Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Завдання контролінгу у процесі трансформації фінансової звітності відповідно до IFRS
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, IFRS/IAS) – це набір стандартів та тлумачень, які регламентують правила складання фінансової звітності. Діючі IFRS/IAS включають:

а) Міжнародні стандарти фінансової звітності;

б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

в) Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ) або колишнім Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ).

На відміну від нац. стандартів фін. звітності IFRS ґрунтуються на принципах, не на чітко унормованих інструкціях.

Стандарти вимагають дотримання таких основних принципів складання звітності:

 принцип нарахування (accrual basis),

 принцип безперервності (going concern),

 послідовності подання звітності;

 обережності (prudence).

Починаючи з 2005 року всі компанії, які ведуть свою діяльність

на території ЄС і корп. права яких мають обіг на фондовому ринку мають складати фінансову звітність згідно з IFRS/IAS.

В Україні з 2010 р. запроваджується обов‟язкове складення

фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з міжнар. стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фін. установами.

Завдання фінансового контролінгу у процесі здійснення роботи із трансформації звітності на базі IFRS/IAS чи US-GAAP полягають у систематизації та коригуванні інформації управлінського та бухгалтерського обліку таким чином, щоб її можна було використати для складання звітності за міжнародними стандартами.

Особливістю IFRS/IAS чи US-GAAP є висвітлення показників, що базуються на управлінському обліку і є релевантні як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.

Управлінський підхід до складання звітності передбачає, що внутрішня інформація, яка забезпечується та використовується контролінгом для цілей підтримки управ. рішень може бути використана також для цілей складання зовнішньої звітності

 увага концентрується на забезпечення конгруентності між показниками результативності, що розраховуються для внутрішніх та для зовнішніх користувачів.

 управлінський підхід передбачає, що окремі категорії інформації спочатку використовуються у рамках підтримки управлінських рішень і вже потім використовуються для складання зовнішньої звітності.

Управлінський підхід передбачає використання для цілей складання звітності за IFRS/IAS/GAAP таких категорій управлінської інформації:

 планові та контрольні розрахунки;

 внутрішня звітність, у тому числі у розрізі окремих центрів відповідальності (сегментів);

 показники системи контролінгу ризиків.

 


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 356 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.