Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Практичне заняття № 3
Тема: Розрахунок потреби в основних і допоміжних матеріалах для випуску цегли за заданою продуктивністю

Мета:Навчитися виконувати розрахунок основних і допоміжних матеріалів для випуску цегли за заданною продуктивністю

Обладнання та матеріали:

1. Папір 2. Ручка

Вимоги щодо виконання практичної роботи: Виконати розрахунок потреби основних і допоміжних матеріалів для випуску цегли за заданною продуктивністю.

Приклад виконання типового завдання

Вихідні дані:

1 . Річна продуктивність цегельного заводу - Q млн. шт/ умовної цегли нарік

2. Вид цегли: глиняна рядова пустотіла

3. Склад маси (%):

 

- глина легкоплавка - x1

- вугілля - х2

- шамот - х3

4. Втрати сировини від прожарювання (%):

- глина легкоплавка - ввп1

- вугілля - ввп2

- шамот - ввп3

5. Складська вологість компонентів маси (%):

- глина легкоплавка - w1

- вугілля - w2

- шамот - w3

6. Планові технологічні відходи за переділами (%):

- випал - n1

- сушіння - n2

- формування - n3

- приготування маси - n4

 

7. Вологість пластичної маси (%) – Wм

8. Маса однієї випаленої цеглини (кг)- m

9. Режим роботи дільниці:

 

- тривалість зміни (год) - τ

- кількість змін на добу - z
Технологічний розрахунок

1 . Визначаю масу річного випуску продукції

(т/рік)

2. Визначаю масу річного випуску продукції, враховуючи технологічні відходи при випалі цегли

(т/рік)

3. Визначаю масу річного випуску продукції, враховуючи втрати від прожарювання маси. Для цього попередньо визначаю втрати від

прожарювання маси, виходячи з ВВП кожного з сировинних матеріалів та рецепту маси за правилом адитивності властивостей маси

(%)

Тоді маса річного випуску продукції, враховуючи втрати від прожарювання маси, складе

(т/рік)

4 . Визначаю масу річного випуску продукції, враховуючи технологічні відходи при сушінні цегли-сирцю

(т/рік)

 

5. Визначаю масу річного випуску продукції за абсолютно сухою

масою, враховуючи технологічні відходи при формуванні цегли-сирцю

(т/рік)

 

6. Визначаю потребу в пластичній масі з робочою вологістю для забезпечення річного випуску продукції

(т/рік)

 

7. Визначаю потребу в абсолютно сухій масі, враховуючи технологічні відходи приготування маси

(т/рік)

 

8.Визначаю потребу в компонентах маси за абсолютно сухою масою, враховуючи рецепт маси

а) глина легкоплавка

(т/рік)

 

б) вугілля

(т/рік)

 

в) шамот

(т/рік)

8. Визначаю потребу в компонентах маси з складською вологістю, враховуючи рецепт маси

а) глина легкоплавка

(т/рік)

б) вугілля

(т/рік)

в) шамот

(т/рік)

9. Визначаю потребу у допоміжних матеріалах

9.1 Визначаю потребу у технологічній воді, необхідній для доведення маси до робочої вологості Wм . Для цього попередньо потрібно розрахувати кількість води, що вводиться з сировинними матеріалами Середньозважена вологість маси становить

Маса шихти з сировинними матеріалами зі складською вологістю становить в розрахунку на річний випуск

(т/рік)

Тоді потреба в технологічній воді складе

В = М5ш

9.2 Визначаю потребу витрати пари для зволоження і підігріву пластичної маси

кг/1000 шт

Де: Q - теоретична витрата пари на 1000 шт сирцю (кг)

gг - маса сухої глини в одній цеглині-сирцю (кг)

gв - маса води в в одній цеглині-сирцю (кг)

t1 - температура глини і води після підігріву парою

t0 - температура глини і води до підігріву

0,922 - теплоємність глини, кДж/кг*°С

2688 - питома ентальпія пари, кДж/кг*°С

Враховуючи втрати пари в навколишнє середовище, витрати пари на практиці збільшують на 20%.

Для обрахунку gг і gв необхідно розрахувати кількість цегли, яку
необхідно заформувати для забезпечення заданої продуктивності заводу
шт/рік

Тоді

9.2 Якщо глина поступає з кар'єру у перезволоженому стані, то ЇЇ потрібно знезволожити добавкою сухої глини. Потрібна кількість сухого знезволожувача на 1т кар'єрної глини ( в перерахунку на суху речовину) визначається за формулою

Де: gсд - кількість сухої добавки на 1т кар'єрної глини (т)

Wг - абсолютна вологість кар'єрної глини (%)

WФ - абсолютна вологість формувальної маси (%)

Wк - збільшення вологості маси при конденсації пари (%)

Wд - абсолютна вологість сухої добавки (%)

10.Визначаю корисний фонд робочого часу дільниці. Для цього приймаю:

- кількість календарних днів на рік - К (за календарем)

- кількість святкових і неробочих днів на рік - С (за КЗпПУ)
Тоді кількість робочих днів дільниці на рік складає

Р = К-С

а корисний фонд робочого часу складає

Т = τ*z*Р (год/рік)

11. Складаю таблицю руху маси, сировинних та допоміжних матеріалів

найменування Один.вим.   За рік За міс.     За добу За зміну За годину
Глина легк. т М10 М10 /12 Д=3*z 3=Г*8 Г=М10
Вугілля т М11        
Шамот т М12 '        
Пластична маса т М5        
Вода м3          
Пара т          
Суха добавка т          

Висновок: В результаті проведенних розрахунків визначив потребу в основних і допоміжних матеріалах для виробництва глиняної цегли за заданною продуктивністю

Завдання до практичної роботи:

Річна продуктивність цегельного заводу:

1. 30 млн. щт умовної цегли на рік

2. 40 млн. щт умовної цегли на рік

3. 50 млн. щт умовної цегли на рік

4. 25 млн. щт умовної цегли на рік

5. 35 млн. щт умовної цегли на рік

6. 45 млн. щт умовної цегли на рік

 

Рекомендована література

 

1.Юшкевич М.Ю., Роговой М.И. «Технология керамики», Москва, Стройиздат, 1969.

2.Мороз И.И. «Технология строительной керамики», Киев “Вища школа” 1972.3. Золотарский О.З., Шейман Ю.Ш. «Производство керамического кирпича», Москва, «Высшая школа», 1989.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 285 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.