Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

І. ВИХІДНІ ДАНІ
 

1. продуктивність заводу - Q тис. м2/рік 2.Маса однієї глазурованої плитки - m кг

3. Маса глазурі складає 6% від маси випаленої плитки

4. Вологість преспорошка - Wп

5. Вологість шлікера - Wп

6. Кількість плиток в 1м2 - К шт/м2

7. Технологічні відходи:

- сортування – d1

- другий випал – d2

- глазурування – d3

- перший випал – d4

- сушіння – d5

- пресування – d6

- в БРС – d7

- приготування маси – d8

8.Маса:


Компоненти Вміст в масі, % Складська вологість, % ВВП, %
глина Дружківська c1 w1 Х1
глина Катеринівська c2 w2 Х2
перліт Закарпатський c3 w3 Х3
склобій c4 w4 Х4

9. Кількість змін на добу - n

10.Тривалість зміни, год -t

11.Режим роботи дільниці - безперервний
12. капітальний ремонт (КР) - 10 днів на рік

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

1. Визначаю річний фонд робочого часу дільниці:

Т=(365 - КР)* n*τ год/рік

2. Визначаю масу річного випуску плиток

т/рік

3. Визначаю річний випуск плиток, враховуючи відходи при сортуванні:

Q1 = Q м2

за масою М1 = М т

 

4. Визначаю річний випуск плиток, враховуючи відходи другого випалу:

Q2 = Q1 м2

за масою М2 = M1 т

5. Визначаю масу річного випуску плиток, враховуючи, що 6% маси плиток складає глазур

М3 = М2 т

6. Визначаю річний випуск плиток, враховуючи відходи глазурування:

Q3 = Q2 м2

за масою М4=М3 т

7. Визначаю річний випуск плиток, враховуючи відходи першого випалу:

Q4 = Q3 м2

за масою М54 т

8. Визначаю масу річного випуску плиток за абсолютно сухою масою, враховуючи втрати маси при прожарюванні:

М65 т

ВВП = %

с – вміст компонента за рецептом

х- ввп цього компонента (з хімічного складу сировинних матеріалів)

9. Визначаю річний випуск плиток, враховуючи відходи сушіння:

Q5 = Q4 м2

за масою М76 т

10. Визначаю річний випуск плиток, враховуючи відходи пресування:

Q6 = Q5 м2

за масою М87 т

1 1 . Визначаю потребу в преспорошку з робочою вологістю Wп

М98 т

12. Визначаю кількість плиток, які потрібно відпресувати за рік:

Р = тис.шт

13. Визначаю витрати преспорошку на 1м2 плитки:

 

 

N= кг/м2

14. Визначаю потребу в масі для плиток, враховуючи відходи маси в БРС:

М109 т

15. Визначаю потребу в масі для плиток, враховуючи відходи маси в процесі ЇЇ приготування:

М1110 т

16. Визначаю потребу в шлікері для приготування преспорошку:

М1211 т

17. Визначаю об'єм шлікеру для приготування преспорошку

V= м3

де ρ - густина суспензії з вологістю Wш

18. Визначаю потребу в компонентах маси за абсолютно сухою масою

глини Дружковської:

М13= т

глини Катеринівської

М14= т

перліту Закарпатський

М15= т

склобою

М16= т

19. Визначаю потребу в компонентах маси з складською вологістю

глини Дружковської:

М17= т

глини Катеринівської

М18= т

перліту Закарпатський

М19= т

Вологість склобою дорівнює 0, тому склобою потрібно М16.

 

Складаю таблицю руху матеріалів:

матеріал од.вим. зарік за місяць за добу за зміну за годину
глина Дружковська т М17 М17/12 Д=з*3 з=Г*8 М17
глина Катеринівська            
перліт Закарпатський            
склобій            
шлікер т          
шлікер м3          
преспорошок т          

 

Висновок.

Згідно проведеного технологічного розрахунку потреба в сировинних

матеріалах для забезпечення заданої продуктивності плиткового заводу складає:

матеріал од.вимірювання. за рік
глина Дружковська т М17
глина Катеринівська т М18
перліт Закарпатський т М19
склобій т М16

 

 

Потреба в преспорошку складе М9 т/рік

Завдання до практичної роботи

1. Виконати розрахунок потреби сировинних матеріалів за продуктивністю лінії виготовлення облицювальних плиток – 1400000 м2/рік

2. Виконати розрахунок потреби сировинних матеріалів за продуктивністю лінії виготовлення облицювальних плиток – 1300000 м2/рік

3. Виконати розрахунок потреби сировинних матеріалів за продуктивністю лінії виготовлення облицювальних плиток – 1350000 м2/рік

4. Виконати розрахунок потреби сировинних матеріалів за продуктивністю лінії виготовлення облицювальних плиток – 1200000 м2/рік

5. Виконати розрахунок потреби сировинних матеріалів за продуктивністю лінії виготовлення облицювальних плиток – 1250000 м2/рік

6. Виконати розрахунок потреби сировинних матеріалів за продуктивністю лінії виготовлення облицювальних плиток – 1450000 м2/рік

 

 

Рекомендована література

1. Мороз И.И. «Технология фарфоро-фаянсовых изделий», Москва, Стройиздат, 1984.

2. Юшкевич М.Ю., Роговой М.И. «Технология керамики», Москва, Стройиздат, 1969

3. Будников П.П. «Химическая технология керамики и огнеупоров», Москва, Стройиздат, 1972.

4. Мороз И.И. «Технология строительной керамики», Киев “Вища школа” 1972.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 327 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.