Лекции.Орг

Поиск:


Розрахунок радіального підшипника ковзання скінченної довжини
Розв’язуючи диференціальне рівняння Рейнольдса при граничних умовах:

і, відшукуючи розв’язок рівняння у формі:

(8.31)

де – функція розподілу тиску для підшипника нескінченної довжини, отримано для граничних значень корегуючу функцію, яка враховує скінченність довжини підшипника у вигляді:

, (8.32)

де – характеристичний параметр.

Значення параметра дорівнюють для підшипника нескінченної довжини і – для підшипника скінченної довжини.

Алгоритм визначення характеристичного параметра у системі MathCad має вигляд:

 

Графік характеристичної функції для l = 4r і χ = 0,91наведено на рисунку 8.11.

 

 

Рисунок 8.11 –Графік характеристичної функції

 

На рисунку 8.12 у вигляді графіків наведено залежності корегуючої функції від довжини підшипника (а) – для б) – для ).

 

а) б)

 

Рисунок 8.12 – Залежність корегуючої функції від довжини підшипника

Як видно з рисунку 8.12, у випадку, коли тиск у підшипнику починає спадати, починаючи з середини підшипника, що є характерним для коротких підшипників. У випадку, коли спад тиску спостерігається приблизно на відстані (або ще менше) від країв підшипника, що практично ототожнює такі підшипники з підшипниками нескінченної довжини.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.