Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Практичне заняття 3. Баланс потужності автомобіля
По аналогії з тяговим балансом розраховують баланс потужності автомобіля за формулою:

, кВт (3.1)

де – потужність двигуна;

– потужність, витрачена на привод трансмісії;

– потужність, витрачена на подолання опору дороги;

– потужність, витрачена на подолання опору повітря;

– потужність, витрачена на подолання сил інерції.

Потужність потрачена на опір дороги, подолання опору повітря, тертя в трансмісії і сил інерції визначається відповідно за формулами:

(кВт), (3.2)

(кВт), (3.3)

(кВт), (3.4)

(кВт), (3.5)

Розрахунок сил опору повітря залежно від швидкості руху автомобіля було визначено за формулою (2.15) в попередній темі. Результати розрахунку наведено в таблиці 2.8.

Результати розрахунку потужності за формулою (3.3), яка витрачається на подолання сил опору повітря при русі автомобіля, наведено в таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Результати розрахунку потужності, яка витрачається на подолання сил опору повітря при русі автомобіля

Частота обертання , к. в.,пе, хв-1 ,кВт
Передавальне число КПП
Ік1= 3,64 Ік2= 1,95 Ік3= 1,36 Ік4= 0,94 Ік5= 0,78
0,006 0,036 0,106 0,320 0,560
0,086 0,560 1,652 4,997 8,746
0,353 2,301 6,76 20,468 36,007
0,918 5,963 17,581 53,240 93,173
1,512 9,840 29,018 87,871 153,783
1,889 12,295 32,039 109,745 192,066

Сила опору дороги з урахуванням швидкості руху автомобіля Рψ (впливає на коефіцієнт тертя кочення) визначається за формулою:

, Н. (3.6)

Орієнтовні значення : 0,014…0,018 – асфальт, бетон; 0,02…0,025 – гравій; 0,025…0,035 – грунтове покриття.

Після підстановки розрахункових параметрів (прийнявши мінімальне значення =0,012, таблиця 2.1) формула (3.6) набуває вигляду:

Н. (3.7)

Результати розрахунку сил опору дороги наведено в таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2 – Результати розрахунку сил опору дороги при русі автомобіля

Частота обертання , к. в.,пе, хв-1 Н
Передавальне число КПП
  Ік1= 3,64   Ік2= 1,95   Ік3= 1,36   Ік4= 0,94   Ік5= 0,78
180,03 181,32 183,26 187,36 190,92
182,77 190,92 203,00 228,64 250,87
187,89 208,74 239,61 305,31 362,30
195,38 234,79 293,18 417,45 525,06
201,65 256,71 338,27 511,82 662,11
205,19 269,06 363,59 564,90 739,20

 

Потужність, витрачену на подолання сил опору дороги, визначаємо за формулою (3.2). Результати розрахунку наведено в таблиці 3.3.

 

Таблиця 3. 3– Результати розрахунку потужності на подолання сил опору дороги при русі автомобіля

Частота обертання , к. в.,пе, хв-1 , кВт
Передавальне число КПП
  Ік1= 3,64   Ік2= 1,95   Ік3= 1,36   Ік4= 0,94   Ік5= 0,78
0,436 0,818 1,186 1,754 2,154

Продовження таблиці 3.3

1,104 2,154 3,285 5,350 7,075
1,817 3,768 6,201 11,43 16,35
2,599 5,827 10,434 21,495 32,580
3,168 7,529 14,228 31,144 48,553
3,472 8,500 16,467 37,018 58,375

 

Сумарну силу опору трансмісії визначають за наступною формулою:

Н, (3.8)

де μT – коефіцієнт, що характеризує втрати в трансмісії і розраховується , виходячи з середніх значень коефіцієнтів тертя в зубчастих і карданних передачах; μT = 0,016…0,076; для легкових автомобілів з колісною формулою 4х2 можна приймати μT = 0,036;

= 20…40 (Н) – сила опору прокручуванню валів агрегатів трансмісії за відсутності руху автомобіля; приймаємо для розрахунку = 30 Н;

= 0,077…7,75( Н∙с / м) – коефіцієнт швидкісних втрат (в основному –гідравлічних) в трансмісії (менші значення для легкових автомобілів); приймаємо для легкового автомобіля = 0,175 Н∙с / м;

– швидкість руху автомобіля. м/с. (м/с) = (км/год) / 3,6.

Після підстановки відповідних значень, що обумовлено вихідними даними прикладу, формула (3.8) набуває вигляду:

Н. (3.9)

Додаючи до значень сил опору повітря (таблиця 2.8) значення сили опору дороги (таблиця 3.2), отримуємо суму сил опору дороги і повітря. Результати розрахунку наведено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Результати розрахунку суми сил опору дороги і повітря

Частота обертання к. в.,пе, хв.-1 , Н
Передавальне число КПП
Ік1= 3,64 Ік2= 1,95 Ік3= 1,36 Ік4= 0,94 Ік5= 0,78
182,3 189,3 199,6 221,5 240,5
196,9 240,6 305,1 442,2 561,0
224,4 336,2 500,8 852,0 1156,6
264,4 475,0 787,2 1451,4 2026,6
297,9 592,2 1028,2 1955,9 2759,2
316,8 658,3 1071,0 2239,6 3171,3

Далі знаходимо третю складову у формулі (3.9) справа (таблиця 3.5).

 

Таблиця 3.5 – Результати розрахунку складової у формулі (3.9)

Частота обертання к. в.,пе, хв.-1 0,175∙V
Передавальне число КПП
Ік1= 3,64 Ік2= 1,95 Ік3= 1,36 Ік4= 0,94 Ік5= 0,78
0,424 0,789 1,132 1,638 1,974
1,057 1,974 2,832 4,095 4,935
1,692 3,159 4,529 6,552 7,898
2,328 4,344 6,228 9.010 10,859
2,749 5,133 7,361 10,649 13,183
2,961 5,528 7,926 11,468 13,820

Результати розрахунку сил опору трансмісії за формулою (3.9) наведено в таблиці 3.6.

 

Таблиця 3.6 – Результати розрахунку сил опору трансмісії автомобіляЧастота обертання , к. в.,пе, хв-1 Н.
Передавальне число КПП
Ік1= 3,64 Ік2= 1,95 Ік3= 1,36 Ік4= 0,94 Ік5= 0,78
37,5 38,1 38,9 40,2 41,2
38,7 41,2 44,4 50,6 55,7
40,3 45,8 53,1 67,8 80,1
42,4 52,0 65,1 91,8 114,4
44,0 57,0 74,9 111,6 143,1
44,9 59,8 77,0 122,6 158,5

 

Потужність, потрачену на опір трансмісії , визначаємо за формулою (3.4). У нашому випадку отримуємо шляхом перемножування значень таблиць 2.7 і 3.6.

Результати розрахунку потужності, витраченої на подолання сил опору в трансмісії автомобіля, наведено в таблиці 3.7.

 

Таблиця 3.7 – Результати розрахунку потужності на долання сил опору трансмісії під час руху автомобіля

Частота обертання , к. в.,пе, хв-1 ,кВт
Передавальне число КПП
Ік1= 3,64 Ік2= 1,95 Ік3= 1,36 Ік4= 0,94 Ік5= 0,78
0,090 0,172 0,252 0,376 0,465
0,234 0,465 0,718 1,184 1,571
0,390 0,827 1,374 2,538 3,615
0,564 1,291 2,317 4,727 7,099
0,691 1,672 3,150 6,791 10,494
0,760 1,889 3,487 8,009 12,517

 

Сила інерції рухомих мас трансмісії визначається за формулою:

Рj = ±Ma∙δ∙ , (3.10)

У зв’язку із складністю визначення сили інерції, можливістю мати в експлуатації автомобіля як додатні, так і від’ємні її значення, у розрахунку балансу потужностей автомобіля її, як правило, не враховують або враховують з додатним знаком (гірший випадок). При рівномірному русі автомобіля ( ).

На рисунку 3.1 наведено графік балансу потужності автомобіля.

Рисунок 3.1 – Діаграма балансу потужності автомобіля

Із рисунку 3.1 видно, що потужності двигуна автомобіля на четвертій і п’ятій передачах КПП (дві праві криві IV I V) достатньо для подолання сумарних сил опору на швидкості до 165 км/год (криві потужності на 4-й і 5-й передачах перетинаються з сумарною кривою 1 сил опору коченню –крива 3, трансмісії – крива 4 і опору повітря – крива 2 при швидкості 165 км/год, що і є максимальною швидкістю руху автомобіля.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 909 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.