Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тести для самоперевірки. 1. Що з переліченого нижче відноситься до майна підприємства?
1. Що з переліченого нижче відноситься до майна підприємства?

а) власний капітал, основні засоби;

б) основні засоби, доходи майбутніх періодів;

в) доходи майбутніх періодів, оборотні засоби;

г) основні засоби, оборотні засоби.

Яке з наведених джерело фінансування страхового захисту майнових ризиків є найвигіднішим для підприємства?

а) резервний капітал;

б) страховий фонд страхової компанії;

в) кошти поручителя (гаранта);

г) централізований страховий (резервний) фонд.

Яке майно підприємства не приймається на страхування?

а) грошові кошти (готівка), незавершене виробництво;

б) готова продукція, інвентар, сировина;

в) диски, дискети, касети, готівка в касі;

г) основні засоби, запаси.

Які переваги надає страхування майна за дійсною вартістю?

а) гарантує часткове відшкодування збитків;

б) гарантує повне відшкодування збитків;

в) ніяких переваг не надає;

г) вірна відповідь відсутня.

В який термін підприємство зобов’язано повідомити страховика про страховий випадок?

а) негайно;

б) впродовж двох робочих днів;

в) упродовж трьох робочих днів;

г) впродовж однієї доби.

У разі повного знищення майна величина збитку розраховується?

а) на основі дійсної вартості втраченого майна;

б) як сума вартості ремонту;

в) на основі вартості втраченого майна з урахуванням ступеня його зносу та витрат на рятування;

г) вірна відповідь відсутні.

Величина страхового тарифу за договорами страхування підприємствами

Ризику втрати майна залежить від?

а) рішення страхової компанії, частоти страхових подій у попередніх періодах;

б) виду майна, що страхується, репутації страхувальника;

в) репутації страхувальника, частоти страхових подій

г) частоти страхових подій, виду економічної діяльності, репутації підприємства, форми власності, виду мана підприємства.

8. Страхова компанія не буде відшкодовувати збитки згідно укладеного договору страхування ризику втрати майна, якщо вони заподіяні?

а) затопленням водою внаслідок повені;

б) вибухом під час проведення зварювальних робіт на території страхування;

в) пожежею;

г) неправомірними діями третіх осіб.

Яка система страхового забезпечення частіше за все використовується при страхуванні майна юридичних осіб?

а) система першого ризику;

б) система граничного відшкодування;

в) система дробової участі;

г) системою пропорційної відповідальності.

Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 889 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.