥в роботодавець не пров≥в належних заход≥в з њх усуненн€.

“ехнолог≥чн≥ процеси, машини, механ≥зми, устаткуванн€, транспортн≥ засоби, х≥м≥чн≥ речовини ≥ њх сполуки та ≥нша небезпечна продукц≥€, придбан≥ за кордоном, допускаютьс€ в експлуатац≥ю (до застосуванн€) лише за умови проведенн€ експертизи на в≥дпов≥дн≥сть њх нормативно-правовим актам з охорони прац≥, що чинн≥ на територ≥њ ”крањни.

ѕрийн€тт€ в експлуатац≥ю нових ≥ реконструйованих виробничих об'Їкт≥в проводитьс€ за участю представник≥в профес≥йних сп≥лок.

Ќе допускаЇтьс€ застосуванн€ у виробництв≥ шк≥дливих речовин у раз≥ в≥дсутност≥ њх г≥г≥Їн≥чноњ регламентац≥њ та державноњ реЇстрац≥њ.

—лужба охорони прац≥ п≥дприЇмства

Ќа п≥дприЇмств≥ з к≥льк≥стю працюючих 50 ≥ б≥льше ос≥б роботодавець створюЇ службу охорони прац≥ в≥дпов≥дно до типового положенн€, що затверджуЇтьс€ ƒержнагл€дохоронпрац≥. Ќа п≥дприЇмств≥ з к≥льк≥стю працюючих менше 50 ос≥б функц≥њ служби охорони прац≥ можуть виконувати в пор€дку сум≥сництва особи, €к≥ мають в≥дпов≥дну п≥дготовку. Ќа п≥дприЇмств≥ з к≥льк≥стю працюючих менше 20 ос≥б дл€ виконанн€ функц≥й служби охорони прац≥ можуть залучатис€ сторонн≥ спец≥ал≥сти на догов≥рних засадах, €к≥ мають в≥дпов≥дну п≥дготовку.

—лужба охорони прац≥ п≥дпор€дковуЇтьс€ безпосередньо роботодавцю.  ер≥вники та спец≥ал≥сти служби охорони прац≥ за своЇю посадою ≥ зароб≥тною платою прир≥внюютьс€ до кер≥вник≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в основних виробничо-техн≥чних служб.

—пец≥ал≥сти служби охорони прац≥ мають право представл€ти п≥дприЇмство в державних та громадських установах при розгл€д≥ питань охорони прац≥, безперешкодно в будь-€кий час в≥дв≥дувати виробнич≥ об'Їкти, структурн≥ п≥дрозд≥ли п≥дприЇмства, порушувати клопотанн€ про заохоченн€ прац≥вник≥в, котр≥ беруть активну участь у п≥двищенн≥ безпеки та покращенн≥ умов прац≥, а у раз≥ ви€вленн€ порушень охорони прац≥:

- видавати кер≥вникам структурних п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмства обов'€зков≥ дл€ виконанн€ приписи щодо усуненн€ на€вних недол≥к≥в, одержувати в≥д них необх≥дн≥ в≥домост≥, документац≥ю ≥ по€сненн€ з питань охорони прац≥;

- вимагати в≥дстороненн€ в≥д роботи ос≥б, €к≥ не пройшли передбачених законодавством медичного огл€ду, навчанн€, ≥нструктажу, перев≥рки знань ≥ не мають допуску до в≥дпов≥дних роб≥т або не виконують вимог нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥;

- зупин€ти роботу виробництва, д≥льниц≥, машин, механ≥зм≥в, устаткуванн€ та ≥нших засоб≥в виробництва у раз≥ порушень, €к≥ створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

- надсилати роботодавцю поданн€ про прит€гненн€ до в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в, €к≥ порушують вимоги щодо охорони прац≥.

ѕрипис спец≥ал≥ста з охорони прац≥ може скасувати лише роботодавець.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 429 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1898 - | 1817 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.