Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Додаток Б
Основні команди UNIX

basemane повертає ім’я файла без шляху

bc калькулятор

cal календар

cat читає один або кілька файлів і послідовно друкує іх на стандартний потік stdout

cd змінює поточний каталог

chgrp chgrp newgroup files змінює групу користувачів для файлів files на newgroup (необхідно бути членом цієї групи)

chmod змінює привілеї (права доступу) до файлів

chown chown newowner files призначає нового хазяїна newowner файлам files

clear очистка екрана

cmp порівняння двох файлів

cp копіювання файлу(ів)

csh командний інтерпретатор C-shell

cut робить виборку визначених полів або колонок в файлі(ах)

-с виборка за колонками (-с7; -с12-15; -с40)

-f виборка за полями

-d визначення відокремлювача полів

date друк поточної дати

diff порівняння двох файлів

dircmp порівняння вмісту двох каталогів

dirname друкує шлях до файлу, що передається як параметр, але опускає безпосереднє ім’я файлу

echo виводить повідомлення на стандартний вихідний потік

elm обробка електронної пошти

env друкує список змінних оточення і їх значення

expr оцінює значення виразу, що передається в якості параметра

file класифікує файли згідно інформації, що міститься в них

find пошук файлів за багатьма параметрами

finger видає інформацію про користувачів системи

grep пошук заданого виразу (рядка) в одному або кількох файлах

head друкує кілька перших рядків файла (по замовчуванню 10)

kill призупиняє задачу і знімає її з виконання

joe текстовий редактор

ln створює файлам додаткові імена

lpr друк файлу(ів) на принтері

ls друк вмісту каталога

mail обробка електронної пошти

man справка по елементам (командам, змінним і т.ін.) ОС Linux

mc Midnight Commander (аналог Norton Commander для Linux)

mesg дозвіл/заборона приймати на екран повідомлення, послані за допомогою команди write

mkdir створення нового каталога

more поекранний друк файлів

mv переміщення (переіменування) файлів

passwd зміна пароля

pico текстовий редактор

pine обробка електронної пошти

ps відображує процеси, що протікають в системі на даний момент

pwd друкує повне ім’я поточного каталога

rm видалення файлів

rmdir видалення каталогів

script ведення протокола роботи в системі

sleep чекає визначену кількість секунд перед тим як виконати чергову команду

sort сортування файлів

tail друк кількох останніх рядків файла

tee дублювання стандартного потоку

touch зміна дати і часу останньої модифікації файла на поточні

tty друкує ім’я пристрою вашого термінала

vi текстовий редактор

wait чекає, поки не будуть завершені процеси, що виконуються на фоні

who відображає інформацію про поточний стан системи

write посилає повідомлення на екран іншого користувача, що знаходиться в системі

 Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 365 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.