Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Метод дисконтування грошових потоків (DCF) в управлінні вартістю компанії
Основою управління вартістю підприємства є інвестиційні розрахунки, які ґрунтуються на дисконтування майбутніх грошових потоків (Discounted- Cash-Flow-Methode=DCF). Методичний підхід ґрунтується на величині теперішньої вартості майбутнього Cash-flow, яку може генерувати об’єкт оцінки в розрізі окремих періодів.

Вартісні параметри підприємства визначаються згідно з цією моделлю двома основними величинами:

1)обсягом прогнозного чистого грошового потоку підприємства, який очікується в довгостроковому періоді та

2)заданого ринком рівня ризику вкладення коштів у підприємство, який знаходить своє втілення у ставці дисконтування, відповідно, в ставці вартості залучення підприємством капіталу;

Алгоритм розрахунку вартості підприємства (нетто) методом DCF можна представити в такому вигляді:

де ВПн — чиста (нетто) вартість підприємства на дату оцінки; FCFt — сумарна величина операційного та інвестиційного Cash-flow в періоді t; ЗВП — залишкова вартість підприємства в періоді n; НА — надлишкові активи; r — коефіцієнт, який характеризує ставку дисконтування (r = WACCs/100).

Оцінюючи вартість підприємства за методом DCF слід здійснити чотири кроки оцінки:

1.Визначення прогнозного періоду;

2.Розрахунок ставки дисконтування

3.Прогнозування величини FCF у розрізі окремих періодів;

4.Визначення залишкової вартості

 

27.Методи розрахунку трансфертних цін, що базуються на витратах (змінних, повних, граничних)


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 499 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.