Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Варіант 3. 1. Назвіть можливі шляхи введення ЧЗП в порожнині рота на протезне ложе:
 

1. Назвіть можливі шляхи введення ЧЗП в порожнині рота на протезне ложе:

A вертикальний, вертикально-передній, вертикально-задній;

B вертикально-передній;

C вертикально-задній;

D задній;

E бічний.

 

2. Під час перевірки конструкції часткових пластинкових протезів хворий скаржиться на утруднене ковтання. Шкіра на підборідді напружена. Яка помилка була допущена?

А занижена висота прикусу;

В підібрані штучні зуби не того фасону;

С неправильно визначене горизонтальне положення нижньої щелепи;

D неправильна постановка штучних зубів;

Е завищена висота прикусу на етапі визначення центральної оклюзії?

 

3. Перевірка конструкції протеза полягає в наступному:
A Огляд воскової форми протезу
B Уточнення кольору, вигляду зубів, їх артикуляційних взаємовідносин
C Правильно виготовлені і розташовані кламери
D Балансування протезу, перевіряють границі, анатомо-фізіологічні ознаки, локалізацію

механічного кріплення
E Перевіряють товщину базису протеза

F Всі відповіді вірні.

 

4. У пацієнта М. на етапі перевірки конструкції і фіксації часткового знімного протезу на в/щ відмічається його балансування. Особливістю протезного ложа даного пацієнта є виражений торус твердого піднебіння. Що могли викликати балансування протезу?

A Не проведено ізоляцію торуса.

B Порушено режим полімеризації пластмаси.

C Неправильно визначена ЦО.

D Неправильне розташування кламерів на опорних зубах.

E Неправильно проведено постановка штучних зубів.

 

5. Де необхідно розмістити під час виготовлення воскового базису з прикусним валиком на нижній щелепі металевий дріт, який повинен укріпити воскову конструкцію?

А на оклюзійній площині;

B з язикового боку;

C з вестибулярного боку;

D не має значення.

 

6. На скільки бічні зуби мають перекривати базисом ЧЗП, щоб запобігти зануренню у підлеглі тканини і відшаруванню ясеневого краю у пришийкових ділянках природніх зубів?

A На 1/3 висоти коронки

B На 2/3 висоти коронки

C Не мають перекриватися

D На ¼ висоти коронки

Е На ½ висоти коронки.

 

7. Пацієнт К., 40 років, звернувся до лікаря-стоматолога з метою протезування. На верхню щелепу вирішено виготовити ЧЗП. При об’єктивному обстеженні виявлено виражений торус твердого піднебіння. З метою запобігти контакту базису протеза зі слизовою оболонкою на внутрішній поверхні базису ЧЗП в ділянці торусу створено ізоляцію. Якої глибини ізоляція є найбільш доцільною?

A 1 мм

B 0,5 мм

C 2 мм

D 2,5 мм

Е 1,5 мм.

 

8. На скільки перекриваються зуби на нижній щелепі базисом протезу?

А На 1/3 висоти коронок

B На 2/3 висоти коронок

С На 1/4 висоти коронок

D Перекривають всю коронку.

 

9. У клініку з метою протезування звернувся пацієнт М., 37 років. При об’єктивному обстеженні виявлено, що у пацієнта глибокий прикус. Найбільш доцільною конструкцією є ЧЗП з камерною фіксацією на верхню щелепу. Яким має бути розташування базису протеза по відношенню до природних зубів у фронтальному відділі?

A Фронтальна ділянка звільняється від базису

B Фронтальна ділянка перекривається базисом на 2 мм

C Фронтальна ділянка перекривається базисом на 0,5 мм

D Фронтальна ділянка перекривається базисом на 1 мм

Е Фронтальна ділянка перекривається базисом на 1,5 мм.

 

10. Визначте відстань між базисом протезу і слизовою оболонкою при підвісній формі альвеолярного відростка в зоні протезного ложа:
A Мінімальна

B Максимальна
C Помірна
D Торкаючи

E Торкається всієї поверхні базису

 

Тестові завдання до теми:

«Перевірка конструкції часткових знімних протезів»


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 545 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.