Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Лікування. Артрит - запальне захворювання суглобів
Артрити

Артрит - запальне захворювання суглобів. Причиною розвитку запаль­ного процесу в суглобах може бути місцева або загальна інфекція, алергія, автоалергія, травми.

Патогенез розвитку артритів досить складний. Особливості структури суглобових тканин - добра васкуляризація синовіальної оболонки і наяв­ність нервових закінчень - зумовлюють здатність суглобів швидко відпові­дати запальною реакцією на різні прямі та опосередковані впливи.

При інфекційних артритах можливий бактеріально-метастатичний та токсико-алергічний шлях ураження суглобів.

Перебіг артриту може бути гострий, підгострий та хронічний. Загальна клінічна симптоматика - біль у суглобах, їх деформація, порушення функ­ції, зміна температури та забарвлення шкірних покривів над суглобом.

Біль при артритах має спонтанний характер, найбільш інтенсивний в другій половині ночі та зранку, зменшується після рухів.

Деформація суглобів є наслідком зміни м'яких тканин, наявності підвиви­хів та контрактур. Порушення функцій суглобів зумовлено як болем, так і морфологічними змінами суглобових тканин. Воно може проявлятись різним ступенем тяжкості - від легкого, що не позбавляє пацієнта працездатності, до повної нерухомості суглоба внаслідок фіброзного або кісткового анкілозу.

Діагноз встановлюють на основі:

1. Анамнезу, який встановлює зв'язок уражених суглобів з інфекційни­ми захворюваннями, вогнищевою інфекцією, травмою, алергією або іншими патологічними процесами.

2. Характерних клінічних даних ("запальний" тип болю, припухлість або деформація суглобів, прогресуюче обмеження рухомості суглоба).

3. Наявності лабораторних показників запального процесу (прискорення ШОЕ, лейкоцитоз, підвищення показників ДФА - реакції, серомукоїда, зміни білкових фракцій, позитивний С - реактивний протеїн).

4. Характерних рентгенологічних даних (епіфізарний остеопороз, звужен­ня суглобової щілини, узурпація суглобових поверхонь кісток, анкілози).

5. Результатів дослідження синовіальної рідини, морфологічного дослі­дження біоптатів синовіальної оболонки.

Лікування

Застосування етіотропної терапії можливе лише при артритах, викли­каних специфічною інфекцією (туберкульоз, гонорея, бруцельоз та ін.). У всіх інших випадках потрібно застосовувати комплексну патогенетичну те­рапію, направлену на:

а) зміни загальної та імунологічної реактивності хворого (застосування десенсибілізуючих, імунодепресивних засобів, вплив на вогнища хронічної інфекції, нормалізація обміну, вітамінного балансу);

б) зниження загальних та місцевих запальних реакцій (застосування гормональних, фізіотерапевтичних засобів, курортного лікування);

в) відновлення порушеної функції суглоба (лікувальна гімнастика, ма­саж, фізіо-бальнеотерапія, трудотерапія).


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 381 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.