Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРІВ ПАРАМЕТРІВ ОТ
Прилад забезпечує наступні режими робіт:

 

її вимір в одиницях "Вт" і "дБм" середньої потужності беззупин-ного і прямокутного модульваного частотою 270 Гц оптичного ви-промінювання на довжинах хвиль (0,85+0,1) і (1,3+0,1) мкм;

 

-випромінювання оптичного сигналу беззупинного не модульваного і прямокутно модульованого частотою 270 Гц;

-вимір оптичних втрат з світловодних трактах;

-необхідний режим виміру потужності випромінювання вста-новлюється кнопками перемикача режимів, встановленого на передній панелі приладу.

При вимірі потужності в одиницях "дБм" на індикаторі приладу індицирується значення потужності випромінювання Р [дБм], чисель-но рівне рівню вимірюваної ПОТУЖНОСТІ в децибелах по відносиню до рівня потужності 10 –3 Вт (1мВт).

Співвідношення між потужністю Р випр. в одиницях "дБм" і в одиницях "Вт" визначається формулою:

(7.1)

Таблиця 4.1 - Призначення органів керування та їх вихідне положення

 

Позиції         Позначення   Вихідне  
органів керування Призначення  
по рис.7.1 положення  
  або з’єднувача      
1.         Вкл. Кнопка вмикання живлення    
           
           
        Откл.    
           
               
                   
2.         ПИТАНИЕ Індікатор розряду батареї.    
             
                   
3.             Індикатор-індикація виходу    
            вниз за діапазон вимірювання    
                 
                   
4.         РЕЖ. Індикатор-індикація виходу в    
        діапазон вимірювання.    
                 
5.             Індикатор-індикація виходу    
            вгору за діапазон вимірювання.    
                 
                   
6.             Індикатор-індикації значення    
            вимірюванної потужності.    
                 
                   
7.         mW Індикатор-індикації одиниць    
        виміру потужності в мВт.    
                 
                   
8.         µW Індикатор-індикації одиниць    
        виміру потужності в мкВт.    
                 
9.         nW Індикатор-індикації одиниць    
        виміру потужності в нВт.    
                 
10.   Ручка установки нуля в    
  приладі    
  15.                 Кнопка переключення діапа-  
                зонів виміру “вниз”    
                     
                     
                  Кнопка переключення діапазо-  
16.                 нів виміру: ручне-автоматичне Довільне
                     
                  Кнопка переключення  
                  режимів робіт:    
17.                 немодульоване “ ” та Довільне
                  прямокутно модул. випромі-  
                  нювання “  
                     
                  Кнопка переключення режи-  
18.   dBm/W мів вимірювання потужності Довільне
                  в одиницях “дБм” та “Вт”.  
                     
19.                 Кришка відсіку для елементів  
                 
                живлення    
                     
                     
20.   Мк Рознімання-вмикання  
  мікрофону    
                     
                     
21.   0.5А Перезахісник у “ланцюгу  
  живлення”    
                     
22.   12В Рознімання-вмикання зовніш-  
  нього живлення.    
                     
                       
                      Заземлено
                  Затиск вимірюванного зазем- при живлені
23.                 лення.   від зовніш-
                 
                      нього жив-
                      лення 220В
                     
24. Рознімання-вихід аналогового  
сигнала    
     
                     
25.                 Рознімання-вихід сигнала  
детектора    
     
26.                 Рознімання-підключення  
телефона    
     
                       
Позиції                      
по рис.7.2                      

 Випромінювання підводиться по світловодному кабелю з апертурою не більш 0,3 до оптичного входу ФП-0,85 (ФП-1,3).

 

Встановлення режимів роботи перетворювачів (СІД-0,85; ЛД,85, СД –1,3; ЛД-1,3) виконуються кнопками перемикача режимів роботи, розташованого на передній панелі оптичного тестера.

Вимір втрат в оптичних трактах здійснюється виміром потуж-ності випромінювання перетворювачів ('СІД-0,85; СД-1,3; ЛД-0,85; ЛД-1,3), що надійшла у світловодний тракт і пройшла його.

Втрати L, дБ визначаються по різниці потужностей ви-промінювання Р1 і Р2, після проходження світловодного тракту, по формулах:

(7.2)

 

якщо потужність випромінювання .виміряється в одиницях "Вт"

(7.3)

якщо потужність випромінювання виміряється в одиницях "дБм".

Приєднання джерела випромінювання СІД чи ЛД до фотоперетворювача ФП виконується оптичним кабелем з діаметром кінцевіка 2,5мм. Ручкою "►0◄" компенсується температурний відхід нульової крапки відліку при натиснутій кнопці .

Сигнал на вхід фотоперетворювача подається після вста-новлення нуля.

Прилад забезпечує вимір потужності на виході світловода не забитого в оптичний з'єднувач.

Виміри проводяться з установленої на ФП втулкою і адаптером .

Прилад дозволяє здійснювати телефоний зв'язок по світловодам при натиснутій кнопці

До входу “Мк”, розташованому на задній панелі блоку індикації, може бути підключений динамічний мікрофон із внутрішнім опором 50-600 Ом і чутливістю не менш 1,5 мВ/Па, а до рознімання " 1" телефон ізвхідним опором 0,5~2,5 кОм.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 318 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.