Лекции.Орг

Поиск:


Варіант 1
 

1. Де необхідно розмістити під час виготовлення воскового базису з прикусним валиком на нижній щелепі металевий дріт, який повинен укріпити воскову конструкцію?

А на оклюзійній площині;

B з язикового боку;

C з вестибулярного боку;

D не має значення.

 

2. Другий лабораторний етап виготовлення часткових знімних пластинкових протезів передбачає:

А гіпсування гіпсових моделей в артикуляторі (оклюдаторі), конструювання

штучних зубних рядів;

B завершальне моделювання, заміну воску на пластмасу;

C гіпсування у стоматологічні кювети;

D фіксацію у бюгель, полімеризацію.

 

3. У пацієнта М. на етапі перевірки конструкції і фіксації часткового знімного протезу на в/щ відмічається його балансування. Особливістю протезного ложа даного пацієнта є виражений торус твердого піднебіння. Що могли викликати балансування протезу?

A Не проведено ізоляцію торуса.

B Порушено режим полімеризації пластмаси.

C Неправильно визначена ЦО.

D Неправильне розташування кламерів на опорних зубах.

E Неправильно проведено постановка штучних зубів.

 

4. Хворій К. виготовляється частковий знімний пластинковий протез на в/щ. Який клінічний етап є наступним після визначення і фіксації центральної оклюзії?

A Перевірка воскової композиції протеза в порожнині рота

B Постановка штучних зубів

C Заміна воску на пластмасу

D Окреслення границь базису

E Визначення міжальвеолярної висоти

 

5. Хворому 68 років виготовляють часткові знімні пластиночні протези на верхню та нижню щелепи. Зубна формула: 00 17 00 00 00 00 00 00 21 22 23 00 00 00 00 00 00 00 00 37 00 00 00 00 00 00 00 00 43 44 45 46 00. До втрати зубів був ортогнатичний прикус. На клінічному етапі перевірені конструкції протезів: штучні зуби смикаються в ортогнатичному прикусі, нижня третина обличчя скорочена, губи сжаті, кути рота опущені. Яка допущена помилка при визначенні центральної оклюзії?

А знижена міжальвеолярна висота прикусу

В збільшена міжальвеолярна висота прикусу

С визначена передня оклюзія

D визначена правостороння бокова оклюзія

Е визначена лівостороння бокова оклюзія.

 

6. Хворий, 52 років, звернувся з приводу протезування зубів. Присутні зуби 18, 13, 22, 23, 27. Показано виготовлення часткового знімного пластинкового протезу. Виберіть найбільш раціональне розташування кламерів.

А площинне з розташуванням кламерів на 18, 13, 23, 27 зубах

В площинне з розташуванням кламерів на 18, 13, 23 зубах

С сагітальне з розташуванням кламерів на 13, 18, зубах

D трансверзальне з розташуванням кламерів на 13, 23 зубах

Е діагональне з розташуванням кламерів на 13, 27 зубах.

 

7. Під час перевірки конструкції часткових пластинкових протезів хворий скаржиться на утруднене ковтання. Шкіра на підборідді напружена. Яка помилка була допущена?

А занижена висота прикусу;

В підібрані штучні зуби не того фасону;

С неправильно визначене горизонтальне положення нижньої щелепи;

D неправильна постановка штучних зубів;

Е завищена висота прикусу на етапі визначення центральної оклюзії?

8. При яких дефектах зубних рядів показані ЧЗП протези:

A при малих (1-2 зуби);

B при середніх (2-3 зуби);

C при великих (більше 3 зубів);

D при дистально необмежених;

E при дистально обмежених.

F всі відповіді вірні

 

9. Назвіть можливі шляхи введення ЧЗП в порожнині рота на протезне ложе:

A вертикальний, вертикально-передній, вертикально-задній;

B вертикально-передній;

C вертикально-задній;

D задній;

E бічний.

 

10. Який контакт штучних зубів з антагоністами потрібний при конструюванні ЧЗП протезів?
A Міжбугорковий
B Бугорковий
C Прямий
D З мінімальним перекриттям

E Вісурно-бугорковий

 

 

Тестові завдання до теми:

«Перевірка конструкції часткових знімних протезів»


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 420 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.