Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала
Для бензинових двигунів а = b = с = 1; для дизелів: вихрекамерних –

а = 0,7, в = 1,3, с = 1,0; передкамерних – а = 0,6, в =1,4, с = 1,0.

При побудові графіків, слід задати 6…8 значень частоти обертання ne в діапазоні від nmin до nvmax. Мінімальну стійку частоту обертання колінчастого вала приймають рівною: для бензинових двигунів – nmin = 800хв-1; для дизелів – nmin = 600хв-1.

Значення ефективного моменту Ме двигуна (Н·м) визначається за формулою:

Me = 9550 (Ne / ne). (1.11)

Поточні значення питомого ge ( г/кВт·год) і погодинного Gт ( кг/год) витрат палива можна визначити за формулами:

, (1.12)

де gN - ефективна витрата палива при Nemax (г/кВт·год); для бензинових двигунів: gN = (220…350), г/кВт·год; для дизелів: gN = (190…285), г/кВт·год;

Gт = Ne ge 10-3, кг/год (1.13)

Після підстановки відповідних значень у наведені формули отримуємо результати, які зводимо до таблиці 1.2

Таблиця 1.2– Розрахункові дані для побудови зовнішньої характеристики бензинового двигуна

,хв.-1 , кВт , г/кВт.год , кг/год , Н∙м
0,154 0,024 11,30 257,88 2,92 134,9
0,385 0,148 30,96 237,89 7,37 146,5
0,615 0,379 49,41 230,03 11,36 147,46
0,846 0,716 62,14 252,19 15,66 134,9
1,000 1,000 65,00 243,82 18,86 119,4
1,077 1,160 64, 19 250,63 16,11 109,47

 

Згідно з даними таблиці 1.2 будується зовнішня швидкісна характеристика двигуна: графіки Ne = f(ne); Ме = f(ne); ge = f(ne); Gт = f(ne).

Загальний вигляд типової зовнішньої швидкісної характеристики наведено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Зовнішня швидкісна характеристика бензинового двигуна


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 481 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.