Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Варіант 5
 

 

1. Другий лабораторний етап виготовлення часткових знімних пластинкових протезів передбачає:

А гіпсування гіпсових моделей в артикуляторі (оклюдаторі), конструювання

штучних зубних рядів;

B завершальне моделювання, заміну воску на пластмасу;

C гіпсування у стоматологічні кювети;

D фіксацію у бюгель, полімеризацію.

 

 

2. При яких дефектах зубних рядів показані ЧЗП протези:

A при малих (1-2 зуби);

B при середніх (2-3 зуби);

C при великих (більше 3 зубів);

D при дистально необмежених;

E при дистально обмежених.

F всі відповіді вірні

 

3. Визначте відстань між базисом протезу і слизовою оболонкою при підвісній формі альвеолярного відростка в зоні протезного ложа:
A Мінімальна

B Максимальна
C Помірна
D Торкаючи

E Торкається всієї поверхні базису

 

4. Ускладнення, що виникають при невірному плануванні способу кріплення:
A Стоматит
B Погана рівновага протеза
C Ускладнення при гігієнічній обробці
D Травма зубів, поява патологічної рухомості

E Недостатня фіксація і стабілізація протеза

5. У пацієнта М. на етапі перевірки конструкції і фіксації часткового знімного протезу на в/щ відмічається його балансування. Особливістю протезного ложа даного пацієнта є виражений торус твердого піднебіння. Що могли викликати балансування протезу?

A Не проведено ізоляцію торуса.

B Порушено режим полімеризації пластмаси.

C Неправильно визначена ЦО.

D Неправильне розташування кламерів на опорних зубах.

E Неправильно проведено постановка штучних зубів.

 

6. Хвора Д. 50 років, звернулася у клініку з метою протезування На верхній щелепі було виготовлено ЧЗП з камерною фіксацією на 16 і 23 зуби. Пацієнтка звернулася повторно зі скаргами на неможливість користування ЧЗП внаслідок підвищеного блювотного рефлексу. Яка має бути тактика лікаря стоматолога-ортопеда?

A Виготовити новий ЧЗП на в/щ

B Провести корекцію ЧЗП

C Вкоротити базис ЧЗП у задній третині твердого піднебіння

D Провести перебазування ЧЗП.

7. У клініку з метою протезування звернувся пацієнт М., 37 років. При об’єктивному обстеженні виявлено, що у пацієнта глибокий прикус. Найбільш доцільною конструкцією є ЧЗП з камерною фіксацією на верхню щелепу. Яким має бути розташування базису протеза по відношенню до природних зубів у фронтальному відділі?

A Фронтальна ділянка звільняється від базису

B Фронтальна ділянка перекривається базисом на 2 мм

C Фронтальна ділянка перекривається базисом на 0,5 мм

D Фронтальна ділянка перекривається базисом на 1 мм

Е Фронтальна ділянка перекривається базисом на 1,5 мм.

8. При відсутності всіх фронтальних зубів на верхній щелепі і збереженні бічних, де може проходити дистальна межа базису?

А Дистальну межу можна розташувати в області передньої третини твердого піднебіння

включаючи перші моляри

B Дистальна межа повинна розташовуватися попереду лінії «А» із захватом верхньо-

щелепних горбків

С Дистальна межа повинна знаходитися на середині м'якого піднебіння

D Правильної відповіді немає.

 

9. На скільки перекриваються зуби на нижній щелепі базисом протезу?

А На 1/3 висоти коронок

B На 2/3 висоти коронок

С На 1/4 висоти коронок

D Перекривають всю коронку.

 

10. Екватор зуба слабо виражений. Які можливі проблеми при користуванні протезом?

A Поломка протезу

B Погана стабільність протезу

C Зміна форми протезу

D Правильних відповідей немає.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 451 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.