Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Практичні завдання. 1. Підприємство застрахувало свої матеріальні активи на суму 60 тис.грн., що
1. Підприємство застрахувало свої матеріальні активи на суму 60 тис.грн., що

становить 70 % від їх вартості. В період дії договору підприємство закупило майна на 15 тис.грн. та привело у відповідність страхову суму до повної страхової оцінки шляхом оформлення адендуму. Страховий тариф становить 0,5 % від страхової суми. Визначити початкову страхову премію та премію, яку повинно буде доплатити підприємство за додатковим договором, якщо від моменту укладання адендуму до моменту припинення страхового захисту залишилось 6 місяців.

2. На підставі нижче наведених даних розподіліть відповідальність за покриття збитку між страховими компаніями. Майновий об’єкт промислового характеру було застраховано в чотирьох страхових компаніях на такі страхові суми: 400000 грн., 100000 грн., 200000 грн., 300000 грн. При цьому страхова оцінка застрахованого об’єкта становила 400000 грн., а сума збитків, завданих пожежею відповідає дійсній вартості.

3. Підприємство застрахувало майно від ризику неправомірних дій третіх осіб на суму 400 тис.грн. Страховий тариф визначено на рівні 0,5 % від страхової суми. Договором передбачена безумовна франшиза 10 % від страхової суми, за що страхова компанія надала підприємству знижку з нарахованого страхового платежу у розмірі 5%. В результаті настання страхового випадку фактичний збиток визначено в сумі а) 100 тис.грн.; б) 20 тис. грн. в). 420 тис.грн. Розрахувати суму страхового платежу та страхового відшкодування за трьома варіантами збитків. Відомо, що страхова оцінка майна 420 тис.грн. Страхове забезпечення організовано за системою пропорційної відповідальності.

4. Підприємство прийняло рішення про укладення договору страхування основних засобів і запасів. При цьому первісна вартість основних засобів становила 9 млн.грн., термін фактичної експлуатації - 2 роки, термін корисної експлуатації – 5 років. Амортизація нараховується кумулятивним методом. Вартість запасів – 5,9 млн.грн.. Визначити розмір страхової суми, яку буде прийнято до уваги при укладені договору страхування.

5. Майновий об’єкт вартістю 500000 грн. застраховано за системою пропорційної відповідальності на суму 300000 грн. Визначити розмір відшкодування, якщо внаслідок бурі об’єкт було частково пошкоджено, а сума збитків становила 100000 грн. Додаткового визначити суму відшкодування за умови, що в договорі встановлено також безумовну франшизу „вільно від 5 % страхової суми”.

6. Розрахувати тарифну ставку із страхування професійної відповідальності ріелтера, використовуючи такі показники:

- експертна оцінка імовірності настання страхового випадку (q) – 0,004;

- середня страхова сума (S) – 40,0 тис. грн..;

- середнє відшкодування в разі настання страхового випадку (W) – 8,0 тис. грн..;

- кількість договорів (n) – 1200;

- імовірність на перевищення можливих відшкодувань над зібраними внесками (y) – 0,95;

- доля навантаження в структурі страхового тарифу (f) – 30%.

7. Підприємство «Рута» уклало договір страхування відповідальності перед

третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції на один рік. Страхова сума встановлена на рівні 10000 грн. на одну постраждалу особу, але не більше п’яти виплат на один випадок. У період чинності договору стався страховий випадок, в результаті якого споживач перебував на лікарняному 30 днів. Визначити розмір страхової виплати згідно умов, розглянутих у темі «Страхування майна та відповідальності підприємств». Вказати, що є страховим випадком за даним видом страхування, а також які події не відносяться до страхових випадків.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1191 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.