Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗМІСТ ЗВІТУ
1. Мета роботи.

2. Теоретичні відомості з технічних і експлуатаційних ха-рактиристиках ОТ.

3. Структурна схема ОТ ОКМ3-76, призначення основних

вузлів.

4. Порядок виконання вимірів тестером ОКМ3-76. Результати вимірів оформленні у вигляді таблиці. Звіт ПР повинен нести інформацію про принцип і основні режими роботи ОТ, методики розрахунку загасання в ОВ, а також:

–методи і методика вимірювання;

–об’єкт вимірювання;

–напрямок вимірювання;

–довжина хвилі випромінювання, що вказана в супроводжувальній документації до ДВ;

–вимірювальне обладнання (тип, заводський номер);

–зовнішні умови проведення вимірювання.

Висновки за результатами ПР.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Призначення і область застосування ОТ.

2. Технічні характеристики ОТ ОКМ3-76

3. Призначення органів керування ОТ ОКМ3-76.

4. Склад комплекту приладу.

5. Блок-схема включення пристроїв приладу.

6. Одиниці виміру потужності світлового випромінювання і співвідношення між ними.

7. Беззупинний і імпульсний режими роботи ОТ.

8. Що таке загасання?

9.Чинники, які визначають світлопослаблення у ВОС і ВОК

10.Чим зумовлені поглинання та розсіювання оптичного випро-мінювання в світловодах?

11. Залежність загасання від довжини хвилі оптичного випромі-нювання.

12. Загасання в багатомодовому та одномодовому світловодах.

13. Одиниці виміру загасання.

14. Вимір загасання методом обриву.

15. Вимір загасання методом рефлектометрії.

16. Вимір загасання методом внесених втрат.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Тестер оптический ОКМ3-76. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, -1-е изд.-М.: Связь,1985.-124с.

 

Пр№ 8. ОПТИЧНІ МУЛЬТИСЕРВІСНІ МЕРЕЖІ ТИПУ PON

МЕТА ПР. Метою ПР№9 є ознайомлення з особливостями проектування КМ на основі PON технологій і отримання знань, навиків і вмінь розрахунку її елементів, а також аналізу і підбору відповідної апаратури для її функціонування.

 

ТЕРМІНИ І СКОРОЧЕННЯ

АТС - автоматична телефонна станція;

БК – будинковий кросс;

БРМ - будинкова розподільна мережа;

ДД –динамічний діапазон;

ОР - оптичний розгалужувач;

ОРА - оптична розетка абонентська;

ОРШ - оптична розподільна шафа;

ОУ - оптичний підсилювач;

ПР - поверховий розгалужувач;

FTTB/H/x-ОВ від передавача до здания/квартиры/коттеджа, тобто до точки "x";

ODF - Optical Distribution Frame: оптичний крос високої щільності;

OLT – Optical Line Terminal: оптической термінал лінії;

ONT (ONU) - Optical Network Terminal (Unit): оптичний мережевий термінал (пристрій) ;

PON - пасивна оптична мережа.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 265 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.