Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема № 23. Виконавче провадження
Семінар 4 години

1. Поняття і значення виконавчого провадження.

2. Учасники виконавчого провадження.

3. Підстави виконання і виконавчі документи.

4. Строки пред’явлення рішень до виконання.

5. Загальні правила виконавчого провадження.

6. Поворот виконання.

Самостійна робота:

Ознайомитися із Законом України «Про виконавче провадження», розділами VІ, VІІ, VІІІ ЦПК України.

 

Задачі:

Задача 1.

У справі за позовом Івлєва до Кульоміна про витребування май­на рішення суду набрало законної сили. У резолютивній частині рішення було зазначено про зобов’язання відповідача передати позивачу майно, яке перебуває в кількох місцях.

Як повинен вчинити позивач, щоб звернути судове рішення до виконання? До якого суду він має звернутись? Які процесуальні дії в даному випадку має вчинити суд? Що таке виконавчий лист?

Задача 2.

У справі за позовом Конопльової до Сікорського про поділ сумісного майна подружжя рішення суду набуло законної сили. По справі судом було здійснено забезпечення позовних вимог шляхом накладення арешту на будинок, що входив до спірного майна.

Що таке виконавчий лист? Які процесуальні дії має вчинити суд при зверненні позивача за виконавчим листом? До якого суду він має звернутись?

Задача 3.

По цивільній справі за позовом Осипчука до Симчук про визнання права користування жилим приміщенням суд ухвалив рішення на користь позивача.

Позивач був звільнений від судових витрат при подачі позову до суду. У резолютивній частині рішення суд зазначив про стягнення судових витрат з відповідача.

У який спосіб та який вид витрат буде стягнуто з відповідача? Яким судом будуть вчинятись процесуальні дії?

Задача 4.

За позовом Тронько до підприємства «Колос» про поновлення на роботі суд ухвалив рішення та допустив негайне виконання.

Чи правомірно вчинив суд? Що таке «негайне виконання» су­дового рішення? У яких випадках допускається негайне виконан­ня судового рішення?

Задача 5.

У справі за позовом Гріненко до Цюри про повернення позики суд ухвалив рішення на користь позивача. Позивачу був виданий ви­конавчий документ для примусового виконання судового рішення.

Який виконавчий документ видається у цивільній справі? Які вимоги до його змісту? При відповіді керуйтесь Законом України «Про виконавче провадження».

Задача 6.

У цивільній справі за позовом Бережанської до Безпалого про визначення порядку користування земельною ділянкою позивачка втратила виконавчий документ.

Який виконавчий документ був виданий позивачці? Який до­кумент видається в разі втрати виконавчого документа? Які процесуальні дії має вчинити позивачка та суд для відновлення втраченого виконавчого документа?


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 479 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.