Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Практичне заняття № 10
Тема роботи: «Розрахунок молекулярної формули та коефіцієнту кислотності за хімічним складом».

Мета роботи: навчитись вести розрахунок молекулярної форми і коефіцієнту кислотності фарфору за хімічним складом його маси та прогнозувати його властивості.

Обладнання та матеріали:

1 Ручка;

2 Олівець;

3 Лінійка;

4 Калькулятор.

Вимоги щодо виконання практичної роботи:

Робота повинна бути оформлена на А4, в практичній роботі повинен бути проведений розрахунок, згідно варіанту завдання.

Приклад виконання типового завдання:

Дано хімічний склад маси за результатами хімічного аналізу:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
66,74 0,32 26,04 0,31 0,55 0,4 2,73 0,8 6,0

 

Приводимо хімічний склад до стовідсоткового:

Де х – вміст окремої складової частини у складі, приведеному до 100%;

а1 – вміст окремої складової частини за даними аналізу;

b – загальна сума складових частин маси (∑а1), у даному випадку 103,89%.

Склад маси приведений до 100%

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
64,27 0,31 25,05 0,3 0,53 0,38 2,62 0,77 5,77

Перераховуємо склад маси на прожарену речовину:

Де х – вміст компоненту в прожареній речовині;

а1 – вміст компонента в речовині до прожарювання;

b – втрати від прожарювання.

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
68,19 0,33 26,56 0,32 0,56 0,4 2,82 0,82

 

Молекулярна формула маси (глазурі), або формула Зегера:

(R2O+RO)mR2O3nRO2

Розраховуємо число молей кожного оксиду.

Для довідки: Молекулярна маса хімічних елементів:

Si Na Ca Mg Al K Fe Ti O

Аналогічно розраховуємо для кожного оксисену. Отриманий вміст кожного оксигену групуємо за спільними ознаками:

Лужні R2O= Na2O+ K2O=а

Лужноземельні RO= CaO+ MgO=b

Полуторні R2O3= Al2O3+ Fe2O3

Кислі RO2= SiO2+ TiO2=d

Приводимо до одиниці вміст лужних і лужноземельних оксидів. Для цього коефіцієнти при кожній групі оксисенів ділимо на коефіцієнт при сумі лужних і лужноземельних оксисенів.

R2O+ RO=а+b=f

Тоді коефіцієнти при інших групах оксисенів:

Отже, молекулярна формула маси (Формула Зегера)

(R2O+RO)m Al2O3n SiO2

Для довідки: молекулярна формула

-твердого фарфору (R2O+RO) 5 R2O3 (17,5-20) R2O

-мякого фарфору (R2O+RO) (2,5-3,5) R2O3 (13,5-20) RO2

-фаянсу польовошпатового (R2O+RO) (5,5-8) R2O3 (26-35) RO2

Коефіцієнтом кислотності називається відношення еквівалентів кислот до еквівалентів лугів і визначається за молекулярною формулою:

Приклад:

Розрахувати коефіцієнт кислотності фарфорової маси наступного складу:

(R2O+RO) 2,5 Al2O3 14 SiO2

Рішення:

Для довідки:

kk твердого фарфору 1,1-1,3

kk м’якого фарфору 1,68-1,75

kk фаянсу 1,4-1,5.

Висновок:

Даний склад фарфору за молекулярною формулою та коефіцієнтом кислотності відноситься до………….

 

Завдання до практичної роботи:

Варіант №1

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
0,32 0,35 0,56 0,5 0,9 5,9

 

Варіант №2

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
66,88 0,4 0,21 0,55 0,4 2,93 0,7 6,0

 

Варіант №3

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
0,22 26,04 0,31 0,35 0,4 2,83 0,8 6,0

 

Варіант №4

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
0,38 23,04 0,31 0,55 0,4 2,73 0,7 6,0

Варіант №5

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
63,74 0,32 26,04 0,31 0,25 0,4 2,73 0,8 6,0

 

Варіант №6

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
62,74 0,2 23,04 0,31 0,55 0,4 2,73 0,8 6,0

 

Варіант №7

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
60,74 0,32 26,04 0,1 0,55 0,4 1,73 0,8 6,0

 

Варіант №8

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
61,74 0,32 21,04 0,31 0,55 0,4 2,73 0,4 6,0

 

Варіант №9

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
66,74 0,1 26,04 0,31 0,85 0,4 3,73 0,6 6,0

 

Варіант №10

Розрахувати молекулярну формулу та коефіцієнт кислотності за такис таким хімічним складом:

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ВПП
67,74 0,22 26,04 0,1 0,55 0,4 2,73 0,6 6,0

 

Рекомендована література

1.1 Французов И.Г. „Общая технология производства фарфоровых и фаянсовых изделий бытового назначения”, М., „Высшая школа”, 1991, 192 с.1.2 Мороз И.И. «Технология фарфоро-фаянсовых изделий», Москва, Стройиздат, 1984.

1.3 Юшкевич М.Ю., Роговой М.И. «Технология керамики», Москва, Стройиздат, 1969.

1.4 Бердичевский И.М. и др. «Справочник мастера - фарфориста », Москва, Легпромбытиздат, 1992.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 271 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.