Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Поняття про ПР-кампанію
ВСТУП. Поняття про ПР-кампанію.

PR-кампанія – це цілеспрямована, системно організована і завершена сукупність PR-операцій та заходів, об'єднаних спільним стратегічним задумом, спрямована на вирішення конкретної проблеми організації (базисного суб'єкта PR) і здійснювана технологічним суб'єктом (суб'єктами) PR на певному етапі діяльності організації.

PR-операція –окрема дія технологічного суб'єкта PR, безпосередньо спрямована на вирішення локальної задачі підвищення і збереження пабліцітного капіталу організації та на гармонізацію її відносин з цільовою громадськістю.

PR-операція –досить складні PR-заходи, наприклад, виставки, презентації, прес-конференції, і окремі PR-дії, такі як розміщення іміджевої статті або інтерв'ю керівника організації, і цілий ряд проміжних PR-форм.

Базисний суб'єкт PR – це та організація, на вирішення проблеми якої спрямована PR-кампанія.

Технологічний суб'єкт –це PR-структура, яка планує і реалізує кампанію. Технологічний суб'єкт може бути внутрішнім (власна PR-служба) і зовнішнім (PR-агентство).

Об'єктом PR-кампанії є свідомість і поведінка членів цільових аудиторій організації, що функціонують у рамках конкретної проблемної ситуації.

У найзагальнішому вигляді PR-кампанія є окремим випадком явищ більш загального порядку - соціально-комунікативних кампаній. Згідно з Е. Роджерсом, соціально-комунікативні (комунікативні) кампанії являють собою «заздалегідь спланований комплекс дій, спрямованих на встановлення контакту з людьми і на спонукання їх до дії шляхом використання конкретних видів інформації. Кампанії проводяться протягом обмеженого періоду часу з конкретними завданнями зміни ставлення та поведінки цільових аудиторій.

У комунікативних кампаніях майже завжди застосовують різноманітні канали інформації ».

В організаційному плані PR-кампанія - це сукупність організаційних заходів, що реалізуються паралельно і послідовно за єдиним планом.

У комунікативному плані PR-кампанія, як пишуть Д. Бернет та С. Моріарті, – це «послідовність повідомлень, переданих багатьма різними способами, яка призначена для досягнення цілого ряду довгострокових цілей».

В технологічному плані PR-кампанія – це системно організована сукупність операцій, що спирається на програму (план), структур и процедур, які забезпечують рішення конкретної проблеми організації/персони засобом управління її публічними комунікаціями. Технологічне розуміння PR-кампанії дає підстави для того, щоб віднести її до класу соціально-комунікативних технологій.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 431 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.