Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Розрахунок мастильного насосу двигуна
У системах мащення автотракторних двигунів переважно використовують шестеренні насоси з зубцями зовнішнього зачеплення.

Перш за все, визначають кількість тепла, яке має відводитись мастилом від двигуна. При цьому використовується оціночна формула, взята з практики, а саме:

кДж/с, (8.40)

де Q0– загальна кількість тепла, введеного в двигун разом з паливом.

Визначається за розрахунком теплового балансу двигуна.

Орієнтовно кількість тепла, введеного у двигун, може бути визначено також за наступною формулою:

кДж/с. (8.41)

Для бензинового двигуна потужністю =37,5 кВт (кДж/с) і =0,27 отримуємо:

кДж/с.

Отже, прийнявши в формулі (8.40) значення коефіцієнта 0,025, отримуємо:

кДж/с.

Продуктивність мастильного насосу визначають, виходячи з потрібної для циркуляції в двигуні об’ємної кількості мастила.

Розрахунковий об’єм мастила, необхідний для відводу вибраної кількості тепла, визначається за формулою:

м3 /с, (8.42)

де – густина мастила; = 900…920 кг/м3. Приймаємо = 900кг/м3;

– середня теплоємність мастила; = 2,09 кДж / (кг·К);

– температура нагріву мастила в двигуні, =10…20 К. Приймаємо =20 К.

Після підстановки значень параметрів знаходимо:

м3 /с.

У більшості випадків витрати мастила насосом для стабілізації роботи насосу приймають більшими (у 2,5…3 рази). Прийнявши збільшення у 3 рази, знаходимо:

м3 /с.

Визначають розрахункову продуктивність насосу з урахуванням непередбачених витрат за формулою:

; (8.43)

де = 0,6…0,8 – об’ємний коефіцієнт подачі насосу. Приймаємо = 0,7.

Підставивши значення параметрів, знаходимо:

м3 /с.

Визначають об’єм зубця шестерні насосу, який дорівнює об’єму впадини між зубцями, за формулою:

м3, (8.44)

де – діаметр початкового кола, м;

- кількість зубців шестерні. Приймаємо ;

мм – модуль зачеплення. Приймаємо мм;

мм – висота зубця;

– довжина зубця.

Отже, мм;

м3.

Визначають частоту обертання шестерні насосу за формулою:

хв-1 , (8.45)

де м/с – колова швидкість шестерні. Приймаємо м/с;

– діаметр зовнішнього кола шестерні.

Отже:

хв-1.

Визначають довжину зубця шестерні насосу за формулою:

мм; (8.46)

Отже, довжина зубця дорівнює:

мм.

Визначають потужність, необхідну для приводу мастильного насосу, за наступною формулою:

Вт, (8.47)

де МПа (для бензинових двигунів), МПа (для дизелів) – тиск у мастильній магістралі. Приймаємо для розрахунку МПа;

– механічний ККД для мастильного насосу; =0,85…0,9. Приймаємо для розрахунку = 0,9.

Підставивши значення параметрів, знаходимо:

 

Вт;

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 426 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.