Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Конкретні цілі
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри фтизіатрії та пульмонології

 

Завідувач кафедри,

 

професор В.І. Петренко

“______” __________ 2014 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

 

 

Навчальна дисципліна Фтизіатрія
Модуль № 1
Змістовий модуль № 5
Тема заняття Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Туберкульома легень. Фіброзно-кавернозний та циротичний туберкульоз легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення вторинних форм туберкульозу: кровохаркання, легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, хронічне легеневе серце, амілоїдоз внутрішніх органів. Патогенез, клініка, діагностика, лікування.Курація хворих.
Курс ІV
Факультет Медичний

 

Київ - 2014


Конкретні цілі

• Визначати на рентгенограмі зміни, характерні для вторинних форм туберкульоз легень.

• Встановлювати діагноз вторинних форм туберкульозу на підставі анамнестичних, клініко-рентгенологічних, лабораторних даних.

• Формулювати клінічний діагноз вторинних форм згідно з класифікацією.

• Призначати комплексну терапію при різних формах вторинного туберкульозу.

• Діагностувати ускладнення (кровохаркання, легеневу кровотечу, хронічне легеневе серце, спонтанний пневмоторакс, амілоїдоз внутрішніх органів) вторинних форм туберкульозу.

• Надавати екстрену допомогу при невідкладних станах (легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс) у хворих на туберкульоз.

 

2. Базовий рівень підготовки

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1.Анатомія     2. Рентгенологія   3. Патоморфологія     4. Пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії   5. Фармакологія   1. Визначати розташування часток і сегментів на рентгенограмах.   1. Визначати і описувати основні рентгенологічні синдроми туберкульозу: вогнищевої тіні, круглястої тіні, обмеженого, субтотального і тотального тінеутворення, дисемінації, патології легеневого малюнка, прояснення, порожнини.   1.Пояснювати патоморфологічні зміни, які виникають при туберкульозі.   1. З’ясувати скарги, зібрати анамнез (хвороби, життя, алергологічний епідеміологічний) у хворого на туберкульоз, ускладненого плевритом або батьків хворої дитини. 2. Проводити огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію хворого. 3. Визначати зміни голосового тремтіння (підсилення, послаблення). 4. Визначати притуплення легеневого перкуторного звуку, тимпаніт. 5. Визначати зміни везикулярного дихання (послаблення, підсилення; жорстке, сакадоване,патологічне бронхіальне, амфоричне дихання), а також додаткові дихальні шуми (хрипи, крепітація, шум тертя плеври.   1. Пояснювати механізм дії протитуберкульозних препаратів. 2. Визначати можливі побічні дії антимікобактеріальних препаратів.

3. Організація змісту навчального матеріалу

 

Вогнищевий туберкульоз легень (ВТБ)


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 319 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.