Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. Під оптичними тестерами (ОТ) у ВОСПІ розуміють вимірювальний пристрій, що складається із стабілізованного ДВ
Під оптичними тестерами (ОТ) у ВОСПІ розуміють вимірювальний пристрій, що складається із стабілізованного ДВ, вимірника оптичної потужності і аксесуарів, що дозволяють підключати зазначені та інші пристрої до об'єкта виміру. В аксесуари також входять відрізки ОК із з'єднувачами різних типів, адаптери для підключення ОК без з'єднувачів, атенюатори та ін..

 

ОТ, чи вимірники оптичних втрат, призначені для виміру середнього рівня потужності оптичного випромінювання на робочих довжинах хвиль ВОЛЗ (850, 1300 і 1550 нм) і визначення загасання сигналу в кабельній системі лінії та окремих її компонентів. Тестери застосовуються під час будівництва, монтажу і експлуатаційного обслуговування волоконно-оптичних ліній зв'язку/систем передачі інформації (ВОЛЗ/ВОСПІ), а також у процесі профілактичних перевірок і налагоджувальних робіт активного волоконно-оптичного устаткування. ОТ можуть працювати як з багатомодовимими, так і з одномодовими світловодами і комплектуються одним чи декількома змінними адаптерами для підключення до конекторів різних типів.

 

Вимірники оптичної потужності (ВОП) (optical power meter) застосовуються для виміру потужності оптичного сигналу і визначення загасання сигналу в окремих елементах кабельної системи. До складу конструкції вимірника входить фотодіод (звичайно германі-євий чи зі структурою InGaAs) з підсилювачем фотоструму, сигнальний процесор і цифровий дисплей. Падаючий на вікно фотодіода (ФД) світловий потік перетворюється останнім в електричний струм, що обробляється сигнальним процесором. Результат обробки виводиться на індикатор. У функції сигнального процесора входить також компенсація нелінійності амплітудної і нерівномірності спектральної характеристик фотодіода, перетворення вхідного аналогового сигналу у вихідний цифровий і видача керуючого сигналу на індикатор. При включенні вимірника процесор виконує комплекс перевірок справності окремих електронних вузлів. Вимірники звичайно калібруются на декількох фіксованих довжинах хвиль, значення яких виводяться на індикатор.

 

Стабілізовані джерела випромінювання (Stabilized Light Source) служать для подачі в контрольований волоконо-оптичний елемент сигналу заданої потужності і довжини хвилі. Поділяються на світлодіодні (СД) і лазерні (ЛД). Лазерні багатохвильові ДВ програють світлодіодним по вартості і стабільності характеристик. Для подачі на нього сигналів від різних ДВ використовують внутрішній оптичний розгалуджувач.

Багато моделей високоточних ОТ можуть працювати в режимі модуляції інтенсивності вихідного сигналу. Використання таких сигналів дозволяє виключити вплив на точність вимірів сторонніх засветлень в оптичному діапазоні і низькочастотних шумів в електричному тракті. Не виключається можливість збільшення чутливості приймача за рахунок застосування резонансних підсилювачів і синхронних детекторів. На практиці промодульований з визначеною частотою оптичний сигнал використовується при роботі ідентифікатора активних волокон. Іноді функції джерела випромінювання виконують передавачі оптичних трансиверів функціонуючої чи налагоджуваної мережі.

Існує два варіанти конструктивного рішення такого приладу:

 

У моноблока, що містить ДВ і ВОП;

У двох окремих автономних блоків (наборів) ДВ і ВОП.

Розповсюдженим представником першого варіанта є ОТ типу ОМКЗ-76. До вимірювального блоку (ДВ + ВОП) підключаються винесені голівки з випромінювачами різних типів (СД, ЛД) і приймачами (p-i-n ФД). Виготовлювачі далекого зарубіжжя ви-робляють набори з різних блоків ДВ і ВОП, а також широку номен-клатуру супутніх аксесуарів. Параметри оптичних тестерів є сукупністю параметрів ДВ та ВОП. Основним показником тестера є діапазон вимірів: він дорівнює різниці рівнів потужності випромінювання СДВ і мінімально виявленної потужності ВОП.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 374 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.