Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Каталог завдань та функцій стратегічного та оперативного контролінгу
Для уникнення (чи нейтралізації) проблем стратегічного характеру, на підприємстві слід запровадити механізми стратегічного контролінгу. Стратегічний контролінг постає як комплекс функціональних завдань, інструментів та методів з координації стратегічного планування та контролю для забезпечення довгостр. управління фінансами, вартістю та ризиками. Часовий горизонт страт. контролінгу є необмеженим.

Найважливішим цільовим орієнтиром стратегічного контролінгу є забезпечення життєздатності підприємства у довгостроковому періоді на основі управління існуючим потенціалом та створення додаткових факторів успіху. У рамках стратегічного фін. контролінгу зусилля фін. служб підприємств мають концентруватися на виконанні таких основних завдань:

- обґрунтування стратегічних напрямків діяльності підприємства та виявлення стратегічних факторів успіху;

- визначення страт. цілей та розробка фін. стратегії підпр.;

- постановка та підтр. на належ. рівні системи ризик-менедж.;

- довгострокове фінансове планування;

- довгострокове управління вартістю підприємства;

- стратегічне управління витратами;

- забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей та оперативних завдань, які ставляться перед окремими працівниками та структурними підрозділами.

Класичний контролінг орієнтований саме на вирішенні оперативних завдань. Він сконцентрований на одно- та багаторічному бюджетуванні. Причому, основні акценти його діяльності знаходяться в площині розрахунку доходів та витрат, як інформаційного джерела для прийняття управлінських рішень. На відміну від стратегічного контролінгу, який зорієнтований на аналіз шансів та ризиків, сильних та слабких сторін, оперативний фінансовий контролінг має спиратися на дослідженні таких співвідношень як “доходи-витрати” та “грошові надходження - грошові видатки”. До опер. контролінгу належить також внутрішній консалтинг та метод. забезпечення здійснення окремих процедур та операцій.

Ознака Стратегічний контролінг Оперативний контролінг
Орієнтація Адаптація підприємства до факторів зовн.середовища Забезпечення економічності бізнес-процесів на підприємстві
Рівень планування Стратегічне планування Тактичне та оперативне планування, бюджетування
Акценти Шанси/ризики Сильні/слабкі сторони Доходи/ витрати, Грошові надходження/ видатки
Цільові величини Забезпечення життєздатності, конкурентоспром. потенціалу розвитку, вартість підприємства Кількісні показники прибутку, сash-flow, ліквідності
Інструменти Система збалансованих показників (BSC), VBM, таргет-костинг, метод ABC, трансфертні ціни, бенчмаркінг. Бюджетування, бюджетний контроль, фінансовий аналіз, репортинг, CVP-аналіз, дірект-костинг.

 


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 321 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.