Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Страхова сума обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських
1. Страхова сума обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських

культур визначається в розмірі вартості врожаю, яка обчислюється шляхом множення середньої врожайності з гектара за останній рік, за даними обліку страхувальника, на ціну 1 центнера продукції, що склалася за п’ять та на планову площу, із якої збиратиметься врожай.

2. Договір обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень укладається із страхування посівів однорічних сільськогосподарських культур, багаторічних культур, що дають урожай у рік посіву (садіння), а також культур у розсадниках – не раніше терміну закінчення посіву (садіння) цих культур у регіоні.

3. Розмір прямих збитків у разі вимушеного забою племінних, зоопаркових

чи циркових тварин визначається як різниця між страховою сумою, встановленою договором на кожну тварину, і вартістю придатних до вживання/переробки м'яса, шкіри тощо.

4. Розмір збитку за багаторічними насадженнями, що загинули та розкорчовані, визначається як різниця між балансовою вартістю загиблих насаджень та вартістю залишків.

5. У разі добровільного страхування сільськогосподарських тварин страхувальник має право використовувати вибіркове страхування.

Відповіді:

Тести. 1. б; 2. г; 3.в; 4. г; 5.а; 6. а; 7. в; 8. б; 9. а; 10.в.

Вірно/Не вірно. 1.Н; 2.Н; 3.В;4.В; 5.В.

 

 

Практичне заняття № 6

Тема 8. Страхування технічних ризиків

1. Сутність і види страхування технічних ризиків.

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

3. Страхування монтажних ризиків.

4. Страхування машин від поломки.

5. Страхування електронного устаткування.

Література:

[ 3;4;7;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;65;68]

Питання для обговорення

1. Поясніть природу причин, що вплинули на розвиток страхування

технічних ризиків?

2. Розкрийте об’єкти страхування технічних ризиків?

3. Які небезпеки покриває договір страхування будівельного підприємця від

усіх ризиків?

4. Як визначається страхова сума та від чого залежить величина страхового

тарифу при укладенні договору страхування ризиків будівництва?

5. Розкрийте порядок виплати страхового відшкодування за договором страхування будівельних ризиків?

6. Поясність відмінності у страховому захисті ризиків будівельних робіт і монтажних ризиків?

7. На Ваш погляд, які причини вплинули на виділення в окремий вид страхової послуги страхування машин від поломки?

8. Поясніть зміст страхування машин від поломки?

9. Розкрийте якісні характеристики страхування машин від поломки ?

10. Розкрийте якісні характеристики страхування електронного обладнання?

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 561 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.