Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Концепція Business Performance Management в системі стратегічного контролінгу
Business Performance Management (BPM) - аналіт. компанія IDC

Corporate Perf. Management (СРМ) - аналіт. компанія Gather

Enterprise Performance Management (EPM)

Strategic Enterprise Management (SEM)

Perf. Manag. - управління за ключ.показниками ефективності

CPM (Corporate Performance Management) являє собою підхід до управління, спрямований на підвищення ефективності керованості компанією, на реалізацію стратегії, і є поєднанням:

•процесів управління компанією (планув., моніторинг, аналіз);

•методології, згідно якої оцінюється ефективність компанії;

•набору показників ефективності бізнесу, що визначаються, в тому числі, й методологією;

•технол. рішень і систем, які підтр. процеси, метод. й показники.

Загальним мотивом впровадження CPM є бажання топ-менеджменту радикально покращити контроль бізнесу, а саме:

•Підвищити керованість компанією, що могла знизитися через надмірно ускладнену організаційну структуру, яка виникла внаслідок швидкого розвитку (чи експансії) бізнесу або злиття (придбання) компаній.

•Знизити рівень затрат і таким чином протистояти зниженню цін, викликаному жорсткою конкуренцією (в тому числі й через появу на ринку провідних іноземних компаній).

•Реорганізувати систему управління підприємством після купівлі або підготувати підприємство до продажу.

•Підготувати підприємство до запуску нового напряму діяльності чи до швидкої експансії.

Методологіями СРM є такі як:

•Balanced Scorecard — система збалансованих показників (СЗП), яка дозволяє контролювати реалізацію стратегії, декомпозувати стратегічні цілі на всі рівні ієрархії управління, а також дозволяє завчасно прогнозувати досяжність стратегічних цілей.

•Six Sigma (Шість Сигм) — система якості, яка спрямована на зменшення кількості дефектів у бізнес-процесах. Широко застосовується для серійних виробництв (процесів). В основі ощадливого виробництва лежить зниження витрат і підвищення ефективності роботи підприємства. Метод Шести Сигм спрямований на зменшення втрат як продукції/пропонованих послуг шляхом скорочення кількості відхилень у процесах виробництва. У результаті більш досконалий продукт випускається з меншими витратами. Кінцева мета методу Шести Сигм полягає в управлінні бізнесом на рівні Шести Сигм - рівні, коли трапляється не більш ніж 3,4 помилки на мільйон операцій (стандартна компанія працює на рівні Чотирьох Сигм, роблячи 6,210 помилок на мільйон операцій).

•EFQM BEM — метод оцінки бізнес-процесів підприємства в порівнянні з ідеальною бізнес-моделлю в розумінні Європ. фонду управління якістю.

•Economic Value Added — економічна додана вартість. Дозволяє оцінити підвищення або пониження вартості компанії. Застосовується також для оцінки вкладу того чи іншого напряму діяльності компанії в зміну вартості всієї компанії.

•Activity Based Costing — метод розрахунку собівартості, виходячи з витрат на процеси, задіяні для отримання того чи іншого продукту або напряму діяльності.

Натомість слід зазначити, що CPM не є набором програм, а являє собою стратегічний підхід до управління підприємством, який базується на оптимальних для бізнес-процесів методиках й показниках ефективності, автоматизованих за допомогою інформаційних технологій. Це такий підхід до організації діяльності компанії, який при грамотному впровадженні й застосуванні створює реально відчутні конкурентні переваги, життєво необхідні для розвитку бізнесу й досягнення стратегічних цілей.

 


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 510 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.