Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Геометричні параметри зчеплення
По відомому значенню максимального крутного моменту двигуна і прийнятому запасу муфти зчеплення (β = 1,8 …3,0; приймаємо β = 2,25) розраховуємо статичний момент зчеплення МС за формулою:

МС = β∙ Мдmax. (4.1)

Після підстановки значень параметрів знаходимо:

 

МС = 2,25 ∙400 = 900 Н∙м.

Визначаємо зовнішній діаметр веденого диска муфти зчеплення за формулою:

(4.2)

де р0 – тиск на диски муфти, необхідний для надійної передачі крутного моменту; допустиме значення тиску на диски муфти зчеплення

[p0] = 0,2…0,25 МПа; приймаємо р0 = 0,2 МПа;

– розрахунковий коефіцієнт тертя при проектуванні зчеплення;

=0,2… 0,3; приймаємо = 0,26;

і – число пар тертя; приймаємо і =2.

Чисельне значення:

м.

Внутрішній діаметр фрикційної накладки визначають за співідношенням:

dв = (0,5…0,6)∙DЗ. (4.3)

Знаходимо чисельне значення:

dв = 0,55∙Dз = 0,55∙343 = 188 мм.

 

Оціннка зносостійкості зчеплення
Для оцінки ступіня навантаження і зносостійкісті накладок зчеплення попередньо оцінюють параметри:
–тиск на фрикційній поверхні;

– питому роботу буксування зчеплення.
Розрахунок тиску на фрикційні поверхні (Па) проводять за формулою:

, (4.4)

де Pпр - сила нормального стиснення дисків, Н;

F - площа робочої поверхні однієї фрикційної накладки, що визначається за формулою:

. (4.5)

Чисельне значення:

м2,

Силу нормального тиску (Н) визначаємо за формулою:

, (4.6)

де Мдmax – максимальний момент колінчастого вала двигуна, Н ∙ м;

b = 2,25 – коефіцієнт запасу зчеплення; m = 0,26 – коефіцієнт тертя;

Rср - середній радіус фрикційної накладки,

м.

Отже,

Н; Па;

МПа.

Таким чином , необхідний ресурс накладок забезпечено.

Розрахунок питомої роботи буксування зчеплення здійснюють за формулою:

, (4.7)
де Lуд - питома робота буксування;

Lб - робота буксування при зрушуванні автомобіля з місця, Дж;

Fсум - сумарна площа робочих поверхонь накладок, м2;

Дж, (4.8)

де Jа - момент інерції автомобіля, приведений до вхідного вала коробки переміни передач, кг∙ м2, що визначають за формулою:

, кг∙м2, (4.9)

де mа = 10525 кг – повна маса автомобіля; mп =0 кг – повна маса причепа;

rk = 0,48 м – радіус колеса автомобіля;

ік і i0 – передавальні числа відповідно коробки передач і головної передачі (ік = 4,10, i0 = 6,37); d = 1,05 - коефіцієнт врахування обертових мас.

Чисельне значення моменту інерції автомобіля:

, кг∙м2;
w - частота обертання колінчастого вала двигуна, с-1: для автомобіля з бензиновим двигуном:

с-1,

де wМ = 182с-1 – кутова частота обертання колінчастого вала двигуна при максимальному крутному моменті;

b -коефіцієнт, що дорівнює 1,23 для автомобілів з бензиновими

двигунами;

Мm - момент опору руху при зрушуванні з місця, Н∙м:

, (4.10)

де y = 0,016 – коефіцієнт опору коченню (на горизонтальній дорозі з асфальтовим покриттям); h т = 0,82 - к.к.д. трансмісії.

Отже:


Н∙м.

МДж.

МДж/м2.

Lуд=2,86 МДж/м2 < [Lуд]=4 МДж/м2; тобто потрібний ресурс накладок забезпечено.

 

Оцінка теплонапруженості зчеплення
Нагрівання деталей зчеплення за одне включення визначаємо за формулою:

° С, (4.11)

де g = 0,5 - частина теплоти, що витрачається на нагрівання деталі;

с = 482 Дж / ​​(кг∙К) - теплоємність деталі;

mд = 32 кг - маса деталей зчеплення; [D t] = 10…15 ° С.

.
Таким чином, теплонапруженість зчеплення прийнятна.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 526 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.