Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬изначте пор€док оскарженн€ ухвали суду про в≥дмову у задоволенн≥ даного клопотанн€
ќц≥нюванн€ знань п≥д час сем≥нарських зан€ть зд≥йснюЇтьс€ за нац≥ональною шкалою:

ќц≥нка Ув≥дм≥нно Ф Ц виставл€Їтьс€, €кщо курсант маЇ глибок≥ ≥ системн≥ знанн€, вм≥Ї узагальнювати теоретичний матер≥ал, сп≥вв≥дносити загальн≥ знанн€ з конкретними ситуац≥€ми; засв≥дчив ум≥нн€ критично оц≥нювати вар≥антн≥ п≥дходи щодо сутност≥ норм та у€влень; оволод≥в навиками анал≥зувати, моделювати та адекватно оц≥нювати ситуац≥ю; об≥знаний з науковими прац€ми в≥тчизн€них та заруб≥жних спец≥ал≥ст≥в в дан≥й област≥; матер≥ал викладаЇ лог≥чно, посл≥довно, переконливо.

ќц≥нка УдобреФ Ц виставл€Їтьс€, €кщо курсант ви€вив достатньо повн≥ знанн€ курсу; даЇ правильн≥, хоча ≥ не завжди повн≥ визначенн€ €вищ д≥йсност≥; оволод≥в навичками сп≥вв≥дносити теоретичн≥ знанн€ з конкретними ситуац≥€ми; висловлюЇ своЇ ставленн€ до вар≥антних теор≥й щодо сутност≥ €вищ; засвоњв основи анал≥тичного методу; допускаЇ незначн≥ неточност≥ в розкритт≥ окремих теоретичних положень.

ќц≥нка Узадов≥льноФ Ц курсант взагал≥ засвоњв програмний матер≥ал курсу в передбаченому обс€з≥ з де€кими неточност€ми у визначенн≥ основних €вищ та процес≥в; намагаЇтьс€ висловити своЇ ставленн€ до проблемних питань, хоча ≥ не завжди адекватно; вм≥Ї анал≥зувати набут≥ теоретичн≥ знанн€ ≥ сп≥вв≥дносити њх з конкретними ситуац≥€ми; виклад матер≥алу непосл≥довний, неточний, з на€вними помилками.

ќц≥нка Унезадов≥льноФ Цкурсант ви€вив слабк≥ (в≥дсутн≥сть) знанн€ теоретичного програмного матер≥алу; не зм≥г дати визначенн€ основних пров≥дних категор≥й та €вищ; в≥дсутн≥ навички адекватноњ оц≥нки норм ≥ теор≥й; виклад матер≥алу непосл≥довний, нелог≥чний, фрагментарний, з грубими помилками.

–екомендована л≥тература:

Ѕазова

Ќормативно-правов≥ акти:

1.  онституц≥€ ”крањни в≥д 28 червн€ 1996 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1996. - є30. - —т.141.

2. ѕро прокуратуру: «акон ”крањни в≥д 05 листопада 1991 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1991. - є 53. - ст. 793.

3. ѕро адвокатуру та адвокатську д≥€льн≥сть: «акон ”крањни в≥д 5 липн€ 2012 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2013. - є 27. - ст. 272.

4. ѕро судову експертизу: «акон ”крањни в≥д 25 лютого 1994 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1994. - є 28. - —т. 232.

5. ѕро зверненн€ громад€н: «акон ”крањни в≥д 2 жовтн€ 1996 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1996. - є47. - с. 256.

6. ѕро ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини: «акон ”крањни в≥д 23 грудн€ 1997 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1998. - є 20. - с. 99.

7. ѕро державну виконавчу службу: «акон ”крањни в≥д 24.03.1998 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни - 1998. - є 36. - ст. 243.

8. ѕро виконавче провадженн€: «акон ”крањни в≥д 21 кв≥тн€1999 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни - 1999. - є 24. - ст. 207.

9. —≥мейний кодекс ”крањни: «акон ”крањни, 10 с≥ч. 2002 р.// ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2002. - є 21 - 22. - с. 135.

10. ÷ив≥льний кодекс ”крањни в≥д 16 с≥чн€ 2003 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2003. - є 40-44 - ст.356.

11. ÷ив≥льний процесуальний кодекс ”крањни в≥д 18 березн€ 2004 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2004. - є 40-41, 42. - ст.492.

12. ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни: «акон ”крањни в≥д 29 червн€ 2004р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2004. - є 50. - —т. 540.

13. ѕро третейськ≥ суди: «акон ”крањни в≥д 11 травн€ 2004 р. є 1701-IV (з наст зм≥нами ≥ доповненн€ми) // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2004. - N 35. - —т.412.

14. ѕро доступ до судових р≥шень: «акон ”крањни в≥д 22 грудн€ 2005 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2006. -N 15. - ст. 128.

15. ѕро виконанн€ р≥шень та застосуванн€ практики ™вропейського суду з прав людини: «акон ”крањни в≥д 23 лютого 2006р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2006. - є 30. - —т. 260.

16. ѕро м≥жнародне приватне право: «акон ”крањни в≥д 23 червн€ 2005 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2005. - є 32. - —т. 422.

17. ѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥в: «акон ”крањни в≥д 07 липн€ 2010 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2010. - N 41-42, N 43, N 44-45. - ст.529.18. ѕро судовий зб≥р: «акон ”крањни в≥д 08 липн€ 2011 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2012. - N 14. - ст.87.

19. ѕро правову допомогу ≥ правов≥ в≥дносини у цив≥льних, с≥мейних ≥ крим≥нальних справах:  онвенц≥€, 22 с≥ч. 1993 р. // ќф≥ц≥йний ¬≥сник ”крањни. - 2005. - є 47. - с. 288.

20. ѕерел≥к документ≥в, за €кими ст€гненн€ заборгованост≥ провадитьс€ у безсп≥рному пор€дку на п≥дстав≥ виконавчих напис≥в нотар≥ус≥в: ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29 липн€ 1999 року є 112 // ёридичний в≥сник. - 1999.-є32. - 12-18 серпн€.

21. ѕро затвердженн€ ѕравил оп≥ки та п≥клуванн€: Ќаказ ƒержавного ком≥тету ”крањни у справах с≥мТњ та молод≥, ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни, ћ≥н≥стерства охорони здоровТ€ ”крањни, ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни, 26 трав. 1999 р. // ќф≥ц≥йний ¬≥сник. ”крањни. - 1999. - є 26.

22. ѕро затвердженн€ ≤нструкц≥њ з орган≥зац≥њ примусового виконанн€ р≥шень: Ќаказ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни є 512/5 в≥д 02.04.2012 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12/ed20120417

23. ѕро орган≥зац≥ю представництва прокурором в суд≥ ≥нтерес≥в громад€нина або держави та њх захисту при виконанн≥ судових р≥шень: Ќаказ √енерального прокурора ”крањни в≥д 29 листопада 2006 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.20881.0

24. ѕро затвердженн€ ≤нструкц≥њ з орган≥зац≥њ примусового виконанн€ р≥шень: Ќаказ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 02.04.2012 р. є 512/5 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12/ed20120417

—удова практика:

25. ѕро судову практику в справах про визнанн€ громад€нина обмежено д≥Їздатним чи нед≥Їздатним: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 28 березн€ 1972 року є3 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72

26. ѕро судову практику в справах про виключенн€ майна з опису: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни, 27 серп. 1976 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-76

27. ѕро практику перегл€ду судами у звТ€зку з новови€вленими обставинами р≥шень, ухвал, постанов у цив≥льних справах, що набрали законноњ сили: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 1 в≥д 27 лютого 1981 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-81

28. ѕро практику розгл€ду судами цив≥льних справ за позовами про в≥дшкодуванн€ шкоди: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 6 в≥д 27.03.1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0006700-92

29. ѕро практику розгл€ду судами трудових спор≥в: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 9 в≥д 6 листопада 1992 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92

30. ѕро судову практику в справах про встановленн€ факт≥в, що мають юридичне значенн€: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 5 в≥д 31.03.1995 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95

31. ѕро судову практику у справах про в≥дшкодуванн€ моральноњ (немайновоњ) шкоди: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 4 в≥д 31.03.1995 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0004700-95

32. ѕро практику розгл€ду судами справ про встановленн€ неправильност≥ запису в актах громад€нського стану: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 12 в≥д 07.07.1995 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.531.033. ѕро практику розгл€ду цив≥льних справ за позовами про захист прав споживач≥в: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 5 в≥д 12.04.1996 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-96

34. ѕро застосуванн€ судами  онституц≥њ ”крањни при зд≥йсненн≥ правосудд€: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 01 листопада 1996 р. є9. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96

35. ѕро практику розгл€ду судами клопотань про визнанн€ й виконанн€ р≥шень ≥ноземних суд≥в та арб≥траж≥в ≥ про скасуванн€ р≥шень, постановлених у пор€дку м≥жнародного комерц≥йного арб≥тражу на територ≥њ ”крањни: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 12 в≥д 24 грудн€ 1999 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99

36. ѕро де€к≥ питанн€ практики вир≥шенн€ спор≥в, що виникають з перевезенн€ вантаж≥в зал≥зницею: –озТ€сненн€ ѕрезид≥њ ¬ищого господарського суду ”крањни є 04-5/601 в≥д 29.05.2002 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_601600-02

37. ѕро практику розгл€ду судами скарг на р≥шенн€, д≥њ та безд≥€льн≥сть орган≥в ≥ посадових ос≥б державноњ виконавчоњ служби та учасник≥в виконавчого провадженн€ ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 14 в≥д 26.12.2003 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-03

38. –≥шенн€  —” у справ≥ за конституц≥йним поданн€м 50 народних депутат≥в ”крањни щодо оф≥ц≥йного тлумаченн€ окремих положень частини першоњ статт≥ 4 ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни (справа про охоронюваний законом ≥нтерес): –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни в≥д 01 грудн€ 2004 року є 18-рп/2004 (—права є 1-10/2004). [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04

39. ѕро практику застосуванн€ судами земельного законодавства при розгл€д≥ цив≥льних справ: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 16 кв≥тн€ 2004 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va007700-04

40. ўодо перевищенн€ розумних строк≥в розгл€ду справи: Ћист ¬ерховного суду ”крањни в≥д 25.01.2006 р. є 1-5/45. - [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v5_45700-06

41. ѕро практику застосуванн€ судами цив≥льного процесуального законодавства при розгл€д≥ за€в забезпеченн€ позову: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 22 грудн€ 2006 р. є 9 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06

42. ѕро застосуванн€ судами окремих норм —≥мейного кодексу ”крањни при розгл€д≥ справ щодо батьк≥вства, материнства та ст€гненн€ ал≥мент≥в: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 3 в≥д 15.05.2006 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-06

43. ѕро практику застосуванн€ судами законодавства при розгл€д≥ справ про усиновленн€ ≥ про позбавленн€ та поновленн€ батьк≥вських прав: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 3 в≥д 30.03.2007 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-07

44. ѕро де€к≥ питанн€ практики розгл€ду спор≥в, повТ€заних з об≥гом вексел≥в є 5 в≥д 08.06.2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-07

45. ѕро незалежн≥сть судовоњ влади: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 13 червн€ 2007 р. є 8 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07

46. ѕро практику застосуванн€ судами законодавства при розгл€д≥ справ про право на шлюб, роз≥рванн€ шлюбу, визнанн€ його нед≥йсним та под≥л сп≥льного майна подружж€: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 11 в≥д 21.12.2007 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011700-07

47. ѕро судову практику у справах про спадкуванн€: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 7 в≥д 30.05.2008 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0007700-0848. ѕро судову практику у справах про захист г≥дност≥ та чест≥ ф≥зичноњ особи, а також д≥ловоњ репутац≥њ ф≥зичноњ та юридичноњ особи: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 1 в≥д 27.02.2009 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_001700-09

49. ѕро застосуванн€ норм цив≥льного процесуального законодавства, що регулюють провадженн€ у справ≥ до судового розгл€ду: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 5 в≥д 12 червн€ 2009 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09

50. ѕро застосуванн€ норм цив≥льного процесуального законодавства при розгл€д≥ справ у суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 12 червн€ 2009 р. є2 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09

51. ѕро судову практику розгл€ду цив≥льних справ про визнанн€ правочин≥в нед≥йсними: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 9 в≥д 06.11.2009 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-78

52. ѕро судову практику розгл€ду цив≥льних справ в апел€ц≥йному пор€дку: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 12 в≥д 24 жовтн€ 2008 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08

53. ѕро судове р≥шенн€ у цив≥льн≥й справ≥: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 18 грудн€ 2009 р. є 14 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09

54. ѕро застосуванн€ судами норм законодавства у справах про захист авторського права ≥ сум≥жних прав: ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 5 в≥д 04.06.2010 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-10

55. ѕро практику розгл€ду судами за€в у пор€дку наказного провадженн€: ѕостанова ѕленуму ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ є 14 в≥д 23.12.2011 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11

56. ѕрактика ухваленн€ та перегл€ду судами заочних р≥шень у цив≥льних справах. ”загальненн€ судовоњ ¬—” по цив≥льним справам. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://sudpraktika.in.ua/praktika-uxvalennya-ta-pereglyadu-sudami-zaochnix-rishen-u-civilnix-spravax/

57. ѕро судову практику застосуванн€ статей 353 - 360 ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни: ѕостанова ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ є 11 в≥д 30.09.2011 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-11

58. ѕро перегл€д судових р≥шень ≥з мотив≥в неоднакового застосуванн€ судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ одних ≥ тих самих норм матер≥ального права у под≥бних правов≥дносинах: Ћист ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ є 648/0/4-12 в≥д 15.05.2012 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0648740-12

59. ѕро застосуванн€ цив≥льного процесуального законодавства при перегл€д≥ судових р≥шень у зв'€зку з новови€вленими обставинами: ѕостанова ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ є 4 в≥д 30.03.2012 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-12

 

ќсновн≥ п≥дручники:

60. Ѕичкова —.—., Ѕ≥рюков ≤.ј., Ѕобрик ¬.≤. ÷ив≥льне процесуальне право ”крањни: ѕ≥дручник / Ѕичкова —.—., Ѕ≥рюков ≤.ј., Ѕобрик ¬.≤. та ≥н.; «а ред. Ѕичковоњ —.—. -  .: јт≥ка, 2009. - 760 с.

61. Ѕичкова —.—., Ѕ≥лоусов ё.¬., Ѕ≥рюков ¬.≤. ÷ив≥льний процесуальний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар. / Ѕичкова —.—., Ѕ≥лоусов ё.¬., Ѕ≥рюков ¬.≤. та ≥н.; за заг. ред. —.—. Ѕичковоњ. -  .: јт≥ка, 2008. - 840с.

62.  равчук ¬.ћ., ”гриновська ќ.≤. Ќауково-практичний коментар ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни. -  .: ≤стина, 2006. - 944 с.

63. ‘урса —.я., ўербак —.¬., ™втушенко ќ.≤. ÷ив≥льний процес ”крањни. ѕроблеми ≥ перспективи: наук.-практ. пос≥бник / ÷ентр правових досл≥джень ‘урси -  .: ¬идавець ‘урса —.я., 2006. - 448с.

64. ÷ив≥льний процес ”крањни: академ≥чний курс; [п≥дручний дл€ студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [«а ред. —.я. ‘урси]. -  .: ¬идавець ‘урса —.я.:  Ќ“, 2009. - 848 с.

65. ÷ив≥льний процес: Ќавчальний пос≥бник / ќ.ј. Ћог≥нов, ќ.ќ. Ўтефан. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2012.

ƒопом≥жна:

Ќауков≥ статт≥, монограф≥њ, автореферати:

66. јгафонов —. ѕроблеми реал≥зац≥њ принцип≥в правовоњ держави в ”крањн≥ та шл€хи њх вир≥шенн€ // ёридичний журнал. - 2006. - є 1. [≈лектронний ресурс]. -–ежим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2088

67. јлександрова ё. «м≥ст та завданн€ п≥дготовчоњ частини судового розгл€ду справ про позбавленн€ батьк≥вських прав // ёридичний в≥сник. - 2011. - є 4. -—. 137-142. [≈лектронний ресурс]. -–ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2011_4/index.htm

68. јндр≥анов  . ƒо питанн€ про юрисдикц≥ю ™вропейського суду з прав людини // ѕраво ”крањни. - 2000. - є8. - —.46-51.

69. јндр≥йчук ќ.¬. ѕроцесуальн≥ строки у цив≥льному процес≥ ”крањни: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 /  ињвський нац≥ональний ун-т ≥м. “араса Ўевченка. -  ., 2009. - 19 с.

70. јндронов ».¬. ќ сроках вступлени€ в законную силу судебных решений // 3б≥рн. тез наук. роб≥т учасн. ≤ ¬сеукр. цив≥л≥стичн. наук. конф. студент≥в та асп≥рант≥в / упор. ¬.¬. ƒенисюк, ќ.™. —тепановський, ј.–. „анишева, ћ.¬. ћат≥йко // ќдеська нац≥он. юрид. академ≥€. - ќдеса: ‘ен≥кс, 2006. - —. 171-173.

71. јндронов ≤.¬. ѕравов≥ насл≥дки набранн€ р≥шенн€м суду законноњ сили // ѕравове житт€ сучасноњ ”крањни: “ези допов≥дей ≤’ зв≥тн. наук конф. проф.-виклад. ≥ асп≥рант. складу / в≥дп. ред. д-р юрид. наук, проф. ё.ћ. ќборотов // ќдеська нац≥он юрид. академ≥€ - ќдеса: ‘ен≥кс, 2006. - —. 180-182.

72. јндронов ≤.¬. ћеж≥ законноњ сили р≥шенн€ суду // ёридичний в≥сник. - 2007. - 2. - —. 35-39.

73. јндронов ≤.¬. ƒжерела р≥шенн€ суду // ћитна справа. - 2006. - є 6 (48). - —. 47- 52.

74. јндронов ≤.¬. ѕитанн€ класиф≥кац≥њ р≥шень суду в цив≥льному процес≥ ”крањни // ”н≥верситет. наук. записки. - 2006. - є 3-4 (19-20). - —. 204-207. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://univer.km.ua/journal.php?vis=17&vis_cap=

75. јндрушко ј.¬. ƒиспозитивн≥ засади виконавчого провадженн€ з цив≥льних справ // ¬≥сник ’мельницького ≥нституту рег≥онального управл≥нн€ та права. - 2000. - є 3. - —. 59-64.

76. јракел€н ћ. ”зун Ќ. «абезпеченн€ конституц≥йного права людини на захист прав ≥ свобод судом // ѕраво ”крањни. - 2006.- є3.- —.19-22.

77. јндр≥Їнко ≤.—., Ѕору ¬.—. Ќев≥дпов≥дн≥сть виконавчого документу вимогам закону €к п≥дстава дл€ в≥дмови у в≥дкритт≥ виконавчого провадженн€ // ѕ≥вденноукрањнський правничий часопис. Ц 2011. - є4. Ц —. 95-97.

78. Ѕартовщук ќ. —удовий розгл€д у розумн≥ строки: мр≥њ чи реальн≥сть // ѕраво ”крањни. - 2006. - є 7-8.

79. Ѕахолдина ћ. ѕроблемы исполнени€ решений суда // ёридическа€ практика. - 2007. - є 480 (10).

80. Ѕевзенко ¬. ѕереваги ≥ недол≥ки нового ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2042

81. Ѕежевець ќ. ƒе€к≥ коментар≥ щодо питанн€ оскарженн€ ухвал суду, оскарженн€ €ких не передбачено д≥ючим законодавством // ёридичний радник. - 2005. - є3.

82. ЅелоконЇв ¬. –озпод≥л обов'€зк≥в по доказуванню в цив≥льному процес≥ // ѕраво ”крањни. - 1996. - є 9.

83. Ѕ≥лоусов ё.¬. ¬иконавче провадженн€: Ќавч. пос≥бник. -  .: ѕрецедент, 2005. - 188с.

84. Ѕ≥лоусов ё.¬. ƒо питанн€ про м≥сце правових норм, що регулюють виконавче провадженн€ в систем≥ права ”крањни // ¬≥сник ’мельницького ≥нституту рег≥онального управл≥нн€ та права. - 2000. - є 3. - —. 54-59.

85. Ѕичкова —.—. ≈кспертиза в цив≥льному процес≥ ”крањни: јвтореф. дис.... канд..юрид.наук: 12.00.03. / ЌјЌ ”крањни; ≤нститут держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького,  ., 2003. - 19 с.

86. Ѕичкова —.—. ÷ив≥льна процесуальна д≥Їздатн≥сть ос≥б, €к≥ беруть участь у справах позовного провадженн€ // „асопис  ињвського ун≥верситету права. - 2010. - є 3. - —. 122-126. - [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23609

87. Ѕичкова —., „учкова Ќ. ќсобливост≥ цив≥льноњ процесуальноњ правосубТЇктност≥ ≥ноземних ос≥б в ”крањн≥ // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 2. - —. 217-223.

88. Ѕобровник ќ.¬. “рет€ особа без самост≥йних вимог щодо предмета спору в справ≥, що зумовлена посв≥дченн€м договору куп≥вл≥-продажу // „асопис  ињвського ун≥верситету права. - 2005. - є 4. - с. 168 -171.

89. Ѕобровник ќ. «ловживанн€ процесуальними правами в цив≥льному процес≥ // ѕраво ”крањни. - 2008. - є7.

90. Ѕичкова —.—. ѕраво в≥дпов≥дача на визнанн€ позову: цив≥льно-правовий аспект // ¬≥сник ’арк≥вського ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. - 2010. - є 3. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2010_50/index.htm

91. Ѕогдан ….√., ‘един€к Ћ.—. ќсобливост≥ виконавчого провадженн€ за участю ≥ноземного елемента // ¬≥сник ’мельницького ≥нституту рег≥онального управл≥нн€ та права. - 2000. - є 3. - —. 49-53.

92. Ѕогл€ —.—. —удов≥ витрати в цив≥льному судочинств≥: јвтореф. дис....канд..юрид.наук: 12.00.03. / Ќац≥ональний ун-т внутр≥шн≥х справ, ’., 2005. - с. 19.

93. Ѕолокан ≤.¬. ќсобливост≥ розгл€ду судом справ про в≥дновленн€ прав на втрачен≥ ц≥нн≥ папери на предТ€вника та вексел≥ // ¬≥сник «апор≥зького юридичного ≥нституту. - 2010. - є 1. - —. 51-58. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzjui/2010_1/index.htm

94. Ѕондаренко ј. «акладенн€ основ змагальност≥ в процесуальну форму досудового провадженн€ // ѕраво ”крањни. - 2006. - є11.

95. Ѕондаренко-«ел≥нська Ќ. Ћ. ќптим≥зац≥€ п≥дготовки цив≥льних справ до судового розгл€ду €к складов≥ наближенн€ процесуального законодавства ”крањни до Ївропейських стандарт≥в судочинства // ‘орум права. - 2009. - є1. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09bness.pdf

96. Ѕоннер ќ. Ќауково-техн≥чний прогрес ≥ розвиток рос≥йського процесуального законодавства та судовоњ практики // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 10. - —. 45-63.

97. Ѕород≥н ћ.,  узьменко —.,  ройтор ¬. ѕроцесуальн≥ питанн€ розгл€ду справ про виключенн€ майна з опису // ѕраво ”крањни. - 1999. -є 7. - с. 52 - 56.

98. Ѕород≥н ћ.  онституц≥йне право громад€н на зверненн€ до суду за захистом своњх прав // ѕраво ”крањни. - 2000. - є8. - —.65.

99. Ѕортн≥к ќ.√. ћирова угода на стад≥€х перегл€ду судових р≥шень // ‘орум права. -2009. - є 2. - —. 63-69. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf

100. Ѕород≥н ћ. ѕерегл€д цив≥льних справ в пор€дку апел€ц≥њ // ѕраво ”крањни. - 2004. є8.

101. Ѕород≥н ћ. ѕерегл€д р≥шень, що набрали законноњ сили, у звТ€зку з новови€вленими обставинами за новим ÷ѕ  ”крањни // ѕраво ”крањни. - 2004. - є11.

102. ¬асильева-Ўаламова ∆.¬. ≈кспертиза €к основна форма застосуванн€ спец≥альних знань у цив≥льному процес≥ // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни - 2009 - є 1 (87) - —. 107-112. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bmyuu/2009_1/index.htm

103. ≤зарова ≤.ќ. ѕон€тт€ та ознаки новови€влених обставин у цив≥льному процес≥ // ¬≥сник јкадем≥њ адвокатури. - 2011. - є 3. - —. 57-61. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_3/index.htm

104. ¬еличко ќ. ѕравова природа принцип≥в р≥вност≥ ≥ р≥вноправност≥ у цив≥льному процес≥ // ёридичний журнал. - 2004. - є3. - —.118-122. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1083

105. ¬ерба-—идор ќ. ¬ир≥шенн€ судом питанн€ про поворот виконанн€ в цив≥льному процес≥ // ¬≥сник Ћьв≥вського ун≥верситету. —ер≥€ юрид. - 2011. - ¬ип. 52. - —. 180-189. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_52/index.html

106. ¬оробель ”.Ѕ. ѕравов≥ насл≥дки недотриманн€ форми та зм≥сту позовноњ за€ви в цив≥льному процес≥ // „асопис јкадем≥њ адвокатури ”крањни. - 2011. - є 10. - —. 1-8. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/content.html

107. ¬оробйов ќ. ѕро визнанн€ й виконанн€ р≥шень ≥ноземних суд≥в на територ≥њ ”крањни // ёридична газета. - 2009. - є 15 (196). [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1644/

108. ¬ишн€ков ќ. . ѕравовий захист в ”крањн≥ засобами наднац≥ональноњ юрисдикц≥њ (на приклад≥ захисту майнових прав) // Ќауковий в≥сник ћ≥жнародного гуман≥тарного ун≥верситету. - 2011. - є 1. - —. 70-73. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmgu_yur/2011_1/index.htm

109. √етьманцев ќ.¬. ”часть стор≥н у виконавчому провадженн≥ // ¬≥сник ’мельницького ≥нституту рег≥онального управл≥нн€ та права. - 2000. - є 3. - —. 16-24.

110. √етманцев ќ. ѕринципи цив≥льного процесу: пон€тт€, особливост≥ // ёридичний в≥сник. - 2004. - є1. - —.86-90.

111. √етманцев ќ. ÷ив≥льний процес €к форма зд≥йсненн€ правосудд€ // Ќаше право. - 2004. - є1. - —.75-83.

112. √лушкова ƒ.√. ѕ≥дстави виконанн€ р≥шень украњнських суд≥в щодо нерезидент≥в ”крањни // ‘орум права. - 2011. - є 2. - —. 166-172. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11gdgcnu.pdf

113. √нЇздов ќ. —удов≥ дорученн€ в м≥жнародному цив≥льному процес≥ // ѕраво ”крањни. - 2001. - є6.

114. √амбург ≤.ј., ¬айнраух Ћ.ј. ћехан≥зм скасуванн€ судового наказу в сучасному цив≥льному процес≥ // ƒержава та рег≥они. - 2009. - є 1. - —. 34-40. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/pravo/2009_1/index.html

115. √ончар ». »сполн€ть решени€ по плану // ёридическа€ практика. - 2006. - 445 (27).

116. √ородовенко ¬. ѕринцип незалежност≥ судд≥в ≥ п≥дкоренн€ њх лише законов≥ €к один з основних принцип≥в судочинства в ”крањн≥ // ѕраво ”крањни. - 2002. - є4.

117. √ородовенко ¬. “еритор≥альн≥сть в основ≥ побудови судовоњ системи ”крањни // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 11-12. - —. 189-198.

118. √ородовенко ¬. ѕроблеми дотриманн€ розумних строк≥в судового розгл€ду за процесуальним законодавством ”крањни // ѕраво ”крањни. - 2012. - є 1-2. - —. 404-413.

119. √рабар Ќ. ќсобливост≥ наказного провадженн€ €к спрощеноњ правовоњ процедури // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 4. - —. 169-177.

120. √рабовська ќ.ќ. ѕровадженн€ у справ≥ до судового розгл€ду: проблеми теор≥њ та судовоњ практики / // ƒержава ≥ право. - 2009. - ¬ип. 46. - —. 311-315. ≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/9092

121. √рабильников ј.¬.  онституц≥йно-правов≥ основи судового р≥шенн€ €к акту судовоњ державноњ влади // ¬≥сник ƒн≥пропетровського ун≥верситету ≥мен≥ јльфреда Ќобел€. —ер≥€ Ђюридичн≥ наукиї. - 2011. - є 1. - —. 80-84. ≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_jur/2011_1/index.htm

122. √р≥ненко ј. ƒ., Ўульженко ќ. ќ., Ќадгорний √. ћ. ѕрактика використанн€ в цив≥льному судочинств≥ матер≥ал≥в судових експертиз // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. 1997. - є 3.

123. √усаров  .¬. ѕроблеми цив≥льноњ процесуальноњ правосубТЇктност≥: јвтореф. дис.... канд.юрид.наук: 12.00.03. / Ќац≥ональна юридична академ≥€ ”крањни ≥м.. ярослава ћудрого, ’., 2000.

124. √лущенко —.¬. ќкрем≥ питанн€ касац≥йноњ перев≥рки судових р≥шень у цив≥льних справах // ¬≥сник јкадем≥њ адвокатури ”крањни. - 2009. - є 3. - —. 91-95. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2009_3/index.htm

125. √усаров  .¬. ѕовноваженн€ суду апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ за правилами ÷ѕ  ”крањни 2004 р. // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. - 2005. - є12.

126. √усаров  .¬. јпел€ц≥йний перегл€д судових постанов за новим цив≥льним процесуальним кодексом // ¬≥сник «апор≥зького юридичного ≥нституту ћ¬— ”крањни. - 2004. - є 5.

127. ƒроздов ќ.ћ. ƒо проблеми перегл€ду судових р≥шень на п≥дстав≥ встановленн€ ком≥тетом з прав людини ќќЌ порушенн€ ”крањною м≥жнародних зобовТ€зань // јдвокат. - 2011. -є 12. - —. 11-18. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_12/index.html

128. ƒем' €нова ќ. ќкрем≥ аспекти цив≥льного процесуального представника, €к суб'Їкта оскарженн€ за новим ÷ив≥льним процесуальним кодексом ”крањни // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2006. - є3.

129. ƒемТ€нова ќ. ¬. ѕовноваженн€ суду апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ по скасуванню судових р≥шень в цив≥льному судочинств≥ та п≥дстави њх застосуванн€ / ќ. ¬. ƒемТ€нова // ‘орум права. - 2010. - є 4. - —. 274-280. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10dovpiz.pdf

130. ƒемТ€нова ќ. ¬. ќкрем≥ аспекти реал≥зац≥њ вимог до р≥шень суду в св≥тл≥ п≥дстав дл€ њх зм≥ни або скасуванн€ вищесто€щими ≥нстанц≥€ми в цив≥льному судочинств≥ // „асопис  ињвського ун≥верситету права. - 2010. - є 4. - —. 165-169. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_4/index.htm

131. ™мель€нова ≤. јпел€ц≥йний ≥ касац≥йний перегл€д судових р≥шень у цив≥льному судочинств≥: теоретичн≥ та практичн≥ аспекти // ѕраво ”крањни. - 2005. - є 2.

132. ™мель€нова ≤. ѕроблеми призначенн€ та проведенн€ судовоњ експертизи на стад≥њ апел€ц≥йного провадженн€ у цив≥льному процес≥ // ѕраво ”крањни. - 2005. - є8.

133. «ахарова ќ.—., ѕронська √.¬. ѕроблеми виконанн€ судових р≥шень у контекст≥ реформуванн€ цив≥льного процесуального законодавства // јдвокат. - 2004. - є 4 (43). - —. 3-6.

134. «а€ць Ќ. ќсобливост≥ структурних зм≥н в систем≥ цив≥льного судочинства ”крањни в частин≥ касац≥йного перегл€ду справи // ¬≥сник Ћьв≥вського ун≥верситету. —ер≥€ юрид. - 2011. - ¬ип. 54. - —. 217-223. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_54/index.html

135.  арнаух “. ћ. –еформуванн€ ≥нституту перегл€ду судових р≥шень у цив≥льних справах // Ќауков≥ записка Ќа” ћј. - “ом 116. ёридичн≥ науки. - —. 78-81. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/law/2011_116/index.html

136.  озма ≤. ¬. ¬изначенн€ стор≥н у цив≥льному процес≥ у справах про захист прав споживач≥в // „асопис  ињвського ун≥верситету права. - 2005. - є 3. - с. 117 -123.

137. «а€ць Ќ. ћеж≥ розгл€ду цив≥льноњ справи судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ // ¬≥сник Ћьв≥вського ун≥верситету. —ер≥€ юрид. - 2009. - ¬ип. 48. - —. 137-141. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2009_48/index.html

138.  ол≥ушко ≤.,  уйб≥да. ѕр≥оритети судовоњ реформи на сучасному етап≥ // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 5. - —. 55-63.

139.  олтунова ј.,  олтунова ќ. ”часть прокурора у цив≥льному процес≥ // ёридичний в≥сник ”крањни. - 2005. - є32.

140.  омаров ¬. ÷ив≥льний процес у глобальному контекст≥ // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 10. - —. 22-45.

141.  омаров ¬. ÷ив≥льне процесуальне право: проблеми методолог≥њ науки, диференц≥ац≥њ та ун≥ф≥кац≥њ судових процедур // ѕраво ”крањни. - 2012. - є 1-2. - —. 154-175.

142.  ондратьЇва Ћ.ј. —удовий захист неповнол≥тн≥х ос≥б у цив≥льному процес≥ ”крањни: јвтореф. дис.... кандидата юрид.наук: 12.00.03. / ЌјЌ ”крањни; ≤нститут держави ≥ права ≥м.. ¬.ћ.  орецького,  ., 2006. - 20 с.

143.  ороЇд —.ќ. Ќакладенн€ арешту на майно та заборона д≥й щодо його в≥дчуженн€ €к заходи забезпеченн€ позову в цив≥льному процес≥ // —удова апел€ц≥€. - 2009. - є 1(14). - —. 82-91. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13953

144.  оссак —.  омпетенц≥€ суду щодо розгл€ду цив≥льних справ // ёридичний радник. 2006.- є3.- —.6-8.

145.  оваленко ≤.ј. ƒе€к≥ особливост≥ цив≥льного позову в крим≥нальному процес≥ // ƒержава ≥ право. - 2009. - ¬ип. 46. - —. 490-495. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/9116

146.  равчук ¬.ћ. “актика цив≥льного процесу: захист проти позову // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2002. - є8.

147.  равчук ¬.ћ. —тратег≥€ ≥ тактика цив≥льного процесу: пон€тт€, принципи та прийоми нападу // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2002. - є7.

148.  равчук ¬.ћ. “актика цив≥льного процесу: доказуванн€ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2002. - є11.

149.  равчук ¬.ћ. “актика цив≥льного процесу: робота ≥з судом // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2002. - є10.

150.  ройтор ¬.ј. «ащита прав и интересов в суде: Ќаучно-практическое пособие. - 4-е изд., испр. и доп. -- ’арьков: Ёспада, 2003. -- 520с.

151.  уликов ќ. Ўл€хи удосконаленн€ украњнського судочинства: погл€д у минуле ≥ сьогоденн€ // ёридичний журнал. - 2007. - є7 [≈лектронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2728

152.  узь ќ.–. —удовий контроль за виконавчим провадженн€м // ¬≥сник ’мельницького ≥нституту рег≥онального управл≥нн€ та права. - 2000. - є 3. - —. 24-31.

153.  учинська ќ. ѕроблеми Їдност≥ системи суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ у св≥тл≥ «акону ”крањни Ђѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥вї // ѕраво ”крањни. - 2010. -є 11. - —. 200-206.

154. Ћазько √.«. ƒжерела ≥нституту представництва у цив≥льному процесуальному прав≥ ”крањни // „асопис  ињвського ун≥верситету права. - 2005. - ¬ипуск 3. - —. 112-117.

155. Ћ≥чман Ћ.√. «наченн€ судовоњ практики дл€ правозастосуванн€ у цив≥льному судочинств≥ ”крањни // ¬≥сник ¬ерховного суду ”крањни. - 2011. - є 6. - —. 34-38. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2011_6/index.html

156. Ћ≥тв≥нова ќ.¬. ќсоблив≥ в≥дм≥нност≥ цив≥льного позову в крим≥нальному та цив≥льному судочинств≥ // ѕраво ≥ безпека. - 2009. - є 4. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2009_4/index.htm

157. Ћун≥н —. ѕон€тт€ принципу змагальност≥ у судовому процес≥ // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 3. - —. 126-132. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/PrUk/2010_3/index.htm

158. Ћемик –. я. —удово-психолог≥чна експертиза в цив≥льному процес≥ ”крањни (проблеми теор≥њ та практики): автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03; Ќац. акад. внутр. справ ”крањни ћ¬— ”крањни. -  ., 2004.

159. Ћуспеник ƒ. –оль суду в цив≥льному диспозитивному процес≥ // ёридичний журнал. - 2004. - є6. - —.109-115. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253

160. Ћуспеник ƒ. —уд у цив≥льному змагальному процес≥ // ёридичний журнал. - 2004. є5. - —.116-120. [≈лектронний ресурс] - –ежим доступу: www.justinian.com.ua/article.php?id=1156

161. Ћуспеник ƒ.ƒ. ћеж≥ розгл€ду цив≥льноњ справи судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ:де€к≥ сп≥рн≥ питанн€ // ¬≥сник ¬ерховного суду ”крањни. - 2010. - є 9. - —. 27-38. [≈лектронний ресурс] - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2010_9/index.html

162. Ћуспеник ƒ. «аочне р≥шенн€: його ц≥л≥, процедура, проблеми та шл€хи њх вир≥шенн€ // ѕраво ”крањни. - 2004. - є5. - —.95 - 99.

163. Ћуспеник ƒ. Ќаказне провадженн€: його ц≥л≥, процедура, проблеми та шл€хи њх вир≥шенн€ // ѕраво ”крањни. - 2004. - є7.

164. Ћуспеник ƒ. —удовий наказ у цив≥льному судочинств≥: перш≥ узагальненн€ судовоњ практики // ёридичний журнал. - 2007. - є 2.

165. Ћуспеник ƒ.ƒ. —амоконтроль суду першоњ ≥нстанц≥њ у цив≥льному процес≥: правова регламентац≥€ та потреба удосконаленн€ ≥ розширенн€ // —удова апел€ц≥€. - 2009. - є 3(16). - —. 58-66. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/14001

166. ћакаруха «.ћ. ёрисдикц≥€, визнанн€ та виконанн€ судових р≥шень у цив≥льних справах транснац≥онального характеру в рамках ™вропейського —оюзу // ѕор≥вн€льно-правов≥ досл≥дженн€. - 2009. - є 1. - —. 47-52. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/18345

167. ћал€ренко ¬.“. ќбовТ€зков≥сть р≥шень суду €к одна з основних конституц≥йних засад судочинства // ¬≥сник ¬ерховного суду ”крањни. - 1999. - є 3. - —. 40-45.

168. ћал€ренко ¬. —удова реформа та проблематика предмета зм≥н // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 5. - —. 20-25.

169. ћельник ћ.≤., ’авронюк ћ.≤. «акон ”крањни "ѕро виконавче провадженн€": ѕостатейн≥ матер≥али.  оментар≥. -  .: јт≥ка, 2002. - 271с.

170. Ќавроцька ё.¬. –оль суду в умовах посиленн€ змагальност≥ в цив≥льному процес≥ ∆итт€ ≥ право. - 2004. - є7. - —.45-52.

171. Ќавроцька ё.¬. «аочний розгл€д справи в цив≥льному процес≥ ”крањни: јвтореф. дис.... кандидата юрид.наук: 12.00.03. / Ћьв≥вський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ≤вана ‘ранка, Ћьв≥в, 2008. - с. 19.

172. Ќавроцька, ё.  онкуренц≥€ способ≥в оскарженн€ заочного р≥шенн€ в цив≥льному процес≥ ”крањни / ё. Ќавроцька // ѕ≥дприЇмництво. √осподарство. ѕраво. - 2007. - є 6.

173. Ќавроцька, ё. ¬. ѕроцедурн≥ особливост≥ реал≥зац≥њ права п≥льгового оскарженн€ заочного р≥шенн€ / ё. ¬. Ќавроцька // Ќаук. в≥сн. Ћьв≥в. держ. ун-ту внутр. справ. —ер. юрид.: зб. наук. пр. - Ћьв≥в, 2007. - ¬ип. 2.

174. Ќавроцька ё.¬. «аочний розгл€д справи в цив≥льному процес≥ ”крањни: монограф≥€ / ё.¬. Ќавроцька. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2009. - 192 с.

175. Ќ≥мак ћ. ќсобливост≥ порушенн€ справ, що виникають ≥з шлюбних правов≥дносин // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 6. - —. 200-208.

176. Ќемировська ќ. «магальн≥сть: старе пон€тт€, новий зм≥ст // ѕраво ”крањни. - 1999. є9. - —.53-56.

177. Ќескороджена Ћ. Ћ., ўербак —. ¬., —≥ротк≥на ћ. ¬. ÷ив≥льний позов, моральна шкода та њњ компенсац≥€ у крим≥нальному та цив≥льному судочинств≥: теор≥€ ≥ практика: наук.-практ. пос≥бник -  .: ¬идавець ‘урса —.я.,  Ќ“, 2008. - 416с.

178. ќл≥йник ј.—. јнал≥з питань, €к≥ виникають при застосуванн≥ норм ÷ѕ  ”крањни, що регулюють провадженн€ у цив≥льн≥й справ≥ до судового розгл€ду та проведенн€ попереднього судового зас≥данн€ // —удова апел€ц≥€. - 2009. - є 2(15). - —. 58-76. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13983

179. ќл≥йник ј.—. ”загальненн€ практики розгл€ду судами цив≥льних справ про усиновленн€ д≥тей, позбавленн€ батьк≥вських прав, встановленн€ оп≥ки та п≥клуванн€ над д≥тьми // —удова апел€ц≥€. - 2009. - є 1(14). - —. 136-158. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13960

180. ќл≥йник ј.—. ”загальненн€ практики розгл€ду судами цив≥льних справ про усиновленн€ д≥тей, позбавленн€ батьк≥вських прав, встановленн€ оп≥ки та п≥клуванн€ над д≥тьми (ѕродовженн€) // —удова апел€ц≥€. - 2009. - є 2(15). - —. 122-144. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13989

181. ќпришко ¬. ќсновн≥ засади судовоњ реформи // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 5. - —. 14-20.

182. ѕал≥юк ¬.ѕ. ќсобливост≥ розкритт€ банк≥вськоњ таЇмниц≥ судами. -  ињв: ёст≥н≥ан, 2009. - 384 с.

183. ѕавлуник ≤.ј. ѕредставництво в цив≥льному процес≥ ”крањни: јвтореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03;  ињв. нац. ун-т ≥м. “.Ўевченка. -  ., 2002. - 19 с.

184. ѕашков —. «авданн€ ≥ функц≥њ судовоњ м≥л≥ц≥њ: проблеми теор≥њ та практики // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 1. - —.90-94.

185. ѕетрик ¬.¬. ѕринципи ≥нституту в≥дводу у цив≥льному процес≥ // јдвокат. - 2011. - є 10 (133). [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_10/index.html

186. ѕ≥длобна ќ. ƒо питанн€ визначенн€ правовоњ природи норм цив≥льного процесуального права // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2004. - є6. - —.61-64.

187. ѕогр≥бний —. «ахист права власност≥ на нерухоме майно: окрем≥ питанн€ судовоњ практики // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 5. - —. 77-87.

188. ѕогребн€к ќ.—. ƒе€к≥ особливост≥ судового розгл€ду та судового р≥шенн€ у справах про наданн€ псих≥атричноњ допомоги у примусовому пор€дку // ‘орум права. - 2012. - є 1. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12pocdpp.pdf

189. ѕолешко ј.  онцепц≥€ розвитку системи правосудд€ в ”крањн≥: з науково - практичного сем≥нару// ѕраво ”крањни. - 2004. - є4.- —. 156.

190. ѕр≥шак ¬. ѕитанн€ забезпеченн€ позову в нормах процесуального законодавства ”крањни // ёридична ”крањна. - 2003.- є 2. - —. 76-84.

191. ѕерепелиц€ ј.≤. ћ≥жнародний досв≥д виконанн€ примусових р≥шень правоохоронних орган≥в // ѕроблеми правознавства та правоохоронноњ д≥€льност≥ - 2009. - є2. - —. 205-215. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2009_2/index.htm

192. ѕритика ё.ƒ. “еоретичн≥ проблеми захисту прав учасник≥в цив≥льних правов≥дносин в третейському суд≥: јвтореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03;  ињв. нац. ун-т ≥м. “.Ўевченка. -  ., 2006. - 33 с.

193. ѕроблеми теор≥њ та практики цив≥льного судочинства: ћонограф≥€ /  омаров ¬.¬., “ертишн≥ков ¬.≤., Ѕаранкова ¬.¬. та ≥нш≥; за заг. ред. професора ¬.¬.  омарова. - ’.: ’арк≥в юридичний, 2008.

194. ѕташник ¬. Ќовий ÷ѕ  або чого прагнув законодавець // ёридичний журнал. - 2005. - є10 [≈лектронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1952

195. ѕуданс-Ўушлеб≥на  .ё. «устр≥чний позов, €к зас≥б захисту ≥нтерес≥в субТЇкт≥в публ≥чноњ влади // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. - 2008. - є 4. - —.46-48.

196. ѕухтецька ј. ѕринцип верховенства права: сучасн≥ Ївропейськ≥ доктрини €к ор≥Їнтир дл€ реформуванн€ нац≥онального законодавства // ¬≥сник ЌјЌ ”крањни. - 2010. - є 3. - —. 33-43. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/27214

197. –аб≥нович ѕ. –≥шенн€ ™вропейського —уду з прав людини: спроба концептуально-методолог≥чного анал≥зу // ѕраво ”крањни. - 1997. - є12.

198. –ибчак ћ.Ѕ., Ѕ≥лоусов ё.¬. ѕон€тт€ та ознаки дискрец≥йних повноважень суду у цив≥льному процес≥ // ”н≥верситетськ≥ науков≥ записки. - 2007. - є 4 (24). - —. 100-108. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://univer.km.ua/journal.php

199. –ожик ё. ѕравова природа висновк≥в орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ в цив≥льному процес≥ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2009. - є 11. - —. 61-64. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/15800

200. –€бченко —. —торони у справах про захист прав споживач≥в // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2007.- є7.

201. –€бченко ё.ё. ¬иди позов≥в у захист прав споживач≥в // ‘орум права. -2008. -є 1. -—.363-367. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08rjjzpc.pdf

202. –€бченко ќ.ѕ. ѕравове регулюванн€ негайного виконанн€ судових р≥шень (на приклад≥ справ про захист прав споживач≥в) // ‘орум права. - 2008. - є 3. - —. 437-441 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08repzps.pdf

203. –озгл€нуто проблемн≥ питанн€, повТ€зан≥ ≥з впровадженн€м до ÷ѕ  ”крањни процедур —амборська ё. ѕроцесуальне становище неповнол≥тн≥х у справах про позбавленн€ батьк≥вських прав // ёридичний в≥сник. - 2011. - є 1. - —. 57-61. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2011_1/index.htm

204. —акара Ќ. ѕроблема доступност≥ правосудд€ в цив≥льних справах // ѕраво ”крањни. - 2004. - є1. - —.105-109.

205. —акара Ќ. ѕраво на справедливий судовий розгл€д та нац≥ональна практика цив≥льного судочинства // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 10. - —. 63-77.

206. —амолюк ё.ћ. —удове р≥шенн€ у цив≥льному процес≥: сп≥рн≥ питанн€ // —удова апел€ц≥€. - 2009. - є 1(14). - —. 91-98. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13954

207. —апунков ¬.…. ”часть у процес≥ орган≥в та ос≥б, €ким законом надано право захищати права, свободи та ≥нтереси ≥нших ос≥б // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. - 2005. - є9. - с. 36 - 46.

208. —в€тоцький ќ. —удова влада в ”крањн≥: актуальн≥ питанн€ реформуванн€ // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 5. - —. 30-39.

209. —в€тоцькај ¬. ѕрактика ™вропейського суду з прав людини у д≥€льност≥ украњнських адвокат≥в: проблемн≥ аспекти // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 7. - —. 111-115.

210. —еник —. ќсобливост≥ наказного провадженн€ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2008. - є 6.

211. —еник —. ѕон€тт€ та характерн≥ ознаки наказного провадженн€ // ¬≥сник Ћьв≥вського ун≥верситету. - 2010. - ¬ип. 51. - —. 218-222. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://law.lnu.edu.ua/studentam/journal/

212. —еник —. ¬≥дмова у в≥дкритт≥ провадженн€ у цив≥льн≥й справ≥ // ¬≥сник Ћьв≥вського ун≥верситету. - 2011. - ¬ип. 53. - —. 218-224. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://law.lnu.edu.ua/studentam/journal/

213. —ердюк ¬.¬. ёрисдикц≥€ суд≥в ”крањни за спец≥ал≥зац≥Їю: јвтореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10;  ињв. нац. ун-т ≥м. “.Ўевченка. -  ., 2003. - 19 с.

214. —иб≥льов ƒ.ћ. ”часть трет≥х ос≥б у цив≥льному судочинств≥: јвтореф. дис.... канд.юрид.наук: 12.00.03. / Ќац≥ональна юридична академ≥€ ”крањни ≥м.. ярослава ћудрого, ’., 1998. - 19 с.

215. —исоЇв ƒ. Ќаказне провадженн€ в цив≥льному процес≥ –еспубл≥ки Ѕ≥лорусь // ѕраво ”крањни. - 2003. - є 8.

216. —н≥девич ќ.—. «абезпеченн€ позову у цив≥льних справах, що виникають ≥з земельних правов≥дносин // „асопис јкадем≥њ адвокатури ”крањни - 2010. - є 2. - —. 1-6. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-2/content.html

217. —коковська я.ѕ. ќрган≥зац≥йно-правов≥ засади д≥€льност≥ арх≥вного п≥дрозд≥лу суду // —удова апел€ц≥€. - 2009. - є 3(16). - —. 116-136. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/14009

218. —тадн≥к √. ѕравова природа виконавчого збору: ф≥нансово-правов≥ аспекти / // ѕраво ”крањни. - 2009. - є 11. - —. 156-164. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/28739

219. —≥б≥льов ƒ. √енетичн≥ ознаки виконавчого провадженн€ в систем≥ цив≥льноњ юрисдикц≥њ // ёрист ”крањни. - 2011. - є 2. - —. 35-38. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurystukr/2011_2/index.htm

220. —троцький –.™. ѕравове забезпеченн€ виконавчого провадженн€: ≥стор≥€, сучасн≥сть, шл€хи вдосконаленн€ // Ќауковий в≥сник Ќац≥онального ун≥верситету ƒѕ— ”крањни (економ≥ка, право). - 2009. - є 3(46). - —. 196-200. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2009_3/index.html

221. ћасюк ¬.¬. јктуальн≥ питанн€ виконавчого провадженн€ // ¬≥сник академ≥њ адвокатури ”крањни. - 2011. - є 2 (21). - —. 240-242. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_2/index.htm

222. —ульженко ё. «ахист прав та охоронюваних законом ≥нтерес≥в трет≥х ос≥б у цив≥льному процес≥ // ѕраво ”крањни. - 2005. - є3.

223. —ульженко ё.ќ.÷ив≥льне процесуальне представництво, його розвиток та види // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни.- ..-2004.-1. - —.73-84.

224. —ульженко, ё. ѕравове становище цив≥льного процесуально представника €к самост≥йного субТЇкта цив≥льних процесуальних правов≥дносин: його повноваженн€ // ѕраво ”крањни. - 2002. - N9. - —. 77-81.

225. “алан Ћ. ¬иконавче провадженн€ в структур≥ цив≥л≥стичного процесу // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук. - 2009. - є 2. - —. 97-102. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapnu/2009_2/zmist.htm

226. “имченко √. ѕ≥дстава позову в цив≥льному процес≥ // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. - 2004.- є 10.-—. 36-39.

227. “имченко √. ƒжерела змагальност≥ у цив≥льному судочинств≥ // ѕраво ”крањни. - 2005. - є1. - —.99-103.

228. “имченко √.ѕ. ѕ≥дготовка справи до судового розгл€ду: витоки та сучасний стан // „асопис  ињвського ун≥верситету права. - 2010. - є 3. - —. 142-146. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23578

229. “ертишн≥ков ¬. ƒокази €к ≥нструмент судового доказуванн€ у цив≥льному судочинств≥ // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 10. - —. 77-88.

230. “имченко √.ѕ. ѕроблеми реал≥зац≥њ принцип≥в судочинства при перегл€д≥ цив≥льних справ // ¬≥сник ¬ерховного суду ”крањни. - 2010. - є 7. - —.39-43. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2010_7/index.html

231. “имченко √.ѕ. ѕринципи цив≥льноњ юрисдикц≥њ: “еор≥€, ≥стор≥€, перспективи розвитку: ћонограф≥€. -  .: “ќ¬ Ђёридична думкаї, 2006. - 412 с.

232. “имченко √. ћирова угода в науц≥ цив≥льного процесуального права // ѕраво ”крањни. - 2004. - є 8.

233. “имченко √. —удов≥ дебати €к етап судового розгл€ду в цив≥льному процес≥ // ѕраво ”крањни. - 2008. - є6.

234. “имченко √. –озпор€дч≥ права стор≥н у судовому процес≥: де€к≥ аспекти проблеми // „асопис  ињвського ун≥верситету права. - 2010. - є 1. - —. 156-163. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23330

235. “имченко √. ќсновн≥ пон€тт€ доказового права ”крањни: проблеми законодавчого закр≥пленн€ // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 12. - —. 220-228.

236. “качук ќ., Ћуспеник ƒ. ѕерегл€д судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни: проблемн≥ питанн€ правозастосуванн€ // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 10. - —. 107-118.

237. “рач ќ.ћ. Ќаправленн€ справи на новий розгл€д €к спец≥ал≥зована ознака апел€ц≥йного провадженн€ // ”н≥верситетськ≥ науков≥ записки. - 2007. - є 4 (24). - —. 154-159. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://univer.km.ua/journal.php

238. ”дальцова ≤. ћодел≥ заочного розгл€ду справи у цив≥льному судочинств≥ // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 10. - —.99-107.

239. ”ст≥нова-Ѕойченко √.ћ. ѕроцесуальн≥ насл≥дки прийн€тт€ позивачем р≥шенн€ про заочний розгл€д справи // ‘орум права. - 2012. -є 1. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ugmzrc.pdf

240. ‘азикош √. «магальний тип цив≥льного судочинства та вплив змагальних процедур на судове р≥шенн€ // ѕраво ”крањни. - 2002. - є12. - —. 27-32.

241. ‘азикош √. ёридична та соц≥альна природа судових р≥шень в цив≥льному судочинств≥: сучасн≥ науков≥ погл€ди // ѕраво ”крањни. - 2001. - є 3. - —. 57-60.

242. ‘азикош √.¬. —удовий наказ у цив≥льному судочинств≥ (пор≥вн€льно-правова характеристика украњнськоњ, рос≥йськоњ та н≥мецькоњ моделей) // —удова апел€ц≥€. - 2007. - 1.

243. ‘един€к Ћ.—. ѕраво ≥ноземц≥в на зверненн€ до суду в ”крањн≥ (цив≥льно-процесуальн≥ аспекти): јвтореф. дис.... канд.юрид.наук: 12.00.03. / Ћьв≥вський нац≥ональний ун-т ≥м.. ≤вана ‘ранка., Ћьв≥в, 2000.

244. ‘един€к √.—. ‘един€к Ћ.—. ћ≥жнародне приватне право. Ќавчальний пос≥бник.-  .: јт≥ка, 2005.- 544с.

245. ‘ортуна “.я. ѕравова природа визнанн€ та виконанн€ р≥шень ≥ноземних суд≥в в ”крањн≥ // јдвокат. - 2011. - є 7. - —. 41-44. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_7/index.html

246. ‘урса —., ÷юра “. ƒокази ≥ доказуванн€ у цив≥льному процес≥: Ќауково-практичний пос≥бник (—ер≥€: ѕроцесуальн≥ науки), -  .: ¬идавець ‘урса —.я.;  Ќ“, 2005.

247. ‘урса —.я., ўербак —.¬. ¬иконавче провадженн€ в ”крањн≥: Ќавч. пос≥б. дл€ вищ. навч. закл. / ≤нститут м≥жнародних в≥дносин  ињвського нац≥онального ун-ту ≥м. “араса Ўевченка. -  .: јт≥ка, 2002. - 480с.

248. ‘урса —. ѕроблемн≥ питанн€ обТЇднанн€ та розТЇднанн€ позовних вимог: теор≥€ ≥ практика // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 10. - —. 89-99.

249. ’≥м≥ч —.ѕ. «устр≥чний позов €к процесуальний зас≥б захисту ≥нтерес≥в в≥дпов≥дача // ѕриватне право ≥ п≥дприЇмництво. - 2011. - є 10. - —. 95-99. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2011_10/index.htm

250. ’руслова Ћ.ј. ќкрем≥ питанн€ процесуальних в≥дносин прокурора ≥ суду // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. - 2007. - є 1.

251. ÷≥рат √.ј. ѕравове положенн€ ≥ноземц≥в у м≥жнародному цив≥льному процес≥: досв≥д м≥жнародно-правовоњ ун≥ф≥кац≥њ // ¬≥сник ¬ерховного суду ”крањни. - 2011. - є 9. - —. 44-48. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2011_9/index.html

252. „ванк≥н —.ј. ƒобров≥льне представництво у цив≥льному процес≥ ”крањни: јвтореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. - ќдес. нац. юрид. акад. - ќ., 2005. - 22 с.

253. „ернов ™. «астосуванн€ норм м≥жнародних конвенц≥й, принцип≥в добросов≥сност≥ та справедливост≥ при розгл€д≥ судових справ // ѕраво ”крањни. - 1998. - є5.

254. „ернушенко ™.ј. јпел€ц≥йне оскарженн€ в цив≥льному процес≥ ”крањни: јвтореф. дис.... канд.юрид.наук 12.00.03. / ќдеська нац≥ональна юридична академ≥€. - ќдеса, 2004.

255. „ернушенко ™.ј. јпел€ц≥йне оскарженн€ судових р≥шень у цив≥льному процес≥ на украњнських земл€х // —удова апел€ц≥€. - 2005. - є1.

256. „убур ћ.ё. ¬изнанн€ та виконанн€ р≥шень суд≥в ”крањни у цив≥льних справах на територ≥њ крањн - учасниць —п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/14388

257. Ўабал≥н ј. ќсобливост≥ становленн€ та розвитку ≥нституту наказного провадженн€ в Ївропейському процесуальному прав≥ // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 12. - —. 276-283.

258. Ўадура ƒ.ћ. ÷ив≥льна юрисдикц≥€: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ќац. юрид. акад. ”крањни ≥м. я.ћудрого. - ’., 2008. - 20 с. Ўевчук ѕ.≤. ≤нститут апел€ц≥њ: досв≥д урегулюванн€ в процесуальному законодавств≥ окремих пострад€нських крањн // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. - 2000. є4 (20).

259. Ўевчук ѕ.≤. «аочне р≥шенн€ в цив≥льн≥й справ≥ // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. - 1998. - є3. - —.44-47.

260. Ўевчук ѕ. ќрган≥зац≥йно-правов≥ аспекти забезпеченн€ ефективност≥ цив≥льного процесуального законодавства // ¬≥сник ¬ерховного суду ”крањни. - 2001. - є3. - —.18.

261. Ўевчук ѕ.≤.,  ривенко ¬.¬. јпел€ц≥йне ≥ касац≥йне оскарженн€ судових р≥шень (коментар цив≥льного процесуального законодавства). -  .: ¬идавничий ƒ≥м Дёридична книга, 2002.

262. Ўевчук —. ™вропейський суд з прав людини та украњнська судова система: необх≥дн≥сть узгодженн€ судовоњ практики // ѕраво ”крањни. - 2011. - є 7. - —. 88-93.

263. ўербак —.¬. ѕримусове виконанн€ р≥шень у цив≥льному судочинств≥ // ¬≥сн. ’мельницького ≥н-ту рег≥онального управл≥нн€ та права. - 2000. - є 3. - —. 64-67.

264. Ўиманович ќ. ƒо питанн€ про законну силу ухвал суду першоњ ≥нстанц≥њ у цив≥льному процес≥ ”крањни // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2005. - є 3. - —. 112-116.

265. Ўиманович ќ.ћ. —удов≥ постанови у цив≥льному процес≥ ”крањни (на матер≥ал≥ р≥шень ≥ ухвал суду першоњ ≥нстанц≥њ): јвтореф. дис.... канд.юрид.наук: 12.00.03 -  .:  ињвський нац≥он. ун-т ≥м. “араса Ўевченка, 2005. - 20 с.

266. Ўиманович ќ. ¬имоги, що пред'€вл€ютьс€ до судового р≥шенн€ в цив≥льному процесуальному законодавств≥ // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2009. - є 11. - —. 56-60. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/15799

267. Ўиманович ќ. ћ. ¬≥дновленн€ втраченого судового провадженн€ у цив≥льному процес≥ // ”ченые записки “аврического национального университета им. ¬. ». ¬ернадского —ери€ Ђёридические наукиї. “ом 24 (63). - 2011 г. - —. 90-97. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_law/2011_1/index.html

268. Ўи€н ќ. ƒо питанн€ встановленн€ вини у справах з в≥дшкодуванн€ шкоди, завданоњ джерелами п≥двищеноњ небезпеки // ѕраво ”крањни. - 2010. -є 6. - —. 208-214.

269. Ўкл€р “.ќ. ¬иконавче провадженн€: правове регулюванн€ // ”ченые записки “аврического нац≥онального университета им. ¬. ». ¬ернадского. - 2008. - є 2. - —. 130≠133. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_law/2008_2/index.html

270. Ўтефан ћ.….  онцептуальн≥ питанн€ апел€ц≥йного провадженн€ у цив≥льному процес≥ ”крањни // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук ”крањни. - 1995. - є4.

271. Ўтефан ћ.…., ќмельчинко ћ.ѕ., Ўтефан —.ћ. ¬иконанн€ судових р≥шень: Ќавчальний пос≥бник. -  .: ёр≥нком ≤нтер, 2001. - 320 с.

272. Ўтефан ќ. Ќаказне провадженн€ у цив≥льному судочинств≥ ”крањни // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. - 2006. - є 1.

273. „абан —. ”часть адвоката у виконавчому провадженн≥ // ѕраво ”крањни. - 2001. - є11. - —.84-84.

274. „ерн€к ё. ”мови визнанн€ ≥ виконанн€ ≥ноземних судових р≥шень про ст€гненн€ ал≥мент≥в (в аспект≥ м≥жнародних договор≥в ”крањни) // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 4. - —. 292-299.

275. якименко ќ. ќсобливост≥ п≥дготовки цив≥льних справ до судового розгл€ду з участю ≥ноземного елемента // ѕраво ”крањни. - 1998. - є7.

276. якименко ќ. ѕ≥дготовка ал≥ментних справ до судового розгл€ду (судово-теоретичн≥ аспекти) // ѕраво ”крањни. - 1999.- є8.

277. якименко ќ. ƒо питанн€ про судов≥ витрати // ѕраво ”крањни. 1992. є4.

278. якименко ќ. ћета ≥ процесуальне оформленн€ п≥дготовки цив≥льних справ до судового розгл€ду // ѕраво ”крањни. - 2003. - є 12.

279. ясинок ћ. ћ. ќкреме провадженн€ ≥ народн≥ зас≥дател≥: ≥сторико-правовий огл€д // „асопис  ињвського ун≥верситету права. - 2009. - є 2. - —. 160-164. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/25092

280. ясинок ћ. ¬исновок експерта €к доказ у справах щодо обс€гу правосубТЇктност≥ ф≥зичних ос≥б // ѕраво ”крањни. - 2010. - є 3. -—. 146-152. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/PrUk/2010_3/index.htm

281. яцина ¬., Ћуспеник ƒ. ћеж≥ апел€ц≥йного перегл€ду цив≥льних справ // ёридичний в≥сник ”крањни. - 2006. - 15-21 кв≥тн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1021 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1650 - | 1499 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.208 с.