Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Завдання до роботи
7.2.1. Вивчити документацію по пакетам shadow, sudo.

7.2.2. Завести групу користувачів stud.

7.2.3. Завести користувача stud, первинною групою якого є stud.

7.2.4. Встановити пароль користувачеві stud.

7.2.5. Додати користувача stud в групу floppy.

7.2.6 Реалізувати на shell сценарій монтування ГМД з файловою системою vfat. За допомогою програми visudo дозволити користувачеві stud виконувати цей сценарій з привілеями користувача root.

7.2.7 Реалізувати на shell сценарій видалення із каталогу /usr/tmp усіх файлів до яких не звертались більше 10 діб. За допомогою програми visudo дозволити користувачеві stud виконувати цей сценарій з привілеями користувача root. Рекурсивно видалити користувача stud (разом з його домашнім каталогом).

7.2.8. Видалити групу stud.

7.2.9. Під одним терміналом зайти як користувач stud та запустити декілька нескінченних процесів типу:

$ yes > /dev/null &

Під іншим терміналом зайти під акаунтом адміністратора root, та відстежити запущені процеси. Під stud призупинити деякі з процесів, та відфільтрувати їх під root. Призупинити, програмно завершити та ліквідувати процеси за допомогою різних сигналів.

7.3 Контрольні питання

7.3.1. Для чого необхідно включати користувачів в групу floppy?

7.3.2. Кому будуть належати файли користувача stud після видалення відповідного облікового запису?

7.3.3. Яким чином можна дозволити користувачам монтувати деякі файлові системи без використання пакета sudo?

7.3.4. Які типи файлових систем підтримує система Linux?

7.3.5. Створіть файл a, після чого файли b і з, що є жорсткими посиланнями на файл a. Чому при зміні режиму доступу файлу a змінились режими доступу файлів b і з?

7.3.6 Монтування різних файлових систем та пристроїв.

7.3.7. Яким чином користувач може змінити початковий командний інтерпретатор і поле коментарю свого облікового запису з допомогою системного адміністратора?

7.3.8. Які сигнали можут бути використані щодо припинення процесів командою kill (призупинення, завершення, ліквідація)?

 


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования. /Пер. с англ. –М.: Высш.шк., 1992. – 447с.

2. Данкан Р. Профессиональна работа в MS-DOS. /Пер. с англ. – М.: Мир, 1993. – 509с.

3. Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS- DOS. – Изд.2, перераб. и дополн.- М.: Радио и связь, Энтроп, 1995. – 382 с.

4. Скэнлон Л.Д. Персональные ЭВМ IBM PC/XT. Программирование на языке Ассемблера /Пер. с англ. –М.: Мир, 1989.

5. Использование Turbo Assembler при разработке программ. – Киев: «Диалектика», 1994. – 288 с.

6. Шнайдер Р. Язык Ассемблера для РС фирмы IBM. – М.: Мир, 1988. – 428с.

7. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и AT. /Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 544 с.

 

 Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 381 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.