Лекции.Орг

Поиск:


Практичне заняття № 9
Тема роботи: «Визначення сировинних матеріалів для виробництва фарфору за зовнішніми ознаками».

Мета роботи: навчитися визначати сировинні матеріали для виробництва фарфору за зовнішніми ознаками.

Обладнання та матеріали:

1. Ручка

2. Олівець

3. Лінійка

4. Калькулятор

Теоретичні основи

Сировинними називаються матеріали, що використовуються в якості вихідних при отриманні промислової продукції. Сировинні матеріали по своїй ролі в технологічному процесі діляться на основні, без яких дане виробництво неможливе, і добавки, які коректують основну сировину, вносять компоненти, яких не вистачає, або надають матеріалам специфічні властивості (зафарбовують вироби, пластифікують сировинні матеріали, забезпечують скляний розплав).

Глиноюназивається полімінеральна суміш, яка утворює з водою пластичне тісто, здатне зберігати задану форму і набувати після випалу твердість каменя. В процесі випалу утворюється муліт та скловидна фаза.

До технічних властивостей глин відноситься колір. Природні глини частіше всього бувають забарвлені органічними речовинами, або сполуками заліза. Ці речовини можуть надавати їм самі різноманітні кольори: білий, сірий, жовтий, чорний, бурий, червоний, зелений, синій. Ці органічні речовини привипалі вигорають, а забарвлення глини в основному залежить від вмісту оксидів заліза. Mn2O3 TiO2 надають глині синювато-сірого кольору.

Бентонітомназивають продукт природного розсклування, гідратації та гідролізу склоподібної фази деяких лав, попелу, туфів. Головним мінералом в бентонітах виступає монтморилоніт.

Кварцевий пісок – дрібнообломочна гірська порода, яка складається із окатаних або гострокутніх зерен розміром від 0,05 до 2 мм.

Плавні (флюси)-речовини, що дають в суміші з глинистою речовиною при прокалюванні більш легкоплавкі зєднання, ніж перша глиниста речовина. Введення плавнів також обумовлює зниження температури спікання керамічної маси, що має особливе значення в виробництві тонкої кераміки.

Польовий шпат являє собою дось поширену гірську породу, який є складовою частиною багатьох вивержених гірських порід (граніт, гнейси, трахіт). Розрізняють 4 основні групи польових шпатів:

Калієвий польвий шпат – ортоклаз К2O∙Al2O3∙6SiO2. Зустрічається у вигляді кристалів в вигляді дрібнозернистих мас. Непрозорий, має характерний склянний або перламутровий блиск. Ортоклази можуть бути зафарбовані сірий, білуватий, жовтий та червоний кольори.

Натрієвий польовий шпат – альбітNa2O∙Al2O3∙6SiO2. Кристали альбіту дуже схожі з кристалами ортоклазу, але ніколи не бувають такими крупними. Часто зустрічається у вигляді дрібнозернистої маси. Альбіт більш прозорий за ортоклаз, у тонких шарах просвічується, має скляний блиск. Колір альбітів буває білий, сірий, голубуватий, зеленуватий та червонуватий.

Кальційовий польовий шпат – анортит CaO∙Al2O3∙2SiO2. Анортити утворюють майже такі ж кристали (завжди маленького розміру) та кристалічні маси, як ортоклази та альбіти. Блиск анортитів скляний або перламутровий. Колір білий, сірий, жовтуватий та голубуватий.

Вапняково-натрієвий польовий шпат – плагіоклази. Представляють собою суміш альбіту та анортиту. Важливим признаком, що відрізняє плагіоклази від ортоклазів є пластична будова перших.

Вимоги щодо виконання практичної роботи:

Робота повинна бути оформлена на А4, в практичній роботі повинні бути висвітлені теоретичні основи. У викладача отримати мінерал, описати та визначити його назву за зовнішніми ознаками. Зробити висновок.

Приклад виконання типового завдання:

Представлений мінерал жовтого кольору, має тонкозернисту структуру, на дотик жирний. Є наявність включень у вигляді корінців та каміння. Цей сировинний матеріал називається глиною.

Рекомендована література

1.1 Французов И.Г. „Общая технология производства фарфоровых и фаянсовых изделий бытового назначения”, М., „Высшая школа”, 1991, 192 с.

1.2 Мороз И.И. «Технология фарфоро-фаянсовых изделий», Москва, Стройиздат, 1984.

1.3 Юшкевич М.Ю., Роговой М.И. «Технология керамики», Москва, Стройиздат, 1969.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 316 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.