Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК. 1. Визначаємо річний випуск продукції за асортиментом:
 

1. Визначаємо річний випуск продукції за асортиментом:

а) виробів чайного набору Q*0,35=Q1шт/рік
комплектів Q1 : С1 = Kком/рік

б) тарілка Q*0,45=Q2 шт/рік

в) скульптура Q*0,20=Q3 шт/рік

 

Таблиця 4. Розрахунок маси відлитих виробів

Найменування асортименту Один, вим. К-ть виробів за рік Маса одиниці виробу, кг Загальна маса
Чашка Шт. К m1 g1
Скульптура Шт. Q3 m4 g2
  Разом С3     G

 

Таблиця 5. Розрахунок маси відформованих виробів

 

 

Найменування асортименту Один вим. К-ть виробів за рік Маса одиниці виробу, кг Загальна маса
Блюдце Шт. К m2 g3
Тарілка Шт. Q2 m3 g4
  Разом       F
  Загальна маса випуску:        

 

Загальна маса випуску: G + F = М т/рік

2. Визначаємо % виробів, виготовлених методом пластичного формування:

М- 100%

F-х

 

3. Визначаємо % виробів, виготовлених методом шлікерного лиття:

М- 100%

G-х

 

4. Визначаємо масу та кількість випуску продукції, враховуючи технологічні відходи в живописно-муфельному цеху (n1):

 

т/рік

шт/рік

5. Визначаємо масу та кількість випуску продукції, враховуючи технологічні відходи в сортувальному цеху (n2):

т/рік

шт/рік

6. Визначаємо масу випуску продукції, враховуючи технологічні відходи в цеху 2 випалу (n3):

т/рік

шт/рік

7. Враховуючи, що маса глазурі на черепку складає 8% від маси виробу, визначаємо
масу випуску без глазурі:

т/рік

Маса глазурі складає:

М3 - М4 = М5 т/рік

8. Визначаємо масу та кількість випуску продукції, враховуючи технологічні відходи цеху 1 випалу (n4):

т/рік

шт/рік

9. Визначаємо % витрати при прожарюванні маси:

ВВПм =

де х1,2,3 – вміст компонентів ,які входять до складу маси (табл. 2.3.1)

l1,2,3 - % ВПП компонентів, які входять до складу маси (з х-ки сировини)

10.Визначаємо масу річного випуску продукції за абсолютно-сухою масою:

т/рік

11. Визначаємо масу та кількість випуску продукції, враховуючи технологічні відходи формувально-сушильного цеху (n5):

т/рік

шт/рік

12. Визначаємо абсолютно-суху масу відформованих виробів

M8 – 100%

X – P%

(т/рік)

13. Визначаємо потребу в пластичній масі з робочою вологістю Wм

 

(т/рік)

14. Визначаємо абсолютно-суху масу відлитих виробів

М8 - 100%

X – L%

(т/рік)

15. Визначаємо потребу в шлікерній масі з робочою вологістю Wм:

(т/рік)

16. Визначаємо кількість виробів у формувально-сушильному цеху, враховуючи

асортимент випуску:

а) чайний набір Q8 * 0,35 = Q9шт/рік

комплектів Q9 :C1 = K1ком/рік

б) тарілка Q8 * 0,45 =Q10 шт/рік

в) скульптура Q8 *0,20 = Q11 шт/рік

17. Складаємо таблиця руху напівфабрикату і маси
Визначаю корисний фонд робочого часу цеху

Для цього приймаю:

- кількість календарних днів на рік - К (за календарем)

- кількість святкових і неробочих днів на рік - С (за КЗпПУ)

- кількість вихідних днів - В

Тоді кількість робочих днів дільниці на рік складає

Р=К – С – В

а корисний фонд робочого часу складає

Т = τ*z*P (год/рік)

 

Таблиця 6. Рух маси та напівфабрикату

 

Найменування Оди-ниця виміру За рік За місяць За добу За зміну За годину
Вироби які потрібно відформувати            
  в т.ч.            
  Блюдце Шт. К1 Q10:12 b*n a*τ*b Q10:Т=а
  Тарілка Шт. Q10        
Вироби які потрібно            
  відлити            
  в т.ч.            
  Чашка Шт. К1        
  Скульптура Шт. О11        
-5 Разом            
  Пластичні маси Т. а1        
  Шлікерні маси Т. В1        

 

РОЗРАХУНОК ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ

Допоміжними матеріалами у формувально-сушильному цеху є:

а) гіпсові форми;

б) поролон;

Таблиця 7: Розрахунок потреби гіпсових форм

Найменування асортименту Одиниця виміру К-ть виробів за рік Обертів К-ть гнізд Загальна к-ть форм
Чашка Шт. К1 U k Y
Блюдце Шт. К1      
Тарілка Шт. Q10      
Скульптура Шт, Q11      

 

шт/рік

Згідно з заводськими даними, витрата поролону на 1 т готової продукції складає q0 кг, тоді на випуск потрібно:

q0 • М = S кг/рік, де

q0–витрата поролону на 1 т готової продукції;

Mмаса випуску згідно розрахунку.

 

Рекомендована література

1.1 Французов И.Г. „Общая технология производства фарфоровых и фаянсовых изделий бытового назначения”, М., „Высшая школа”, 1991, 192 с.

1.2 Мороз И.И. «Технология фарфоро-фаянсовых изделий», Москва, Стройиздат, 1984.

1.3 Юшкевич М.Ю., Роговой М.И. «Технология керамики», Москва, Стройиздат, 1969.

1.4 Бердичевский И.М. и др. «Справочник мастера - фарфориста », Москва, Легпромбытиздат, 1992.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 270 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.