Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Чи існує різниця між страховим договором, страховим полісом, страховим свідоцтвом?
а) різниця відсутня;

б) різниця, пов’язана з процедурою оформлення;

в) існує різниця у сфері страхування життя;

г) існує різниця у сфері загального страхування.

Предметом договору страхування в майновому страхуванні можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з?

а) володінням майном;

б) користуванням майном;

в) розпорядженням майном;

г) всі відповіді вірні.

У якій формі укладається договір страхування?

а) у письмовій;

б) в усній;

в) як у письмовій так і в усній;

г) форму обирає страхувальник.

Правила страхування – це?

а) перелік обов’язків страховика і страхувальника;

б) опис ризиків і збитків, що покриваються страховим захистом;

в) перелік ризиків страхування та умови відшкодування втрату разі настання страхової події, передбаченої договором страхування;

г) основні умови, що регламентують відносини страховика за кожним видом

страхування.

5. Договір страхування відноситься до реальних договорів тому що?

а) для його укладення потрібна тільки усна домовленість;

б) для його укладення потрібна тільки письмова заява страхувальника;

в) він починає діяти тільки після внесення першого страхового платежу;

г) вірні відповіді б) і в).

У якій валюті дозволено сплачувати страхові внески?

а) валютою страхування в Україні є національна грошова одиниця;

б) страхувальники – нерезиденти можуть сплачувати страхової премії у вільноконвертованій валюті;

в) громадяни України можуть сплачувати внески у вільно конвертованій валюті за договорами страхування життя;

г) всі відповіді вірні.

7. Основний обов’язок страховика згідно укладеного страхування?

а) своєчасно скласти страховий акт;

б) компенсувати витрати на рятування;

в) прийняти заяву про страховий випадок;

г) своєчасно здійснити страхову виплату;

Основний обов’язок страхувальника згідно укладеного договору

Страхування?

а) своєчасно повідомити про страховий випадок;

б) своєчасно сплатити страхову премію;

в) повідомляти страхувальника про всі зміни, що стосуються застрахованного ризику;

г) зібрати всі довідки компетентних органів, що підтверджують факт настання страхового випадку.

Договір страхування припинить свою дію?

а) у випадку наявності третьої у заподіяних збитках винної особи;

б) у разі надання недостовірних даних про страховий випадок;

в) у разі несвоєчасного повідомлення про страховий випадок;

г) у разі закінчення терміну страхування.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1771 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.