Лекции.Орг


Поиск:




Варіант 2




 

1. Як вчинити при травмі вуздечки язика базисом протеза на н/щ?
A Змінити протез шляхом корекції в зоні вуздечки
B Витончити бюгель
C Виготовити новий протез
D Відігнути протез від вуздечки язика

 

2. Визначте відстань між базисом протезу і слизовою оболонкою при підвісній формі альвеолярного відростка в зоні протезного ложа:
A Мінімальна

B Максимальна
C Помірна
D Торкаючи

E Торкається всієї поверхні базису

 

3. Перевірка конструкції протеза полягає в наступному:
A Огляд воскової форми протезу
B Уточнення кольору, вигляду зубів, їх артикуляційних взаємовідносин
C Правильно виготовлені і розташовані кламери
D Балансування протезу, перевіряють границі, анатомо-фізіологічні ознаки, локалізацію

механічного кріплення
E Перевіряють товщину базису протеза

F Всі відповіді вірні.

 

4. Другий лабораторний етап виготовлення часткових знімних пластинкових протезів передбачає:

А гіпсування гіпсових моделей в артикуляторі (оклюдаторі), конструювання

штучних зубних рядів;

B завершальне моделювання, заміну воску на пластмасу;

C гіпсування у стоматологічні кювети;

D фіксацію у бюгель, полімеризацію.

 

5. Від чого залежить розмір базису знімного протеза?
A Розмір базису знімного протеза прямопропорційний кількості відсутніх зубів
B Від конструкції протеза
C Від виду і кількості механічного кріплення протеза

D Від механізму з’єднання механічного кріплення з каркасом протеза

 

6. Визначте товщину базису ЧЗП:
A 1 - 2 мм
B 2 - 3 мм
C 3 - 5 мм
D 6 - 7 мм

 

 

7. Введення протеза - це:
A Введення протеза до порожнини рота
B Інформація хворого
C Перевірка фіксації
D Перевірка стабілізації протеза
E Всі відповіді правильні

 

8. Ускладнення, що виникають при невірному плануванні способу кріплення:
A Стоматит
B Погана рівновага протеза
C Ускладнення при гігієнічній обробці
D Травма зубів, поява патологічної рухомості

E Недостатня фіксація і стабілізація протеза


9. Найбільш ефективна система кріплення протеза:
A Точкова
B Лінійна
C Площинна
D Діагональна
E Поперечна

 

10. Хворій К. виготовляється частковий знімний пластинковий протез на в/щ. Який клінічний етап є наступним після визначення і фіксації центральної оклюзії?

A Перевірка воскової композиції протеза в порожнині рота

B Постановка штучних зубів

C Заміна воску на пластмасу

D Окреслення границь базису

E Визначення міжальвеолярної висоти

 

 

Тестові завдання до теми:

«Перевірка конструкції часткових знімних протезів»





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 437 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

252 - | 220 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.