Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Weather reports letters
$ ls -F

weather reports/ letters/

Для того щоб визначити поточний каталог, необхідно дати команду pwd, результат якої - абсолютне (с повним шляхом) ім’я поточного робочого каталогу:

$ pwd

/home/dylan/bin

Перехід з одного каталогу в інший здійснюється по команді cd. В якості аргументу команда cd використовує ім’я каталогу, в який ви хочете перейти:

$ cd /home/chris/letters

$ cd props

$ cd ..

cd без параметрів повертає користувача в домашній каталог. Дві крапки (..) є посиланням на батьківський каталог. Одна крапка (.) позначає поточний каталог. Таким чином, обидва імені myfile і ./myfile вказують на один і той же файл в поточному каталозі.

5.1.7 Операції з файлами і каталогами

По мірі створення файлів, виникає необхідність зміни їх імен, видалення деяких з них, присвоювання їм додаткових імен та ін. Розглянемо основні операції, що це забезпечують.

Команда find здійснює пошук файлів за іменем, типом, володарем, і навіть за часом останньої зміни.

$ find <список_каталогів> -<опції> <критерії>

При опції -name в якості критеріїв задається зразок імені файлу.


Для того щоб команда find повідомила імена файлів, які знайшла, необхідно в командному рядку вказати опцію -print.

$ find reports -name mon* -print

report/monday

В даному випадку команда find виводить на екран всі файли каталогу reports, що відповідають масці mon*.

Для того щоб створити копію файлу, треба вказати команді cp два імені файлу: вихідний файл і новий файл:

$ cp <вихідний_файл> <вхідний_файл>

$ cp proposal oldprop

$ ls proposal oldprop

Для того щоб скопіювати файл з робочого каталогу в інший каталог, потрібно вказати ім’я цього каталогу команді cp в якості другого аргументу:

$ cp preface doc1 props

Файли preface и doc1 копіюються в каталог props.

$ cp props/*.* oldprop

Копіюються всі файли каталогe props в каталог oldprop.

За допомогою команди mv можна або змінити ім’я файлу, або перемістити файл з одного каталогу в інший.

$ mv propossal version1

Ім’я файлу proposal змінюється на version1.

Файл можна перенести з одного каталогу в інший:

$ mv newprop props

Файл newprop переміщується з поточного каталогу в каталог props.

Якщо при переміщенні файлу ви хочете перейменувати його, вкажіть нове ім’я файлу після імені каталогу:

$ mv newprop props/version1

Припустимо зараз, що ви зробили робочим каталогом дочірній і хочете перемістити файл з дочірнього каталогу в батьківський:

$ mv version1 ..

Система Linux дозволяє копіювати і переміщувати цілі каталоги. Для копіювання каталогу команду cp необхідно використати з опцією –r:

$ cp -r letters/thankyou oldletters


Каталог thankyou копіюється в каталог oldletters. Після завершення цієї операції починають рівноправно співіснувати два підкаталогу thankyou: один в каталозі letters, інший в oldletters.

За допомогою команди ln файлам можна присвоювати додаткові імена. Це необхідно для того, щоб мати можливість звертатися до одного й того ж файлу по різним іменам з різних каталогів. Додаткові імена часто називають посиланнями або зв’язками. Формат команди:

$ ln <вихідне_ім’я_файла> <додаткове_ім’я_файла>

$ ln today weather

$ ls


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 370 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.