Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Гідродинамічний розрахунок короткого радіального підшипника ковзання
Значна кількість автомобільних двигунів оснащені, так званими, короткими радіальними підшипниками ковзання.

Для короткого радіального підшипника ковзання ( ), розв’язуючи рівняння Рейнольдса, враховують лише осьовий потік мастила, нехтуючи градієнтом тиску мастила у напрямі його руху по колу.

У цьому випадку визначається розподіл тиску мастила в підшипнику за наступною формулою:

, (8.33)

де .

Для чисельних розрахунків приймемо наступні параметри (тут і далі значення параметрів задано в системі СІ): , , , , , .

Алгоритм визначення величин тиску мастила в підшипнику чисельним методом на персональному комп’ютері (ПК) за програмою MathCAD наступний:

, , , , , , ,

, .

Визначаються радіальна і дотична складові рівнодійних гідродинамічних сил у підшипнику, а також вантажність підшипника, враховуючи, що на елемент вала розміром в одиницю довжини підшипника на дузі діє сила , проекція цієї сили на лінію центрів (розглядається дифузорна частина підшипника), а на вісь, перпендикулярну лінії центрів – (рисунок 8.10).

Інтегруючи наведені вище функції по у межах (зона додатних значень ), визначаємо і , і далі – по всій довжині підшипника, отримуємо радіальну ( ), дотичну ( ) складові і загальне значення вантажності підшипника ( ).

Чисельне інтегрування при визначенні (Н) дало наступні результати:

– радіальна складова, визначена чисельним інтегруванням на ПК функції (8.33) по колу і вздовж осі підшипника:

(8.34)

визначена з використанням інтегральної функції:

–при інтегруванні на ПК ,

–при використанні інтегральної функції:

(8.35)

;

; (8.36)

– дотична складова (Н), визначена чисельним інтегруванням на ПК функції (8.33) по колу і вздовж осі підшипника (знак „мінус” перед функцією тиску мастила взято тому, що на рисунку 8.10 вектори і протилежно спрямовані):

(8.37)

– дотична складова, що визначена з використанням наведеної нижче інтегральної функції, має той же чисельний результат:

, (8.38)

, ;

; .

Наведені результати свідчать про коректність отриманих інтегральних функцій для визначення радіальної і дотичної складових вантажності короткого радіального підшипника ковзання.

Загальна вантажність підшипника (Н) у нашому випадку:

. (8.39)

Гранично допустимий зазор у спряженні підшипник-вал визначається шляхом порівняння зовнішнього навантаження на шип вала і мінімально допустимої вантажності підшипника.

За наявності джерела мастила характер розподілу тиску мастила в підшипнику практично не змінюється; лише в зоні максимальних значень тиску величина його зростає на величину тиску мастила джерела. Останнє можна пояснити інтенсивним витіканням мастила через бокові зазори у короткого підшипника.

Вантажність короткого підшипника визначається в основному гідродинамічною складовою тиску мастила. У той же час короткий підшипник, який переважно використовують у автотракторних двигунах, без постійного постачання мастила в підшипник (без джерела мастила) працювати взагалі не може (висока кутова швидкість обертання вала і вузький підшипник).

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 349 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.