Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Додаток Д
Вбудовані команди

Деякі функції вбудовані у оболонку або за необхідностю або за ефективністю. Ці команди виконуються у рамках цього ж процесу, що й оболонка. Переадресування введення-виведення для них не допустимо за винятком спеціальних випадків:

:

пуста команда. Ця команда ні до чого не призводить та повертає нульовий код відповіді;

. файл

зчитати та виконати команди із вказаного файлу, після чого повернутися назад (за команду . файл). Для пошуку зміста, який містить файл, застосовують шлях пошуку $РАТН;

break [ n ]

вихід з циклу for або while, якщо такий існує. Якщо задано n, то виконується вихід з n вкладених циклів;

continue [ n ]

почати наступну ітерацію циклу for або while. Якщо задано n, то відновлюється виконання n-го циклу;

cd [ парам ]

зробити поточним зміст парам. Значенням парам є $НОМЕ. Для пошуку змісту парам використовується також змінна оболонки CDPATH. Синонімом команди cd є команда chdir;

eval [ парам ... ]

задані параметри посилаються оболонці у якості вхідних даних та отримана у результаті команда(команди) виконуються;

exec [ парам ... ]

замість оболонки виконується команда, яка задається параметрами ехес. Новий процес не створюється. У команді можуть бути присутні специфікації введення-виведення. Якщо окрім них у команді ехес немає інших параметрів, виконується переназначення введення-виведення оболонки;

exit [ n ]

вихід з оболонки з кодом відповіді n. Якщо параметр n відсутній, то кодом відповіді буде код відповіді останньої виконаної команди. (Ознака кінця файлу також призведе до виходу з оболонки.);


export [ имя-переменной ... ]

вказані змінні помічаються як експортовані та будуть автоматично передаватися у середовище виконуємих наступних команд. Якщо параметри не були задані, то видається список з ім’ям експортованих змінних;

login [ парам ... ]

еквивалентна команді ехес login парам ... ;

newgrp [ парам ... ]

еквивалентна команді ехес newgrp парам ... ;

команди login та newgrp є вбудованими тільки у деякіх версіях оболонки;

read имя-переменной ...

зі стандартного файлу введення зчитується одна строка. Слова із цієї строки послідовно присвоюються наданим у команді змінним; усі залишені слова присвоюються останній змінній. Ненульовий код відповіді повертається тільки при досягненні кінця файлу;

readonly [ имя-переменной ... ]

список змінних з доступом тількі для зчитування. Значення вказаних змінних у наступних командах присвоєння змінити буде неможливо. Якщо параметри не вказані, то видається список усіх змінних, які мають доступ тількі для зчитування;

set [ --ekntuvx [ парам ... ] ]

-е у неінтерактивному режимі роботи препинити виконання командного файлу щодо невдалому завершенні будь-якої команди;

-k помістити у середовище виконуємої команди усі ключові параметри, які задані у списку параметрів виклику, а не тільки ті, що ідуть поперед ім’ям команди;

-n зчитувати команди але не виконувати їх;

-t припинити роботу після зчитування та виконання однієї команди;

-u вважати помилкою підстановку невстановлених змінних;

-v виводити строки командного файлу за мірою їх зчитування;

-х виводити команди та їх параметри за мірою їх виконання;

- відмінити опції --х та --v Форма запису цієї опції не однакова у різних версіях системи;


Ці прапорці можуть задаватися також у момент виклика оболонки. Поточний стан прапорців можна знайти у $--. Інші параметри команди set присвоюються по черзі змінним $1, $2 Якщо не задано ні одного параметру, то буде виведено значення усіх змінних;

shift

позиційні параметри $2 ... перейменовуються у$1, ... ;

times

отримати сумарні часи – час користувача та системний час,– використані на виконання процесів, та які були виконані з даної оболонки;

trap [ парам ] [ n ] ...

параметр парам є командою, яку слід зчитати та виконати щодо отримання сигналу(сигналів) n. Парам обчислюється два рази – спочатку при встановленні реакції на сигнал, а потім у процесі його обробки. Одночасно отриманні сигнали оброблюються по черзі їх номерів. Якщо парам відсутній, то щодо сигналу(сигналів) n відновлюється вихідна реакція, що малась на увазі. Якщо парам є пустою послідовністю, то вказаний сигнал буде ігноруватися оболонкою та викликаємими із неї командами. Якщо n дорівнює 0, то команда парам виконується у момент виходу з оболонки. Якщо ж n відмінно від 0, то парам виконується по отриманню сигналу з номером n. Команда trap без параметрів видає список реакций на усі сигнали;

umask [ ddd ]

масці користувача, яка використовується щодо обмеження повноважень при створенні файлів, присвоюється восьмерічне значення ddd Якщо ddd відсутнє, то видається поточне значення маски;

wait [ n ]

ця команда очікує завершення роботи даного процесу та повідомляє його статус завершення. Якщо n не задано, то wait очікує завершення усіх породжених процесів, активних у даний момент. Кодом відповіді цієї команди є код відповіді очікуваного процесу.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 344 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.