Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Технологічний розрахунок. 1. Визначаємо кількість виробів , які надійдуть на випал , враховуючи технологічні відходи в цеху випалу : Q1=Q
1. Визначаємо кількість виробів , які надійдуть на випал , враховуючи технологічні відходи в цеху випалу : Q1=Q

2. Визначаємо кількість виробів , які надійдуть на випал , за асортиментом :

а) кількість сервізних виробів становить : Qc=0,4Q1

б) кількість комплектів сервізів становить : К=

в) виробів чайного сервізу :

Таблиця 3.

Склад сервізу К-ть компонентів К- ть в сервізі К-ть в рік
Чайник К. 1*К=Ч
Цукорниця К 1*К=Ц
Вершків ник К 1*К=В
Чашка К 6*К=Ч1
Блюдце К 6*К=Б

 

г) кількість тарілок становить: Q=0,6Q1

3.Кількість і маса капселів:

Таблиця 4.

Асортимент К-ть виробів Ємкість капселя Оборотність капселя К-ть капселів Маса одного капселя маса річної потреби капселів
Чайник Ч Є О Ч М1 КЧ1 = М
Вершківник            
Чашка            
Блюдце            
Тарілка            
Всього ΣМ

 

Кількість капселів =

4. Визначаємо кількість капселів , які необхідно сформувати , враховуючи технологічні відходи при виготовленні капселів

Таблиця 5.

Капселі для К-ть капселів Технологічні відходи К-ть капселів , які необхідно сформувати
Чайник КЧ ( )( )* ( ) ( ) Гр.2*гр3
Цукорниця    
Вершків ник    
Чашка    
Блюдце    
Тарілка    

 

5. Розраховуємо потребу в капсельній масі , враховуючи технологічні відходи при випалі: М1 = М( )

6. Розраховуємо потребу в капсельній масі , враховуючи ВВП.

ВВП=

7. Визначаємо % витрат при прожарюванні маси :

ВВПм= % ,

де х1,2,3 – вміст компонентів , які входять до складу маси ( табл. 1)

де l 1,2,3 - % ВВП компонентів , які входять до складу маси ( з х-ки сировини)

8. Розрахуємо потребу в капсельній масі , враховуючи технологічні відходи при сушінні , формуванні капселів та приготуванні маси :

М32( )( )( )

9.Розраховуємо потребу в капсельній масі з робочою вологістю :

Мр.в.= М3( )

10.Розрахуємо потребу в компонентах капсульної маси за абсолютно сухою масою :

глина Часов – Ярська М4=0,2М3

каолін Просянівський М5=0,2М3

шамот М6=0,5М3

глинозем М7=0,1М3

11. Розрахуємо потребу в компонентах капсульної маси з складською вологістю :

глина Часов- Ярська М84( )

каолін Просянівський М95( )

шамот М97( )

глинозем М117( )

12. Режим роботи цеху

n зміни тривалістю t годин з двома вихідними

календарних днів на рік –КД

святкових і неробочих – СН

вихідних – В

робочих днів : КД-(СН+В)=РД

річний фонд робочого часу : РД*t*n= Т

13. Складемо таблицю руху напівфабрикату . Маси і її компонентів :

Таблиця 6

Назва Од.виміру За рік За місяць За добу За зміну За годину
Капселі для :            
Чайник шт.          
Цукорниця шт.          
Вершків ник шт.          
Чашка шт.          
Блюдце шт.          
Тарілка шт          
Маса т.          
Глина Часов-Ярська т.          
Каолін Просянівський т.          
Шамот т.          
Глинозем т.          

 

ВИСНОВОК :

Згідно проведеного для забезпечення заданої продуктивності цеху випалу фарфорового заводу необхідно виготовити в рік капселів для:

Чайників –

Цукорниць –

Вершківників –

Чашок –

Блюдець –

Тарілок –
Для цього необхідно :

А1т пластичної маси з вологістю Wn

Глина Часов- Ярська -

Каоліну Просянівського -

Шамоту –

Глинозему -

 

Рекомендована література

1.1 Французов И.Г. „Общая технология производства фарфоровых и фаянсовых изделий бытового назначения”, М., „Высшая школа”, 1991, 192 с.

1.2 Мороз И.И. «Технология фарфоро-фаянсовых изделий», Москва, Стройиздат, 1984.

1.3 Юшкевич М.Ю., Роговой М.И. «Технология керамики», Москва, Стройиздат, 1969.

1.4 Бердичевский И.М. и др. «Справочник мастера - фарфориста », Москва, Легпромбытиздат, 1992.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 275 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.