Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

СЕРІЙНІ ФП
Промисловістю освоєно широку номенклатуру НП p-i-n ФД, ЛФД для ВОСПІ. ФД розміщуються в герметичному металевому корпусі з дворядним розташуванням виводів. Разом з ФД у корпусі може бути розташовано попередній електронний широкосмуговий підсилювач, перший каскад якого виконано за трансімпендансною схемою на польовому транзисторі на арсенідгалієвій основі. У Росії ФПі для ВОСПІ виробляють підприємства «ТЕЛАЗ», ДП НДІ „Полюс” і деякі інші. Підприємство ДП НДІ «ПОЛЮС» випускає ПрОМ ФПМ-8М/ЛМ, ФПМ-34М/ЛМ, ФПМ-662М, і ФПМ-662ЛМ, ін.. Вони призначені для роботи в системах ВОЛЗ в діапазоні довжин хвиль від 1300 нм до 1600 нм. Модулі мають оптичний вхід у вигляді відрізка багатомодового або одномодового кабелю з оптичним конектором типу FC, ST, PC (вилка). У фотоприймальних модулях використовуються високочутливі ФДи на основі германію або InGaAsP. ФД мають структуру p-i-n. Крім того, застосовуються також лавинні ФД. У табл.6.3 наведені технічні характеристики фотоприймальних модулів (усі перелічені ПрОМ мають робочий спектральний діапазон 700...1600 нм). Примітка1. У тій графі таблиці, де вказана напруга + 45В, слід мати на увазі ЛФД.

 

 

Таблиця 6.3 – Технічні характеристики фотоприймальних модулів

 

Тип модуля Швидкість, Мбіт/с Динамічний діапазон, дБ Напруга живлення, В Чутливість (сер.), дБм
1.ФПМ-8М/ЛМ 1-8 +5;-5/+5;-5;+45 -50/-64
2.ФПМ-34М/ЛМ 8-34 +5;-5/+5;-5;+45 -50/-60
3.ФПМ-155М/ЛМ 34-155 +5;-5/+5;-5;+45 -44/-54
4.ФПМ-622М >20 +5;-5 -37
5.ФПМ-622ЛМ >30 +5;-5;+45 -44

 

Таблиця 6.4 – Технічні характеристики фотоприймальних модулів підприємства «ТЕЛАЗ»

Тип модуля Швидкість прийому, Мбод Шумова смуга, МГц Чутливість Динамічний діапазон, дБ Коефіцієнт передачі, В/мВт
Типова (сер.) дБм Мінімаль-на, дБм
1.ПРОМ-364 2,5 -54 -55
2.ПРОМ-364 -50 -51
3.ПРОМ-364 -43 -45
4.ПРОМ-364 -38 -40
5.ПРОМ-364 -33 -35
6.ПРОМ-363 -36 -37,5 0,8
7.ПРОМ-363 -35 -36,5 0,7
8.ПРОМ-363 -31 -33 0,3

 

Таблиця 6.5 – Технічні характеристики фотоприймальних модулів фірми LASERTRON

 

Тип модуля Швидкість прийому Мбіт/с Шумова смуга, МГц Чутливість (сер., мін.), дБм Динамічний діапазон, дБ Темновий струм, А
1.QDFB-100 -39/-40 10-7
2.QDFT-0,25 -46,5/-48 10-7
3.QDAX-500 -40/-41 10-8
4.QR48 -22/-23 5∙10-9

 

 

Рисунок 6.16 – Принципова електрична схема підключення приймального модуля ПРОМ –363

 

Приймальний модуль типу ERM 578FС/PС9916E1179 випускає фірма EPITAX. Модуль розраховано на швидкість прийому 10 Гбіт/с при чутливості у – 26 дБм. Як фотодетектор в модулі застосовано лавинний ФД. Швейцарська фірма OptoSpeed виробляє приймальний оптичний модуль типу PDMH40B, який розраховано на приймальну смугу частот до 40 ГГц. Робочий діапазон довжин хвиль цього модуля – від 800 до 1600 нм. Різні компанії, що спеціалізуються на розробці і виробництві оптоелектронних компонентів, розробили високошвидкісні фотодетектори для прийому оптичних цифрових сигналів з швидкістю до 47 – 50 Гбіт/с в діапазонах довжин хвиль S, С і L. Частотна характеристика цього ФД має спад- 3 дБ на частоті 47 ГГц, при цьому його чутливість дорівнює – 0,56 А/Вт.

 

6.10 ЗАВДАННЯ ДО ПР• Провести розрахунок одного з ряду основних параметрів ВОСПІ: ДД «зверху» для існуючих типів ПрОМ (згідно табл.6.4,6.5) по варіантах табл.6.6. Це означає, що необхідно переконатися, що рівень сигналу, отриманого в кінці ділянки ОВ, не перевищує максимально допустимий для ФП рівень сигналу. Ця величина обчислюється по формулі: Рі Вих.ОВ < Рі ФП мін.+ ДД; (6.10)

де: Рі Вх.ФП - рівень прийнятого сигналу з виходу ОВ (дБм);

Рі ФП мін.- чутливість (мінімальна і середня) ФП (дБм);

Рі ФП сер.- чутливість (середня) ФП (дБм);

ДД –динамічний діапазон (дБ).

 

Таблиця 6.6 – Вхідні дані для розрахунку

 

Параметри Вхідні дані для розрахунку, що відповідають останній цифрі залікової книжки
   
Рі Вих.ОВ, дБм -12 -14 -16   -18 -10 -13 -15 -17 -19 -11

 

2. Ознайомитись і засвоїти метод перетворення оптичного випромінювання в електричні сигнали на основі ФД, р-і-n ФД і ЛФД.

 

3. Підготувати бланк протоколу, де повинні бути назва роботи,

мета, теоретична частина, структурна схема лабораторного макету, склад і призначення вузлів ПрОМ, а також основні характеристики ПрОМ та розрахунки по п.6.10.

4. Підготувати відповіді на контрольні запитання.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 305 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.